Pragnie Cytaty

Pragnie Cytaty: Artysta, który pragnie poklasku, a skarży się na małe uznanie tłumu, stoi jeszcze w przedsionku sztuki, nie czuje się jej panem, który łask nie żebrze, tylko hojną ręką je na tłum rzuca i nie pragnie podzięki - tej pragnie tylko plebejusz w duchu, jej pragnie tylko dorobkiewicz. -Confiteor Przybyszewski


Pragnie Cytaty: Ten jest całkowicie wolny, który pragnie tego, co jest w stanie osiągnąć i osiąga to, czego pragnie. -Jean Jacques Rousseau


ten-jest-całkowicie-wolny-który-pragnie-tego-co-jest-w-stanie-osiągnąć-i-osiąga-to-czego-pragnie
Pragnie Cytaty: Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć. -Wilhelm Stekel


dla-człowieka-niedojrzałego-znamienne-jest-że-pragnie-on-wznioś-umrzeć-za-jakąś-sprawę-dla-dojrzałego-natomiast-że-pragnie-dla-niej-żyć
Pragnie Cytaty: Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie. -Dariusz Skraskowski


człowiek-wygrywa-życie-śli-pragnie-tego-czego-może-dokonać-i-dokonuje-tego-czego-pragnie
Pragnie Cytaty: . . . kobieta pragnie dziecka i ustabilizowanego współżycia seksualnego; domu ale zarazem czułości i zrozumienia. Mężczyzna pragnie dziecka, domu i żony - kochanki oraz w równej co kobieta mierze czułości i zrozumienia. -Anonim


Pragnie Cytaty: Kto pragnie więcej, traci to, co ma. -Ezop


kto-pragnie-więcej-traci-to-co
Pragnie Cytaty: Mężczyzna pragnie uznania, kobieta - uwielbienia. -Feliks Chwalibóg


mężczyzna-pragnie-uznania-kobieta-uwielbienia
Pragnie Cytaty: Niezależnie od wieku, człowiek pragnie miłości. -Jan Twardowski


niezależnie-od-wieku-człowiek-pragnie-miłoś
Pragnie Cytaty: Łat­wo przychodzi wiara w to, cze­go się pragnie. -Owidiusz


Łat­wo-przychodzi-wiara-w to-cze­go ę-pragnie
Pragnie Cytaty: Prawdziwa miłość pragnie obdarzyć drugiego wolnością. -Eduard Spranger


prawdziwa-miłość-pragnie-obdarzyć-drugiego-wolnośą
Pragnie Cytaty: Miłość gardzi modą - pragnie być naga. -Frantiśek Gellner


Pragnie Cytaty: Każdy pragnie kochać tak, jak jest kochany. -Rosalina Lisboa Coelho


Pragnie Cytaty: Kto pragnie pokoju, niech przygotowuje się do wojny. -Vegetius


kto-pragnie-pokoju-niech-przygotowuje-ę-do-wojny
Pragnie Cytaty: To dziwne, jak człowiek zakochany pragnie każdemu sprawić przyjemność. -P.G. Woodehouse


to-dziwne-jak-człowiek-zakochany-pragnie-każdemu-sprawić-przyjemność
Pragnie Cytaty: Trzeba wpierw studiować historię, jeśli pragnie się dalej ją tworzyć. -Emil Ludwig


trzeba-wpierw-studiować-historię-śli-pragnie-ę-dalej-ją-tworzyć
Pragnie Cytaty: Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift


każdy-pragnie-żyć-długo-ale-nikt-nie-chciałby-staroś
Pragnie Cytaty: Głupi może wtenczas jest najgłupszy, kiedy pragnie być rozumnym. -Stefan Witwicki


głupi-może-wtenczas-jest-najgłupszy-kiedy-pragnie-być-rozumnym
Pragnie Cytaty: Najmilsza chyba taka lektura: Wyczytać z oczu, że cię pragnie która. -Anonim


najmilsza-chyba-taka-lektura-wyczytać-z-oczu-że-ę-pragnie-która