Prawdę A Me­dia Cytaty

Prawdę A Me­dia Cytaty: Imagina que cada día es el último que brilla para ti, y aceptarás agradecido el día que no esperabas vivir ya. -Horacio


imagina-cada-día-es-el-último-brilla-para-ti-y-aceptarás-agradecido-el-día-no-esperabas-vivir-ya
Prawdę A Me­dia Cytaty: Día a día, la figura de Su Majestad el Rey se ha convertido en pieza insustituible en la vigencia cotidiana de la normalidad institucional. -Mariano Rajoy


día-a-día-figura-de-su-majestad-el-rey-se-ha-convertido-pieza-insustituible-vigencia-cotidiana-de-normalidad-institucional
Prawdę A Me­dia Cytaty: El día afortunado es como un día de cosecha; en cuanto el trigo está en sazón, hay que apresurarse a recogerlo. -Johann W. Goethe


el-día-afortunado-es-como-un-día-de-cosecha-cuanto-el-trigo-á-sazón-hay-apresurarse-a-recogerlo
Prawdę A Me­dia Cytaty: El día precedente enseña el día que sigue. -Píndaro


el-día-precedente-enseña-el-día-sigue
Prawdę A Me­dia Cytaty:


kor­po­rac­-srają-na po­lityków-po­lity­cy-srają-na me­dia-me­dia-kar­mią-tym-oby­wate­li-i jak  żyć-w ­kiej-praw­dzie
Prawdę A Me­dia Cytaty: Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día; la paz sin la cual el mismo pan es amargo. -Amado Nervo


hay-algo-tan-necesario-como-el-pan-de-cada-día-y-es-paz-de-cada-día-paz-sin-cual-el-mismo-pan-es-amargo
Prawdę A Me­dia Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Prawdę A Me­dia Cytaty: Wszelka kultura pewnego dnia pokazuje swą smutną prawdę - prawdę przeładowanego, a pustego magazynu. -Karol Irzykowski


wszelka-kultura-pewnego-dnia-pokazuje-swą-smutną-prawdę-prawdę-przeładowanego-a-pustego-magazynu
Prawdę A Me­dia Cytaty: Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę. -John Steinbeck


lubię-znać-prawdę-nawet-śli-jest-bolesna-sama-przyznasz-że-lepiej-wiedzieć-o-sobie-całą-prawdę
Prawdę A Me­dia Cytaty: Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować. -Winston Churchill


tylko-straceńcy-mówią-prawdę-człowiek-który-chce-coś-osiągnąć-powinien-prawdę-znać-ale-broń-boże-ę-z-ą-nie-afiszować
Prawdę A Me­dia Cytaty: ...każda re­ligia opiera się na fab­ry­kac­ji. Ta­ka jest is­to­ta wiary. Wiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­go, co so­bie wyob­rażamy ja­ko prawdę, a cze­go nie możemy udowodnić. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Prawdę A Me­dia Cytaty: Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych. -Baltazar Gracian Y Morales


wiele-trzeba-rozumu-żeby-wiedzieć-kiedy-powiedzieć-prawdę-a-kiedy-ją-zmilczeć-nie-każdą-prawdę-zawsze-można-powiedzieć-już-to-ze-wzglę-na
Prawdę A Me­dia Cytaty: Hoy es el primer día del resto de tu vida. -Anónimo


hoy-es-el-primer-día-del-resto-de-vida
Prawdę A Me­dia Cytaty: Nunca tengas miedo del día que no has visto. -Proverbio inglés


Prawdę A Me­dia Cytaty: Cada día sabemos más y entendemos menos. -Albert Einstein


cada-día-sabemos-más-y-entendemos-menos
Prawdę A Me­dia Cytaty: El día más largo llega pronto a su fin. -Plinio el Joven


el-día-más-largo-llega-pronto-a-su-fin
Prawdę A Me­dia Cytaty: La verdadera universidad de hoy en día es una colección de libros. -Thomas Carlyle


la-verdadera-universidad-de-hoy-día-es-una-colección-de-libros
Prawdę A Me­dia Cytaty: El día ese que temes como el último de tu vida, es el de tu nacimiento a la eternidad. -Séneca


el-día-ese-temes-como-el-último-de-vida-es-el-de-nacimiento-a-eternidad