Próżność Cytaty

Próżność Cytaty: Fałszywa skromność to wyrafinowana próżność. -Jena De La Bruyere


fałszywa-skromność-to-wyrafinowana-próżność
Próżność Cytaty: Skromność wypełza z tej samej dziury co próżność. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Próżność Cytaty: Ko­kiet­ka i pe­dant - to pa­ra sąsiadów. Łączy ich ta sa­ma próżność. -Victor Marie Hugo


ko­kiet­ka-i pe­dant- to pa­ra-sąsiadów-Łączy ich- ­-próżność
Próżność Cytaty: Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych ludzi - próżność. -Sokrates


puste-worki-nadyma-wiatr-bezmyślnych-ludzi-próżność
Próżność Cytaty: Skromność jest prawem artystów, próżność ich obowiązkiem. -Karl Kraus


skromność-jest-prawem-artystów-próżność-ich-obowiązkiem
Próżność Cytaty: Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy. -Jonathan Swift


próżność-jest-raczej-oznaką-pokory-aniżeli-dumy
Próżność Cytaty: Kokietka i pedant - to para sąsiadów. Łączy ich ta sama próżność. -Wiktor Hugo


kokietka-i-pedant-to-para-sąsiadów-Łączy-ich-sama-próżność
Próżność Cytaty: Pus­te wor­ki na­dyma wiatr, bez­myślnych ludzi - próżność. -Sokrates


pus­te-wor­ki-na­dyma-wiatr-bez­myślnych-ludzi- próżność
Próżność Cytaty: Podstawą zazdrości jest u kobiet miłość, u mężczyzn zaś - próżność. -Franz Grillparzer


podstawą-zazdroś-jest-u-kobiet-miłość-u-mężczyzn-zaś-próżność
Próżność Cytaty: Próżność na wy­sokiej skale w swo­jej włas­nej śpiąca chwale. -Stanisław Wyspiański


próżność-na wy­sokiej-skale-w-swo­jej-włas­nej-śpiąca-chwale
Próżność Cytaty: Skrom­ność jest pra­wem ar­tystów, próżność ich obowiązkiem. -Karl Kraus


skrom­ność-jest pra­wem-ar­tystów-próżność-ich-obowiązkiem
Próżność Cytaty: Ta szpetna ludzka próżność bywa nieraz matką bardzo ładnych dzieci. -Daniel Zgliński


ta-szpetna-ludzka-próżność-bywa-nieraz-matką-bardzo-ładnych-dzieci
Próżność Cytaty: Ko­biety leczą się z le­nis­twa przez próżność lub miłość. -Jean de La Bruyére


ko­biety-leczą ę-z ­nis­twa-przez-próżność-lub-miłość
Próżność Cytaty: Dzięki pracy nie jesteśmy w niewoli wielkiego tyrana, który się nazywa próżność. -Maria Dąbrowska


dzięki-pracy-nie-jesteśmy-w-niewoli-wielkiego-tyrana-który-ę-nazywa-próżność
Próżność Cytaty: Nie sposób wyobrazić sobie wszystkich sposobów, jakimi próżność burzy swoje własne plany. -Philip Chesterfield


nie-sposób-wyobrazić-sobie-wszystkich-sposobów-jakimi-próżność-burzy-swoje-własne-plany
Próżność Cytaty: Im bardziej jesteśmy próżni, tym bardziej uderza nas próżność drugich. -Stefan Witwicki


im-bardziej-jesteśmy-próż-tym-bardziej-uderza-nas-próżność-drugich
Próżność Cytaty: Gdzie zaczyna się próżność, tam kończy się rozum. -Anonim


gdzie-zaczyna-ę-próżność-tam-kończy-ę-rozum
Próżność Cytaty: U mężczyzny gdy zaczyna się próżność, kończy się rozum. -Marie Von Ebner - Eschenbach