Pragnie Ujrzeć Cytaty

Pragnie Ujrzeć Cytaty: Prawdziwa miłość pragnie obdarzyć drugiego wolnością. -Eduard Spranger


prawdziwa-miłość-pragnie-obdarzyć-drugiego-wolnośą
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Kto pragnie pokoju, niech przygotowuje się do wojny. -Vegetius


kto-pragnie-pokoju-niech-przygotowuje-ę-do-wojny
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Każdy pragnie kochać tak, jak jest kochany. -Rosalina Lisboa Coelho


Pragnie Ujrzeć Cytaty: To dziwne, jak człowiek zakochany pragnie każdemu sprawić przyjemność. -P.G. Woodehouse


to-dziwne-jak-człowiek-zakochany-pragnie-każdemu-sprawić-przyjemność
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Poeta - ktoś, kto pragnie w jasny dzień pokazać światło księżyca. -Jean Cocteau


poeta-ktoś-kto-pragnie-w-jasny-dzień-pokazać-światło-księżyca
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift


każdy-pragnie-żyć-długo-ale-nikt-nie-chciałby-staroś
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć. -Emil Ludwig


trzeba-wpierw-studiować-historię-śli-pragnie-ę-dalej-ją-tworzyć
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Najmilsza chyba taka lektura: Wyczytać z oczu, że cię pragnie która. -Anonim


najmilsza-chyba-taka-lektura-wyczytać-z-oczu-że-ę-pragnie-która
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Głupi może wtenczas jest najgłupszy, kiedy pragnie być rozumnym. -Stefan Witwicki


głupi-może-wtenczas-jest-najgłupszy-kiedy-pragnie-być-rozumnym
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Jeżeli bardzo się czegoś pragnie, jak można być pewnym? -Jerzy Andrzejewski


jeżeli-bardzo-ę-czegoś-pragnie-jak-można-być-pewnym
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Człowiek najpierw pragnie być pięknym, potem bogatym, a w końcu tylko zdrowym. -Teresa Nietyksza


człowiek-najpierw-pragnie-być-pięknym-potem-bogatym-a-w-końcu-tylko-zdrowym
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Kwiat - to pośred­nik miłości, do­noszący ad­re­satom w imieniu wy­syłających: On (lub Ona) pragnie. -Alfred Aleksander Konar


kwiat- to pośred­nik-miłoś-do­noszący-ad­re­satom-w imieniu-wy­syłających-on lub-ona-pragnie
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Lecz serce wzdycha do jakiegoś nieba i pragnie kochać, nie tych, co nam każą. -Władysław Syrokomla


lecz-serce-wzdycha-do-jakiegoś-nieba-i-pragnie-kochać-nie-tych-co-nam-każą
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Dzisiejsza kobieta nie zadowala się już zwykłą rozkoszą - pragnie miłości serca. -Rene Nelli


dzisiejsza-kobieta-nie-zadowala-ę-już-zwykłą-rozkoszą-pragnie-miłoś-serca
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Jeśli kobieta pragnie wyjść za mąż, to przede wszystkim dlatego, by miała komu urządzać sceny. -Oscar Wilde


jeśli-kobieta-pragnie-wyjść-za-mąż-to-przede-wszystkim-dlatego-by-miała-komu-urządzać-sceny
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Po trzydziestu latach badań nad duszą kobiety nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czego pragnie kobieta. -Zygmunt Freud


po-trzydziestu-latach-badań-nad-duszą-kobiety-nie-potrafię-odpowiedzieć-na-pytanie-czego-pragnie-kobieta
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Miłość to skarb, który często dajemy komuś, kto nie chce go wziąć, a jednocześnie pragnie posiadać. -W. Grzeszczuk


miłość-to-skarb-który-często-dajemy-komuś-kto-nie-chce-go-wziąć-a-jednocześnie-pragnie-posiadać
Pragnie Ujrzeć Cytaty: Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. Według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali. -Ignacy Krasicki


zawżdy-znajdzie-przyczynę-kto-zdobyczy-pragnie-według-mnie-ten-najlepszy-co-ę-najmniej-chwali