Pracę Z Wiarą Cytaty

Pracę Z Wiarą Cytaty: Człowiek, który polega na sobie, myśli pozytywnie, jest optymistą i podejmuje pracę z wiarą w sukces, działa jak magnes. Przyciąga ku sobie twórcze moce wszechświata. -Norman V. Peale


człowiek-który-polega-na-sobie-myśli-pozytywnie-jest-optymistą-i-podejmuje-pracę-z-wiarą-w-sukces-działa-jak-magnes-przyciąga-ku-sobie
Pracę Z Wiarą Cytaty: Wiara - jedyna wiara w Boga to jest cud prawdziwy, zwycięstwo, objawienie, prawdziwe szczęście. -Violetta Villas


wiara-jedyna-wiara-w-boga-to-jest-cud-prawdziwy-zwycięstwo-objawienie-prawdziwe-szczęście
Pracę Z Wiarą Cytaty: Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą. -Sławomir Mrożek


Pracę Z Wiarą Cytaty: Co ot­wiera oczy. Wiara. Gdyż to wiara poszu­kuje ro­zumu, nig­dy odwrotnie i pew­ność, że podążasz we właści­we miejsce. -wdech


co ot­wiera-oczy-wiara-gdyż-to wiara-poszu­kuje-ro­zumu-nig­dy-odwrotnie-i-pew­ność-że podążasz-we właś­we-miejsce
Pracę Z Wiarą Cytaty: Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego. -Jan Twardowski


dla-mnie-wiara-nie-jest-problemem-intelektualnym-który-można-rozwiązać-wiara-jest-zaufaniem-że-jestem-w-rękach-kogoś-mądrzejszego-lepszego
Pracę Z Wiarą Cytaty: Nie ma chyba rzeczy obojętniejszej niż dom, w którym się kiedyś mieszkało i wiara, którą się straciło. Dom nadal stoi, mimo że dawny mieszkaniec zamienił się we włóczęgę, wiara dalej żyje w sercach innych ludzi. -Maria Kuncewicz


Pracę Z Wiarą Cytaty: Że wiara czasem uszczęśliwia, że szczęśliwość z pewnej idee fixe nie czyni jeszcze prawdziwej idei, że wiara gór nie przenosi, lecz owszem góry osadza tam, gdzie żadnych nie ma: o tym poucza nas przelotne przejście się przez dom wariatów. -Fryderyk Nietzsche


Pracę Z Wiarą Cytaty: Kto chce zro­zumieć na­turę wiary re­ligij­nej, niech będzie przy­goto­wany na spot­ka­nie z pros­totą. Trud­ność ro­zumienia nie po­lega bo­wiem na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my po­wikłani a wiara prosta. -Józef Stanisław Tischner


Pracę Z Wiarą Cytaty: Miło jest mieć pracę skończoną. -Anonim


miło-jest-mieć-pracę-skończoną
Pracę Z Wiarą Cytaty: Tylko w słowniku


tylko-w-słowniku-powodzenie-poprzedza-pracę
Pracę Z Wiarą Cytaty: Swoją pracę prze­mieniaj w dobro. -kamilka88


swoją-pracę-prze­mieniaj-w dobro
Pracę Z Wiarą Cytaty: Małżeństwo to poemat miłości przełożony na pracę. -Paul Bourget


małżeństwo-to-poemat-miłoś-przełożony-na-pracę
Pracę Z Wiarą Cytaty: Droga do bogactwa prowadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin


droga-do-bogactwa-prowadzi-przez-pracę-i-oszczędność
Pracę Z Wiarą Cytaty: Każdy naród by zginął, gdyby przerwał pracę. -Karol Marks


każdy-naród-by-zginął-gdyby-przerwał-pracę
Pracę Z Wiarą Cytaty: Swoją pracę traktuję tak poważnie jak zawał. -Quentin Tarantino


swoją-pracę-traktuję-tak-poważnie-jak-zawał
Pracę Z Wiarą Cytaty: Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali


człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
Pracę Z Wiarą Cytaty: Kapitalizm... Ro­bot­nik wy­konu­je pracę, nadzor­ca tyl­ko wykańcza. -Kapitan


kapitalizm-ro­bot­nik-wy­konu­-pracę-nadzor­ca-tyl­ko-wykańcza
Pracę Z Wiarą Cytaty: Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano. -Mencjusz


nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano