Pracą Rozwiązywania Cytaty

Pracą Rozwiązywania Cytaty: Podsumujmy więc: ucieczka do kiczu, czyli bezkonfliktowości, wiąże się z istnieniem silnych napięć w życiu dojrzewającej dziewczyny. Często też tak bywa i u kobiet dorosłych; im większe natężenie konfliktów w jakimś okresie życia, tym wyraźniejsza potrzeba ucieczki w kicz. Nie ma w tym nic złego, jeśli jest to odpoczynek przed pracą rozwiązywania rzeczywistych trudności. -Anonim


Pracą Rozwiązywania Cytaty: Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca. -Silvio Berlusconi


mój-przepis-na-sukces-zamyka-ę-w-trzech-słowach-praca-praca-praca
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go. -Jean Jacques Rousseau


umiarkowanie-i-praca-są-prawdziwymi-lekarzami-człowieka-praca-wzmaga-apetyt-zaś-wstrzemięźliwość-zabrania-nadużywać-go
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Jeśli weźmiesz jedną dziesiątą energii, którą tracisz na narzekanie, i wykorzystasz ją do rozwiązywania problemów – będziesz zdumiony, jak dobrze sprawy mogą się układać -Randy Pausch


jeśli-weźmiesz-jedną-dziesiątą-energii-którą-tracisz-na-narzekanie-i-wykorzystasz-ją-do-rozwiązywania-problemów-będziesz-zdumiony-jak
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej. -Irina Griekowa


można-dowieść-słusznoś-tezy-o-zacieraniu-ę-różnic-między-pracą-umysłową-a-fizyczną-tylko-od-przeciwnej-strony-nasza-praca-umysłowa
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Praca jest balsamem życia, praca jest źródłem cnót. -Johann Gottfried Herder


praca-jest-balsamem-życia-praca-jest-źródłem-cnót
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy. -Władysław Tatarkiewicz


Pracą Rozwiązywania Cytaty: Amerykanin zajmuje się pracą, a w wolnych chwilach kobietami. Włoch zajmuje się kobietami, a w wolnych chwilach pracą. -Zsa Zsa Gabor


amerykanin-zajmuje-ę-pracą-a-w-wolnych-chwilach-kobietami-włoch-zajmuje-ę-kobietami-a-w-wolnych-chwilach-pracą
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Ame­ryka­nin zaj­mu­je się pracą, a w wol­nych chwi­lach ko­bieta­mi. Włoch zaj­mu­je się ko­bieta­mi, a w wol­nych chwi­lach pracą. -Zsa Zsa Gabor


ame­ryka­nin-zaj­mu­ ę-pracą-a w wol­nych-chwi­lach-ko­bieta­mi-włoch zaj­mu­ ę-ko­bieta­mi-a w wol­nych-chwi­lach-pracą
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Praca najlepiej bawi. -Ludwik Pasteur


Pracą Rozwiązywania Cytaty: Praca uodparnia na ból. -Cyceron


praca-uodparnia-na-ból
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Miła jest praca skończona. -Cyceron


miła-jest-praca-skończona
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Praca jest miarą wartości. -Fryderyk Engels


Pracą Rozwiązywania Cytaty: Wytrwała praca pokona wszystko. -Wergiliusz


wytrwała-praca-pokona-wszystko
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Świat jest współmierny z pracą. -Stanisław Leopold Brzozowski


Pracą Rozwiązywania Cytaty: Praca wytrwała zwycięża wszystko. -Wergiliusz


praca-wytrwała-zwycięża-wszystko
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Praca jest solą życia. -Anonim


praca-jest-solą-życia
Pracą Rozwiązywania Cytaty: Praca jest przekleństwem klasy pijaczej. -Oscar Wilde


praca-jest-przekleństwem-klasy-pijaczej