Pragną Ich Cytaty

Pragną Ich Cytaty: Wszyscy ludzie pragną, aby ich chwalono. -Quintus Eniusz


wszyscy-ludzie-pragną-aby-ich-chwalono
Pragną Ich Cytaty: Ludzie pragną, aby ich szczęście było bez granic, zapominają jednak o prawach tego świata. -Mikołaj Gogol


ludzie-pragną-aby-ich-szczęście-było-bez-granic-zapominają-jednak-o-prawach-tego-świata
Pragną Ich Cytaty: Nie należy dopuszczać, aby nas zjadano doszczętnie wtedy, kiedy najlepiej smakujemy. Wiedzą o tym ci, którzy pragną, aby ich długo kochano. -Zaratustra


nie-należy-dopuszczać-aby-nas-zjadano-doszczętnie-wtedy-kiedy-najlepiej-smakujemy-wiedzą-o-tym-którzy-pragną-aby-ich-długo-kochano
Pragną Ich Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Pragną Ich Cytaty: Przypływasz więc krępu­jesz mo­je siły, Nie pot­ra­fię skryć w dłoniach oczu. Morza gestów błyszczą, płoną wzburzone War­gi, pragną wód. Mówią - prag­nień ulot­nych słuchać trze­ba - Ale biod­ra two­je są zakazane, Białe brze­gi zwa­bią ich słod­kości - Przek­li­nam siebie. -funeralofheart


Pragną Ich Cytaty: Idealiści pragną materializacji duchów. -Stanisław Jerzy Lec


Pragną Ich Cytaty: Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. -Arystoteles


wszyscy-ludzie-z-natury-pragną-wiedzy
Pragną Ich Cytaty: Wszys­tkie czy­ny dob­re pragną światła. -Cyceron


wszys­tkie-czy­ny-dob­re-pragną-światła
Pragną Ich Cytaty: Kawałek białego ciała! Oto wszystko, czego pragną mężczyźni. -Gabriela Zapolska


kawałek-białego-ciała-oto-wszystko-czego-pragną-mężczyź
Pragną Ich Cytaty: Kobiety niczego by nie żądały, gdyby kochano je tak, jak pragną. -Andre Maurois


kobiety-niczego-by-nie-żądały-gdyby-kochano-tak-jak-pragną
Pragną Ich Cytaty: Ludzie posiadający pieniądze pragną kobiet, które wiedzą, jak je zarobić. -George Sand


ludzie-posiadający-pieniądze-pragną-kobiet-które-wiedzą-jak-zarobić
Pragną Ich Cytaty: Natura zawsze jest zdolna dać dużo tym, którzy pragną ją zrozumieć. -Zofia Gerlach


natura-zawsze-jest-zdolna-dać-żo-tym-którzy-pragną-ją-zrozumieć
Pragną Ich Cytaty: Każdy chce być wol­ny, ale tyl­ko nieliczni pragną się uwolnić... -Papillondenuit


każdy-chce-być-wol­ny-ale-tyl­ko-nieliczni-pragną ę-uwolnić
Pragną Ich Cytaty:


na-bar­dziej-niedos­trze­gani-są ci-którzy-pragną-dob­ro­-~pa­weł-rychlica 
Pragną Ich Cytaty: Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian


gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Pragną Ich Cytaty: Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą, a jednocześnie pragną, by wszystko pozostało takie jak dawniej. -Paulo Coelho


ludzie-tęsknią-za-całkowitą-odmianą-a-jednocześnie-pragną-by-wszystko-pozostało-takie-jak-dawniej
Pragną Ich Cytaty: Najwięcej problemów przysparzają światu ludzie, którzy pragną być uważani za ważne osobistości. -Thomas Stearns Eliot


najwięcej-problemów-przysparzają-światu-ludzie-którzy-pragną-być-uważani-za-ważne-osobistoś
Pragną Ich Cytaty: Serca kobiece pragną miłości bardziej niż męskie, ale honor powściąga pożądanie. -Eurypides


serca-kobiece-pragną-miłoś-bardziej-ż-męskie-ale-honor-powśąga-pożądanie