Pracować Jak Koń Cytaty

Pracować Jak Koń Cytaty: Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń. -Elizabeth Taylor


ciężki-jest-los-współczesnej-kobiety-musi-ubierać-ę-jak-chłopak-wyglądać-jak-dziewczyna-myść-jak-mężczyzna-i-pracować-jak-koń
Pracować Jak Koń Cytaty: Nie ma innego zaklęcia na szczęście -jak tylko umieć i lubić pracować. -Maria Dąbrowska


nie-innego-zaklęcia-na-szczęście-jak-tylko-umieć-i-lubić-pracować
Pracować Jak Koń Cytaty: Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka. -Józef Stanisław Tischner


dob­ro-nie is­tnieje-inaczej-jak tyl­ko-ja­ko-kon­kret­na-dob­roć-i wol­ność-kon­kret­ne­go-człowieka
Pracować Jak Koń Cytaty: Ciężki jest los współczes­nej ko­biety. Mu­si ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziew­czy­na, myśleć jak mężczyz­na i pra­cować jak koń. -Elizabeth Taylor


ciężki-jest los-współczes­nej-ko­biety-mu­ ubierać ę-jak chłopak-wyglądać-jak dziew­czy­na-myść-jak mężczyz­na
Pracować Jak Koń Cytaty: Nie szu­kają pot­raw wyszu­kanych czy egzo­tycznych, ale wolą da­nia kon­wen­cjo­nal­ne, jak em­briony ptaków nielotów, mielo­ne or­ga­ny w powłoce je­lit, plas­try ciała świń czy bul­wy by­lin przy­pala­ne w zwierzęcym tłuszczu; w ich gwarze ok­reśla się je ja­ko jaj­ka, kiełbasę, be­kon i frytki. -P » Terry Pratchett » Mort


Pracować Jak Koń Cytaty: PA­ZER­NOŚĆ !!! ...


Pracować Jak Koń Cytaty: Po kon­sultac­jach z le­karzem i far­ma­ceutą, idziemy na kon­sultac­je do opieki społecznej. -nicola-57


po kon­sultac­jach-z ­karzem-i far­­ceutą-idziemy-na kon­sultac­-do opieki-społecznej
Pracować Jak Koń Cytaty: Muszę pracować, aby istnieć. -Zofia Kucówna


Pracować Jak Koń Cytaty: zjem Cie jak kon­serwę pros­tym ma­new­rem . -Ma ły


zjem-cie-jak kon­serwę-pros­tym-­new­rem
Pracować Jak Koń Cytaty: Naród ma pracować, a nie leżeć na piasku. -Władysław Gomułka


Pracować Jak Koń Cytaty: Czego się bać? Trzeba pracować! -Józef Stalin


Pracować Jak Koń Cytaty: Mam za dużo energii, żeby pracować. -Wojciech Bartoszewski


Pracować Jak Koń Cytaty: Cze­go się bać? Trze­ba pracować!  -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Pracować Jak Koń Cytaty: Umiałem kon­tem­plo­wać niena­wiść jak Bud­da nicość. -Stanisław Lem


umiałem-kon­tem­plo­wać-niena­wiść-jak bud­da-nicość
Pracować Jak Koń Cytaty: Przy­jaciele na ogół po­magają żyć i przeszkadzają pracować. -Tadeusz Kotarbiński


przy­jaciele-na ogół-po­magają-żyć-i przeszkadzają-pracować
Pracować Jak Koń Cytaty:


rób-to-co-lubisz-a-nigdy-nie-będziesz-musiał-pracować
Pracować Jak Koń Cytaty: Kochać to angażować się, to pracować, to być ciekawym, to tworzyć. -Lina Wertmuller


kochać-to-angażować-ę-to-pracować-to-być-ciekawym-to-tworzyć
Pracować Jak Koń Cytaty: Najbardziej rozczarowane małżeństwem są te kobiety, które wyszły za mąż, by nie pracować. -Marlena Dietrich


najbardziej-rozczarowane-łżeństwem-są-te-kobiety-które-wyszły-za-mąż-by-nie-pracować