Prawdę Cytaty

Prawdę Cytaty: Wszelka kultura pewnego dnia pokazuje swą smutną prawdę - prawdę przeładowanego, a pustego magazynu. -Karol Irzykowski


wszelka-kultura-pewnego-dnia-pokazuje-swą-smutną-prawdę-prawdę-przeładowanego-a-pustego-magazynu
Prawdę Cytaty: Lubię znać prawdę, nawet jeśli jest bolesna, sama przyznasz, że lepiej wiedzieć o sobie całą prawdę. -John Steinbeck


lubię-znać-prawdę-nawet-śli-jest-bolesna-sama-przyznasz-że-lepiej-wiedzieć-o-sobie-całą-prawdę
Prawdę Cytaty: Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń boże się z nią nie afiszować. -Winston Churchill


tylko-straceńcy-mówią-prawdę-człowiek-który-chce-coś-osiągnąć-powinien-prawdę-znać-ale-broń-boże-ę-z-ą-nie-afiszować
Prawdę Cytaty: ...każda re­ligia opiera się na fab­ry­kac­ji. Ta­ka jest is­to­ta wiary. Wiara to przyj­mo­wanie za prawdę te­go, co so­bie wyob­rażamy ja­ko prawdę, a cze­go nie możemy udowodnić. -B » Dan Brown » Kod Leonarda da Vinci


Prawdę Cytaty: Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych. -Baltazar Gracian Y Morales


wiele-trzeba-rozumu-żeby-wiedzieć-kiedy-powiedzieć-prawdę-a-kiedy-ją-zmilczeć-nie-każdą-prawdę-zawsze-można-powiedzieć-już-to-ze-wzglę-na
Prawdę Cytaty: Dowody nużą prawdę. -Georges Braque


Prawdę Cytaty: Sny rzadko mówią prawdę. -Mikołaj Gogol


Prawdę Cytaty: Kłamstwa wynoszą prawdę na piedestał. -Józef Bułatowicz


Prawdę Cytaty: Nie dzięku­je się za prawdę... -Chemicals


Prawdę Cytaty: Kpić z filozofii to filozofować na prawdę. -Blaise Pascal


kpić-z-filozofii-to-filozofować-na-prawdę
Prawdę Cytaty: praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami !  -Jacob


Prawdę Cytaty: Jeżeli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain


jeżeli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę
Prawdę Cytaty: Niekiedy kłamstwo tropi prawdę odgórnie. -Anonim


niekiedy-kłamstwo-tropi-prawdę-odgórnie
Prawdę Cytaty: Prawdę się przeżywa, a nie wykłada. -Herman Hesse


Prawdę Cytaty: Zgłębić prawdę, znaczy - wydobyć ją na powierzchnię. -Władysław Grzeszczyk


Prawdę Cytaty: Prawdę zwykło się mówić w gniewie. -Mikołaj Gogol


Prawdę Cytaty: Sobie prawdę rzecz - najwspanialsza prawda. -Aleksander Fredro


Prawdę Cytaty: Jeśli masz wątpliwości - mów prawdę. -Mark Twain


jeśli-masz-wątpliwoś-mów-prawdę