Prawdę Cytaty

Prawdę Cytaty: My nie plot­ku­jemy, my mówi­my prawdę. -Who


my nie plot­ku­jemy-my mówi­my-prawdę
Prawdę Cytaty: Prawdę trzeba wyrazić prostymi słowami. -Ajschylos


prawdę-trzeba-wyrazić-prostymi-słowami
Prawdę Cytaty: Sobie prawdę rzec - najwspanialsza prawda. -Aleksander Fredro


Prawdę Cytaty: Prawdę mówiąc, wszystkich bogów ja nienawidzę. -Ajschylos


prawdę-mówiąc-wszystkich-bogów-ja-nienawidzę
Prawdę Cytaty: Prawdę trze­ba wy­rażać pros­ty­mi słowami. -Ajschylos


prawdę-trze­ba-wy­rażać-pros­ty­mi-słowami
Prawdę Cytaty: Kłamią niewolnicy, wolni prawdę mówią. -Seneka Młodszy


kłamią-niewolnicy-wolni-prawdę-mówią
Prawdę Cytaty: Większość moich ut­worów mówi prawdę. -Tupac Amaru Shakur


większość-moich-ut­worów-mówi-prawdę
Prawdę Cytaty: Kto mówi prawdę, w praw­dzie mu obrona. -Sofokles


kto-mówi-prawdę-w praw­dzie-mu obrona
Prawdę Cytaty: Mówił prawdę, ale w for­mie nie do przyjęcia. -Czesław Banach


mówił-prawdę-ale-w for­mie-nie do przyjęcia
Prawdę Cytaty: Wróg zawsze powie ci prawdę, przyjaciel nigdy -Cyceron


wróg-zawsze-powie-prawdę-przyjaciel-nigdy
Prawdę Cytaty: Nie mów mu, że kłamie, bo zacznie mówić prawdę. -Joanna Wilińska


nie-mów-mu-że-kłamie-bo-zacznie-mówić-prawdę
Prawdę Cytaty: Łatwiej dostrzega się błąd niż prawdę. -Anonim


Łatwiej-dostrzega-ę-błąd-ż-prawdę
Prawdę Cytaty: Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna. -Cyprian Kamil Norwid


Prawdę Cytaty: Niektórzy ludzie są tak­towni. In­ni mówią prawdę. -Julian Mikołajczak


niektórzy-ludzie-są tak­towni-in­ mówią-prawdę
Prawdę Cytaty: Daj kobiecie maskę, zacznie mówić prawdę. -Maryla Wolska


daj-kobiecie-maskę-zacznie-mówić-prawdę
Prawdę Cytaty: Jeżeli masz wątpli­wości - mów prawdę. -Mark Twain


jeżeli-masz-wątpli­woś- mów-prawdę
Prawdę Cytaty: Daj ko­biecie maskę, zacznie mówić prawdę. -Maryla Wolska


daj-ko­biecie-maskę-zacznie-mówić-prawdę
Prawdę Cytaty: Miłość to otwarcie się na prawdę drugiego człowieka. -Romano Guardini


miłość-to-otwarcie-ę-na-prawdę-drugiego-człowieka