Prawdy W Tym Cytaty

Prawdy W Tym Cytaty: Naj­większa wi­na jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron


naj­większa-wi­na-jest w tym-kto-nie chce-słuchać-prawdy
Prawdy W Tym Cytaty: Największa wina jest w tym, kto nie chce słuchać prawdy. -Cyceron


największa-wina-jest-w-tym-kto-nie-chce-słuchać-prawdy
Prawdy W Tym Cytaty: Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy. -Virginia Woolf


Światło-prawdy-spada-na-nas-z-bezlitosną-szczerośą-w-świetle-prawdy-obojgu-nam-diabelsko-nie-do-twarzy
Prawdy W Tym Cytaty: Niebezpieczeństwo przy szukaniu prawdy leży w tym, że czasami się ją rzeczywiście znajduje. -William Faulkner


niebezpieczeństwo-przy-szukaniu-prawdy-ży-w-tym-że-czasami-ę-ją-rzeczywiście-znajduje
Prawdy W Tym Cytaty: Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą. -John Galsworthy


im-bardziej-człowiek-trzyma-ę-prawdy-tym-mniej-może-liczyć-na-to-że-mu-uwierzą
Prawdy W Tym Cytaty: Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne. -Montesquieu


są-prawdy-których-nie-wystarczy-dowieść-ale-które-trzeba-dać-uczuć-do-tych-należą-prawdy-moralne
Prawdy W Tym Cytaty: Błąd jest tym bar­dziej niebez­pie­czny, im więcej w nim prawdy. -A » Henri Frédéric Amiel » Dziennik intymny


Prawdy W Tym Cytaty: Staraj odnaleźć ziarno prawdy w tym, co inni mówią o tobie. Nie zadręczaj się drobiazgami. -Richard Carlson


staraj-odnaleźć-ziarno-prawdy-w-tym-co-inni-mówią-o-tobie-nie-zadręczaj-ę-drobiazgami
Prawdy W Tym Cytaty: Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda. -Albert Einstein


przeciwieństwem-prawdy-płytkiej-jest-fałsz-przeciwieństwem-prawdy-głębokiej-może-być-inna-głęboka-prawda
Prawdy W Tym Cytaty: W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy. -Ivo Andric


w-zasadzie-pragniemy-tylko-jednego-prawdy-uwolnić-ę-od-zgiełku-słów-przebić-ę-przez-schematy-obrazów-i-dojść-do-prawdy
Prawdy W Tym Cytaty: Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. -Edyta Stein


bóg-jest-prawdą-i-kto-szuka-prawdy-ten-szuka-boga-choćby-o-tym-nie-wiedział
Prawdy W Tym Cytaty: A.L.: W swoim pisarstwie dochodzisz od absurdu do prawdy. J.G.: Albo od prawdy do absurdu. -Janusz Głowacki


al-w-swoim-pisarstwie-dochodzisz-od-absurdu-do-prawdy-jg-albo-od-prawdy-do-absurdu
Prawdy W Tym Cytaty: Jeśli dworzan obciąża wina, gdy niskimi pochlebstwami usypiają sumienie książąt, to dostojnicy państwowi, zobowiązani z racji swego stanowiska do mówienia prawdy, tym większą ponoszą winę. -Montesquieu


jeśli-dworzan-obciąża-wina-gdy-niskimi-pochlebstwami-usypiają-sumienie-książąt-to-dostojnicy-państwowi-zobowiązani-z-racji-swego-stanowiska
Prawdy W Tym Cytaty: Nie należy chełpić się tym, że ma się słuszność, bo to nie nasza zasługa, lecz prawdy, z pomocą której zyskaliśmy przewagę. -Stefan Kisielewski


nie-należy-chełpić-ę-tym-że-ę-słuszność-bo-to-nie-nasza-zasługa-lecz-prawdy-z-pomocą-której-zyskaliśmy-przewagę
Prawdy W Tym Cytaty: Zły człowiek nie chce mieć prawdy Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą, a gdy za tobą to cię obarczają. -Augustyn Św


zły-człowiek-nie-chce-mieć-prawdy-ewangelii-przed-sobą-lecz-za-sobą-gdy-są-te-prawdy-przed-tobą-to-ę-prowadzą-a-gdy-za-tobą-to-ę
Prawdy W Tym Cytaty: Sztuka to uruchamianie prawdy. -Martin Heidegger


Prawdy W Tym Cytaty: Błędy to droga do prawdy. -Fiodor Dostojewski


Prawdy W Tym Cytaty: Jesteśmy okłamywani pozorami prawdy. -Horacy


jesteśmy-okłamywani-pozorami-prawdy