Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty

Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: ....(....)....pal­cem próbuję wyłus­kać z dna kielicha czer­woną kroplę. Jest gęsta jak żywi­ca. Niemal zas­tygła. Nęci barwą ma­lin. Wróży słodycz. Ale gdy szczęśli­wa ze zwy­cięstwa kładę ją na języ­ku, oka­zuje się me­taliczna i słona. Wyp­lu­wam i wys­ta­wiam język przed siebie, żeby wiatr zab­rał z niego ten wstrętny posmak.... Elżbieta Che­rezińska - PÓŁNOC­NA DROGA  -LadyDi


Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Nadzieja uniesie cię z dna, ale dna nig­dy spod ciebie nie zabierze. Z cyk­lu po­wieści


nadzieja-uniesie-ę-z dna-ale-dna-nig­dy-spod-ciebie-nie zabierze-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!!  -anileczek893


Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: nie ma pośpiechu zdążymy spot­kać się z naszym przeznaczeniem zaspokojenie naszych nieugaszo­nych pragnień jest zapisane w DNA kosmosu nie spiesz się poczekaj na właściwy przystanek chwili kiedy czas roz­chy­li płatki a zapachy stwardnieją w krop­li czasu *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu  -impolite


będę- cze­kać-dopóki-pro­mienie-słońca-zwiędną-będę- cze­kać-nim-z drzew-liście-spadną-set­ny-raz-bo-mogę-cze­kać- na ciebie
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej. -Jeremi Przybora


bar­dzo-przy­jem­nie-cze­kać-na jakąś-pa­ą-właśnie cze­kać-jest chy­ba-najprzyjemniej
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Ohh... ile bym dała by przeżyć miłość. Lecz muszę cze­kać, cze­kać aż sa­ma mnie odnajdze. Nie wol­no pos­pie­szać miłości! Cier­pli­wość zro­bi swoje. -MyslacaWierszem


ohh-ile bym-dała-by przeżyć-miłość-lecz-muszę-cze­kać-cze­kać-aż ­-mnie-odnajdze-nie-wol­no-pos­pie­szać-miłoś
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Daremnie miłość próbuje objąć to, co przestaje istnieć. -Georges Bataille


daremnie-miłość-próbuje-objąć-to-co-przestaje-istnieć
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Wódka pije ludzi do dna. -Ryszard Motas


Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: zar­wa­ne noce próbuję dojść do siebie nie po drodze mi  -Starlight


zar­wa­ne-noce-próbuję-dojść-do siebie-nie-po drodze-mi 
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Może ktoś też próbuję o Nas te­raz zapomnieć?  -respirer


może-ktoś-też-próbuję-o nas-te­raz-zapomnieć 
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis


jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: ...i próbuję być dziel­na, gdy w duszy gra żałob­ny mar­sz . -Olusia1007


i-próbuję-być-dziel­na-gdy-w duszy-gra-żałob­ny-mar­sz
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Z rodziną, łączy mnie je­dynie łańcuch DNA. -Krio


z rodziną-łączy-mnie-­dynie-łańcuch-dna
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można. -Boccaccio Giovanni


nie-takiej-materii-którą-by-do-dna-wyczerpać-można
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Nie ma takiej materii, którą by do dna wyczerpać można było. -Giovanni Boccaccio


nie-takiej-materii-którą-by-do-dna-wyczerpać-można-było
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Jes­teśmy jak ogień i wo­da: ja próbuję Cię pochłonąć, ale ty i tak mnie zgasisz.. -Ewelius


jes­teśmy-jak ogień-i wo­da-ja próbuję-cię-pochłonąć-ale-ty i tak-mnie-zgasisz
Próbuję Wyłus­kać Z dna Cytaty: Płynące­go do dna, ab­sor­bu­je sam fakt że płynie a nie to co go pochłania. o11  -wdech


płyną­go-do dna-ab­sor­bu­-sam-fakt-że płynie-a-nie to co go pochłania-o11