Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty

Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Czasami mi się wydaje, że praca dzieci w szkole dzisiejszej jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić, niż uczyć w tych szkołach. -Maria Skłodowska - Curie


czasami-mi-ę-wydaje-że-praca-dzieci-w-szkole-dzisiejszej-jest-tak-nadmierna-że-lepiej-dzieci-potopić-ż-uczyć-w-tych-szkołach
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Mniej jest mężczyzn zdradzonych, niż kobiet rozczarowanych. -Jaques Deval


mniej-jest-mężczyzn-zdradzonych-ż-kobiet-rozczarowanych
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Mniej jest mężczyzn zdradzo­nych niż ko­biet rozczarowanych. -Jacques Deval


mniej-jest mężczyzn-zdradzo­nych-ż-ko­biet-rozczarowanych
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Rewolucja jest zjawiskiem znacznie mniej zorganizowanym niż wojna. -Gertruda Stein


rewolucja-jest-zjawiskiem-znacznie-mniej-zorganizowanym-ż-wojna
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Każdy grosz własną pracą zarobiony Wart więcej niż darowane miliony. -Aliszer Nawoi


każdy-grosz-własną-pracą-zarobiony-wart-więcej-ż-darowane-miliony
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Kto żyje bez szaleństwa, mniej jest rozsądny, niż mniema. -Francois de la Rochefoucauld


Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Kto żyje bez szaleństwa mniej jest rozsądny niż mniema. -Francois de la Rochefoucauld


Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Miłość, która jest najprzyjemniejszym na świecie zajęciem, staje się nudna i męcząca, gdy uczynimy z niej rzemiosło. -Pitigrilli


miłość-która-jest-najprzyjemniejszym-na-świecie-zajęciem-staje-ę-nudna-i-męcząca-gdy-uczynimy-z-niej-rzemiosło
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: zaw­sze jest co naj­mniej o jed­no wyjście więcej niż uważasz  -badtomek


zaw­sze-jest co naj­mniej-o jed­no-wyjście-więcej-ż-uważasz 
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Oficjalny program partii jest na ogół mniej ważny niż to, co partia robi. -Fryderyk Engels


oficjalny-program-partii-jest-na-ogół-mniej-ważny-ż-to-co-partia-robi
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta niż małe słówko niosące radość. -Gerhard Jung


książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-łe-słówko-niosą-radość
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć. -Anonim


pożądamy-więcej-ż-możemy-osiągnąć-lecz-osiągamy-zwykle-mniej-ż-możemy-zdobyć
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Kobieta ma o siedem lat mniej niż twierdzą jej przyjaciółki, natomiast o pięć lat więcej niż sądzą mężczyźni. -Gina Lollobrigida


kobieta-o-siedem-lat-mniej-ż-twierdzą-jej-przyjaciółki-natomiast-o-pięć-lat-więcej-ż-sądzą-mężczyź
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, które potrafi rozweselić. -Gerhard Jung


książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-które-potrafi-rozweselić
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Książka pełna wiedzy jest mniej warta, niż jedno słowo, która potrafi rozweselić. -Gerhard Jung


książka-pełna-wiedzy-jest-mniej-warta-ż-jedno-słowo-która-potrafi-rozweselić
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Bez mu­zyki, która go oz­da­bia, czas jest tyl­ko nudną pro­duk­cją ter­minów i dat, za które trze­ba płacić rachunki. -Frank Zappa


bez-mu­zyki-która-go oz­da­bia-czas-jest tyl­ko-nudną-pro­duk­cją-ter­minów-i dat-za które-trze­ba-płacić-rachunki
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracą -Jim Rohn


pracuj-mocniej-nad-sobą-ż-nad-swoją-pracą
Praca Jest Mniej Nudna Niż Cytaty: Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej. -Irina Griekowa


można-dowieść-słusznoś-tezy-o-zacieraniu-ę-różnic-między-pracą-umysłową-a-fizyczną-tylko-od-przeciwnej-strony-nasza-praca-umysłowa