Pracy Cytaty

Pracy Cytaty: Przyjaciół poznaje się w pracy i wspólnej walce. -Anonim


przyjaciół-poznaje-ę-w-pracy-i-wspólnej-walce
Pracy Cytaty: Jestem niewolnikiem pracy i tym się szczycę. -Nikos Kazantzakis


Pracy Cytaty: Na rynku pracy: Lepsze stoisko niż stanowisko. -D. Szymiec


na-rynku-pracy-lepsze-stoisko-ż-stanowisko
Pracy Cytaty: Praw­dzi­wa szkoła to war­sztat pracy. -Pierre Joseph Proudhon


Pracy Cytaty: Radość Syzyfa: przejście na normowany czas pracy. -Zbigniew Waydyk


radość-syzyfa-przejście-na-normowany-czas-pracy
Pracy Cytaty: Trud i zwłoka wy­nikła z wygładza­nia pracy. -Horacy


trud-i zwłoka-wy­nikła-z wygładza­nia-pracy
Pracy Cytaty: Cokolwiek czynim, czyńmy tak, by przyszłość rosła z pracy. -Maria Konopnicka


cokolwiek-czynim-czyńmy-tak-by-przyszłość-rosła-z-pracy
Pracy Cytaty: Piękno na to jest, by zachwycało - do pracy Praca, by się zmartwychwstało. -Cyprian Kamil Norwid


piękno-na-to-jest-by-zachwycało-do-pracy-praca-by-ę-zmartwychwstało
Pracy Cytaty: Szczęście mniej zależy od pracy niż nieszczęście od lenistwa. -Anonim


szczęście-mniej-zależy-od-pracy-ż-nieszczęście-od-lenistwa
Pracy Cytaty: W pracy twórczej pełno niepewności i tachykardii jak w miłości. -Nikos Kazantzakis


w-pracy-twórczej-pełno-niepewnoś-i-tachykardii-jak-w-miłoś
Pracy Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy. -Honore de Balzac


prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Pracy Cytaty: Praw­dzi­we szczęście jest rzeczą wy­siłku, od­wa­gi i pracy. -Honoré de Balzac


praw­dzi­we-szczęście-jest rzeczą-wy­łku-od­wa­gi-i pracy
Pracy Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy -Honore de Balzac


prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Pracy Cytaty: Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu. -Ludwik Hirszfeld


należy-być-optymistą-na-początku-pracy-a-krytycznym-na-końcu
Pracy Cytaty: Nie można uciec od pracy, która jest powołaniem. -Julien Green


nie-można-uciec-od-pracy-która-jest-powołaniem
Pracy Cytaty: Najwyższa nagroda pracy - to, czym pozwala nam się stać. -John Ruskin


najwyższa-nagroda-pracy-to-czym-pozwala-nam-ę-stać
Pracy Cytaty: Plenus venter non studet libenter - pełny brzuch przeszkadza w pracy. -Anonim


plenus-venter-non-studet-libenter-pełny-brzuch-przeszkadza-w-pracy
Pracy Cytaty: Paznokcie i włosy dane są człowiekowi, by mu dostarczyć stałej a lekkiej pracy. -Koźma Prutkow


paznokcie-i-włosy-dane-są-człowiekowi-by-mu-dostarczyć-stałej-a-lekkiej-pracy