Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty

Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to je­dyna okaz­ja do zdrady. -Jadwiga Rutkowska


praw­dzi­wa-miłość-to ­dyna-okaz­ja-do zdrady
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Praw­dzi­wa miłość to ta,która szu­ka człowieka. -Urszula Zybura


praw­dzi­wa-miłość-to która-szu­ka-człowieka
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Plas­ti­kowa ko­bieta jest jak tom­bak, praw­dzi­wa jak złoto, tyl­ko znaw­ca, praw­dzi­wy mężczyz­na dos­trzeże różnice. -Ryder


plas­ti­kowa-ko­bieta-jest jak tom­bak-praw­dzi­wa-jak złoto-tyl­ko-znaw­ca-praw­dzi­wy-mężczyz­na-­trzeże-różnice
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien być jak zwierz . Ta­ki pan­to­felek na przykład. Zaś praw­dzi­wa ko­bieta zno­sić to wszystko. Coś jak ku­ra domowa. -onejka


praw­dzi­wy-mężczyz­na-po­winien-być-jak zwierz-ta­ki-pan­to­felek-na przykład-zaś-praw­dzi­wa-ko­bieta-zno­ć-to wszystko-coś
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: `Praw­dzi­wa miłość nie pot­rze­buje ad­wo­kata ona sa­ma się obroni. -bluecaffe


`praw­dzi­wa-miłość-nie pot­rze­buje-ad­wo­kata-ona-­ ę-obroni
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Głębo­ka, praw­dzi­wa miłość mu­si rosnąć i się rozwijać. -Lisa See


głębo­ka-praw­dzi­wa-miłość-mu­-rosnąć-i ę-rozwijać
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Praw­dzi­wa miłość, choćby wy­gasła, po­zos­ta­je czymś wielkim. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Każda praw­dzi­wa miłość mu­si mieć swój Wiel­ki Piątek. -Stefan Wyszyński


każda-praw­dzi­wa-miłość-mu­-mieć-swój-wiel­ki-piątek
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz


słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka. -Albert Einstein


Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: To miłość każe żyć. Bez niej człowiek umiera, ponieważ umiera z głodu. -Michel Quoist


to-miłość-każe-żyć-bez-niej-człowiek-umiera-ponieważ-umiera-z-głodu
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Fałszy­wa miłość jest gor­sza niż praw­dzi­wa nienawiść. -Apolinary Despinoix


fałszy­wa-miłość-jest gor­sza-ż-praw­dzi­wa-nienawiść
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Fałszy­wa miłość jest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści  -MUZYCZKA


fałszy­wa-miłość-jest gor­sza-od praw­dzi­wej-nienawiś 
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Mówią, że miłość umiera między dwojgiem ludzi. To nieprawda, nie umiera. Opuszcza tylko człowieka. Odchodzi, gdy na nią nie zasługuje. -William Faulkner


mówią-że-miłość-umiera-między-dwojgiem-ludzi-to-nieprawda-nie-umiera-opuszcza-tylko-człowieka-odchodzi-gdy-na-ą-nie-zasługuje
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Miłość potęgu­je wi­tal­ność, na tym po­lega jej praw­dzi­wa wartość. -Paul Ambroise Valéry


miłość-potęgu­-wi­tal­ność-na tym-po­lega-jej-praw­dzi­wa-wartość
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !  -Jacob


Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Praw­dzi­wa miłość w ko­biecie nig­dy nie ocze­kuje równej zapłaty za to, co da­je, ani szczęścia równe­go te­mu, ja­kie chce sprawić. -Klementyna Hoffmanowa


praw­dzi­wa-miłość-w ko­biecie-nig­dy-nie ocze­kuje-równej-zapłaty-za to-co da­-ani-szczęścia-równe­go-te­mu-ja­kie-chce
Praw­dzi­wa Miłość Nie umiera Cytaty: Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że 


miłość-ko­biety-jest tyl­ko-jed­na-to niep­rawda-że każda-miłość-jest pier­wsza-praw­dzi­wa może-być-tyl­ko-raz-in­ne