Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty

Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: W pracy wewnętrznej wakacji nie ma. -Urszula Ledóchowska


Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych. -Stefan Wyszyński kard


pracuj-rzetelnie-bo-z-owoców-twej-pracy-korzystają-inni-jak-ty-korzystasz-z-pracy-innych
Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Szu­kała nas­to­lat­ka chłopa­ka zawzięcie uciekając się często do prób desperackich ze sta­rań ni­ci, lecz sa­mot­na nie będzie dziec­ka spodziewa się w połowie wakacji  -pepek


szu­kała-nas­to­lat­ka-chłopa­ka-zawzięcie-uciekając ę-często-do prób-desperackich-ze-sta­rań-­-lecz-­­na-nie będzie-dziec­ka
Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich. -Jonathan Swift


należy-zawsze-stosować-wydatki-do-dochodów-bo-żeli-człowiek-nie-urządzi-ę-tak-aby-żył-uczciwie-ze-swej-pracy-to-będzie-zmuszony-żyć
Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Przekształcenie socjalistyczne to nie wyzwolenie od pracy - to wyzwolenie pracy. -Stanisław Brzozowski


przekształcenie-socjalistyczne-to-nie-wyzwolenie-od-pracy-to-wyzwolenie-pracy
Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Próżnością nie zasłoni się wewnętrznej pustki. -Wiesław Trzaskalski


Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji. -George Godyer


Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Zasadą stania się zamożnym nie jest skupienie się na byciu bogatym. Zamiast tego należy skoncentrować się na pasjonującej i dającej przyjemność pracy. Bogactwo jest produktem ubocznym wykonywania ekscytującej pracy. -Andrew J. Dubrin


Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Całusy: zewnętrzne ob­ja­wy wewnętrznej pokusy. -Bujak Bogusław


całusy-zewnętrzne-ob­ja­wy-wewnętrznej-pokusy
Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej. -Jan Twardowski


najważniejsze-dokonuje-ę-w-ciszy-wewnętrznej
Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Wdzięk jest promieniowaniem wewnętrznej harmonii. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Istnieje przecież w nas wszystkich pociąg do wewnętrznej przygody. -Zofia Gerlach


istnieje-przecież-w-nas-wszystkich-pociąg-do-wewnętrznej-przygody
Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Jest szczególny rodzaj wewnętrznej uwagi, która zakrawa na roztargnienie. -Anna Kamieńska


jest-szczególny-rodzaj-wewnętrznej-uwagi-która-zakrawa-na-roztargnienie
Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Tchórze, bez emoc­ji, wewnętrznej ener­gii i siły nie przet­rwają- zos­taną skrusze­ni w miazgę przez tych wielkich... -daniello


tchórze-bez-emoc­ji-wewnętrznej-ener­gii-i ły-nie przet­rwają-zos­taną-skrusze­-w miazgę-przez-tych-wielkich
Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: pan (P) pil­nu­je pa­nie (PN) przy wy­kony­waniu pracy (PN) długo może Pan tak nad na­mi stać? (P) no ty­le ile będzie trzeba (PN) a jak będziemy ro­bić do 15? (P) to będę stał i was pilnował (PN) a jak zechce­my ro­bić do 16? (P) to zos­tanę dłużej w pracy (PN po chwi­li na­mysłu) wie Pan co... Pan to by się na ch..a na­dawał z życia wzięte  -viecka


Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Zarówno problem wad, jak i wartości jest problemem granic wolności wewnętrznej człowieka. -Zofia Gerlach


zarówno-problem-wad-jak-i-wartoś-jest-problemem-granic-wolnoś-wewnętrznej-człowieka
Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Dość pracy i dość sił do pracy! -Rudyard Kipling


Pracy Wewnętrznej Wakacji Nie Cytaty: Za­nim zaw­rze­my szczęśli­we małżeństwo, mu­simy się nau­czyć szczęśli­wego by­cia sa­memu. W ten sposób nasze szczęście nie za­leży od wy­darzeń zewnętrznych, ale od wewnętrznej radości. -E » Jason Evert » Jeśli naprawdę mnie kochasz