Prędko Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Prędko Cytaty: Dwa ra­zy da­je, kto prędko daje. -Publiusz Syrus
Prędko Cytaty: Od pięknej kobiety prędko odwykniesz, od dobrej nigdy. -Michel de Montaigne
od-pięknej-kobiety-prędko-odwykniesz-od-dobrej-nigdy
Prędko Cytaty: Swo­boda prędko stała się dla mnie narkotykiem. -Raymond Radiguet
swo­boda-prędko-stała ę-dla-mnie-narkotykiem
Prędko Cytaty: Nic nie starzeje się tak prędko jak szczęście. -Oscar Wilde
nic-nie-starzeje-ę-tak-prędko-jak-szczęście
Prędko Cytaty: Nie ufam uczuciom, które za prędko znajdują swój wyraz. -Andre Gide
nie-ufam-uczuciom-które-za-prędko-znajdują-swój-wyraz
Prędko Cytaty: Aby wyjść z włas­ne­go cienia Prędko duszę zrzuć z ramienia. -Kojak
aby-wyjść-z włas­ne­go-cienia-prędko-duszę-zrzuć-z ramienia
Prędko Cytaty: biec przed siebie tak prędko, by nie nadążać żałować nic. -thrillofit
biec-przed-siebie-tak-prędko-by-nie nadążać-żałować-nic
Prędko Cytaty: Nowe rządy nowych ludzi podnoszą, a dawne zasługi prędko się starzeją. -Fryderyk Schiller
nowe-rządy-nowych-ludzi-podnoszą-a-dawne-zasługi-prędko-ę-starzeją
Prędko Cytaty: Nie ufaj uczu­ciom, które za prędko znaj­dują swój wyraz. -André Gide
nie-ufaj-uczu­ciom-które-za prędko-znaj­dują-swój-wyraz
Prędko Cytaty: Nie żałuj, że żyjesz, dziec­ko. Życie i tak prze­minie ci dos­ta­tecznie prędko. -Jeanette Winterson
nie-żałuj-że żyjesz-dziec­ko-Życie i tak-prze­minie- ­­tecznie-prędko
Prędko Cytaty: Jak prędko w płochej ko­biecie umiera miłość, gdy wzro­ku jej uścisk nie podpiera. -Alighieri Dante
jak-prędko-w płochej-ko­biecie-umiera-miłość-gdy-wzro­ku-jej-uścisk-nie podpiera
Prędko Cytaty: Jak prędko w płochej kobiecie umiera miłość, gdy wzroku jej uścisk nie podpiera. -Alighieri Dante
jak-prędko-w-płochej-kobiecie-umiera-miłość-gdy-wzroku-jej-uścisk-nie-podpiera
Prędko Cytaty: Dwóch głupców nie tak się prędko z sobą unudzą jak dwóch uczonych. -Stefan Witwicki
dwóch-głupców-nie-tak-ę-prędko-z-sobą-unudzą-jak-dwóch-uczonych
Prędko Cytaty: Dwa razy daje, kto prędko daje. -Publiusz Syrus
Prędko Cytaty: Sto lat już trwa całkowite nieporozumienie między artystą i społeczeństwem i nie widać, aby się to prędko zmieniło na lepsze. Sztuka obraża. -Jan Cybis
sto-lat-już-trwa-całkowite-nieporozumienie-między-artystą-i-społeczeństwem-i-nie-widać-aby-ę-to-prędko-zmieniło-na-lepsze-sztuka-obraża
Prędko Cytaty: Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko. -Fiodor Dostojewski
dlaczego-ludzie-potrafią-lepiej-umierać-ż-żyć-dlatego-że-żyć-trzeba-długo-a-umrzeć-można-prędko
Prędko Cytaty: W oczekiwaniu rzeczy niektóre niżeli w dostąpieniu przyjem niejsze; otrzymane, smak i pozór tracą. Nowinka rada się prędko przyje, częściej zwyczajne lepsze. -Andrzej Maksymilian Fredro
w-oczekiwaniu-rzeczy-niektóre-żeli-w-dostąpieniu-przyjem-niejsze-otrzymane-smak-i-pozór-tracą-nowinka-rada-ę-prędko-przyje-częściej
Prędko Cytaty: TAK BYWA ano zdarza się panienkom kiedy za mąż chcą za prędko nie wiedzą ko­go biorą a po­tem ga­cie piorą a pan gdzieś hu­la z wędką Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
Prędko Cytaty: Już? Tak prędko? Co to było? Coś strwo­nione? Pie­rzchło skrycie? Czy się młodość swą przeżyło? Ach, więc to już było... życie?  -Leopold Staff
już-tak-prędko-co to było-coś-strwo­nione-pie­rzchło-skrycie-czy ę-młodość-swą-przeżyło-ach-więc-to już-było-życie 
Prędko Cytaty: Miłość jest przejściowym zaburzeniem życia duchowego i ludzie muszą prędko umierać, jeżeli ich miłość ma być dozgonna. W najlepszym wypadku przechodzi w przyjaźń, szacunek, nawyk, lojalną spółkę życiową. -Stefan Witwicki
Prędko Cytaty: Czas leci niekiedy jak ptak, innym razem pełza jak gad; człowiekowi jednak najlepiej wtedy, kiedy nawet nie spostrzega czy mu prędko, czy wolno czas upływa. -Iwan Turgieniew
czas-leci-niekiedy-jak-ptak-innym-razem-pełza-jak-gad-człowiekowi-jednak-najlepiej-wtedy-kiedy-nawet-nie-spostrzega-czy-mu-prędko-czy-wolno-czas
Prędko Cytaty: O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko!  -Johann Wolfgang Goethe
Prędko Cytaty: Py­tam głośno Whe­re's my Future? Szu­kam w spod­niach i surducie W pra­wym bu­cie, w le­wym bucie Szu­kam Future! Szu­kam Future! Szu­kam żwa­wo, dzi­ko, prędko Nazwę ten czas, hmm, Udręką Ręką szpe­ram po kieszeniach Była gdzieś, a już jej nie ma Fu­ture - How to ele­vate myself?  -Smoky Blue
Prędko Cytaty: Nie słuchaj jej słów Gdy ją tyl­ko spotkasz Uciekaj ile sił w nóg Strzeż się spojrzenia Co ra­jem słod­kim kusi Ono w po­piół zamienia Ona jedyna Pierw czu­le popieści Po czym krzyk­nie
Prędko Cytaty: Me­go ser­ca bólem ogień nieugaszony, tlący się na smo­lis­tym tworzy­wie mej duszy. Płomień wzbi­ja się w górę, be­zus­tannie oddycha. Na­wet gdy przy­gasa -nie niknie: Dym. Dym. Sen­ty­men­talności dym... Słomiane dusze wy­palają się prędko. Afekt za­nika. A mój ogień bucha A mój dym spo­wija tę suchą trawę. I nie przes­ta­je złud­nie ufać. -altwelt7
Prędko Cytaty: (moich wypocin) Co­kol­wiek złego było - to te cho­re emoc­je, nie zamierzone. Da­waj­my so­bie zaw­sze drugą szansę, na­wet tam gdzie in­ni pos­ta­wili na nas krzyżyk. Szansę by stać się lep­szym, lub cho­ciaż zaak­cepto­wać to cze­go nie możemy zmienić. Poz­dra­wiam i kończę, Jest bo­wiem czas nat­chnienia i czas pow­ro­tu do życia... Obyśmy się nie spot­ka­li tu zbyt prędko. :)  -Duch_Sumienia
Prędko Cytaty: Ska­kała raz kaczka po płocie, po czym wylądo­wała w błocie. Po­tem próźb miała kilka, chciała zmienić się w motylka. Gdy z mo­tylem nie wyszło , chciała zos­tać den­tystą . Leczyć zębów nie umiała, Prędko po­biegła do bociana. A bo­cian rzekł jej: Prze­cie kaczek miej­sce jest w rzece. Poszła więc szyb­ko do domu, nie mówiła o tym nikomu. A mo­rał z tej ba­jeczki ta­ki płynie. Zaw­sze bądź sobą..I tyle.. -Izu3
Prędko Cytaty: Nar­ko­tyki są trujące Ale za to wciągające Nar­ko­tyki są niezdrowe Ale za to odlotowe Nar­ko­tyki nie są tanie Ale nieźle ryją banie Nar­ko­tyki przemycane prędko są rozchwytywane Nar­ko­tyki nielegalne Są naj­bar­dziej opłacalne Ten kto bie­rze narkotyki Z cza­sem ro­bi się człek dziki Ten kto nar­ko­tyki bierze życia swe­go nie ustrzeże Nar­ko­tyki są dla dzieci gdy chcesz by z nich były śmieci Jeśli nie chcesz, uczyń tako: dragów nie da­waj dzieciakom! Z se­rii: we­sołe pióro K.prze­ciw prob­le­mom dzi­siej­sze­go świata. -K. K. Hunt