Prądem Ani Cytaty

Prądem Ani Cytaty: Dys­kret­ne żony nie mają ani oczu, ani uszu. -Feliks Feldheim


dys­kret­ne-żony-nie mają-ani-oczu-ani-uszu
Prądem Ani Cytaty: Prawdziwe zadowolenie nie jest ani wesołe, ani płoche. -Jean Jacques Rousseau


prawdziwe-zadowolenie-nie-jest-ani-wesołe-ani-płoche
Prądem Ani Cytaty: Dusz obojętnych nie chce ani niebo, ani piekło. -Alighieri Dante


dusz-obojętnych-nie-chce-ani-niebo-ani-piekło
Prądem Ani Cytaty: Dusz obojętnych nie chce ani niebo, ani piekło. -Alighieri Dante


dusz-obojętnych-nie chce-ani-niebo-ani-piekło
Prądem Ani Cytaty: Niebianie w każdym ra­zie nie mają ani żołądków, ani narządów płciowych. -Ryūnosuke Akutagawa


niebianie-w każdym-ra­zie-nie mają-ani-żołądków-ani-narządów-płciowych
Prądem Ani Cytaty: Bez zgo­dy ani państwo nie może egzys­to­wać, ani rodzina. -Ksenofont


bez-zgo­dy-ani-państwo-nie może-egzys­to­wać-ani-rodzina
Prądem Ani Cytaty: Okropne jest to, że nie można ani żyć z kobietami, ani bez nich. -George Gordon Byron


okropne-jest-to-że-nie-można-ani-żyć-z-kobietami-ani-bez-nich
Prądem Ani Cytaty: Bądź panem siebie, bez siły nie ma ani cnoty, ani szczęścia. -Napoleon Bonaparte


bądź-panem-siebie-bez-ły-nie-ani-cnoty-ani-szczęścia
Prądem Ani Cytaty: Człowiek nie może być szczęśli­wy ani z żoną ani bez żony. -Denis Caron


człowiek-nie może-być-szczęśli­wy-ani-z żoną-ani-bez-żony
Prądem Ani Cytaty: Nigdy nikomu, ani na żądanie, ani na prośby niczyje, nie podam trucizny. -Hipokrates


nigdy-nikomu-ani-na-żądanie-ani-na-prośby-niczyje-nie-podam-trucizny
Prądem Ani Cytaty: Miłość nie jest ani w kochającym, ani w kochanym, lecz pomiędzy nimi. -Martin Buber


miłość-nie-jest-ani-w-kochającym-ani-w-kochanym-lecz-pomiędzy-nimi
Prądem Ani Cytaty: Ludzie nie pot­ra­fią bez lęku ani kochać, ani nienawidzić. -Marta Fox


ludzie-nie pot­ra­fią-bez-lęku-ani-kochać-ani-nienawidzić
Prądem Ani Cytaty: Miłość - rodzaj choroby, która ani rozumnych, ani głupich nie oszczędza. -Albert Camus


miłość-rodzaj-choroby-która-ani-rozumnych-ani-głupich-nie-oszczędza
Prądem Ani Cytaty: Matka nigdy nie odchodzi od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka. -Stefan Wyszyński kard


matka-nigdy-nie-odchodzi-od-kołyski-ani-od-kalwarii-ani-od-grobu-swojego-dziecka
Prądem Ani Cytaty: Najlepszym środkiem antykoncepcyjnym jest szklanka wody. Ani przed, ani po, tylko zamiast! -Anonim


najlepszym-środkiem-antykoncepcyjnym-jest-szklanka-wody-ani-przed-ani-po-tylko-zamiast
Prądem Ani Cytaty: Z życia naj­le­piej od­chodzić jak z uczty: ani sprag­niony, ani pijany. -Arystoteles


z życia-naj­­piej-od­chodzić-jak z uczty-ani-sprag­niony-ani-pijany
Prądem Ani Cytaty: Człowiek nie jest ani dob­ry, ani zły. -Honoré de Balzac


Prądem Ani Cytaty: Człowiek nie jest ani dobry, ani zły. -Honore de Balzac