Prawdziwą Mądrością Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli. -Anatol France
myślenie-to-rzecz-niezdrowa-zaś-prawdziwą-mądrośą-nie-smuć-żadnych-myśli
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Mądrością dziecka jest ufność. -Jan Twardowski
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni. -Tales
największą-mądrośą-jest-czas-wszystko-ujawni
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Odmiany głupoty pysznią się swą mądrością. -Anna Jokai
odmiany-głupoty-pysznią-ę-swą-mądrośą
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Przysłowia sobie przeczą. I to jest właśnie mądrością ludową. -Stanisław Jerzy Lec
przysłowia-sobie-przeczą-i-to-jest-właśnie-mądrośą-ludową
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać. -Stefan Wyszyński kard
największą-mądrośą-jest-umieć-jednoczyć-a-nie-rozbijać
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Naj­większą mądrością jest czas, wszys­tko ujawni. -Tales z Miletu
naj­większą-mądrośą-jest czas-wszys­tko-ujawni
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Doświadczenie jest zbiorową mądrością całej przeszłości z wyłączeniem teraźniejszego momentu. -Narcyza Żmichowska
doświadczenie-jest-zbiorową-mądrośą-całej-przeszłoś-z-wyłączeniem-teraźniejszego-momentu
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Naj­większą mądrością jest umieć jed­noczyć, nie rozbijać. -Stefan Wyszyński
naj­większą-mądrośą-jest umieć-jed­noczyć-nie rozbijać
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Szaleństwo krzyża było mądrością, ale mądrość ludzka bywa szaleństwem. -Włodzimierz Pietrzak
szaleństwo-krzyża-było-mądrośą-ale-mądrość-ludzka-bywa-szaleństwem
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Nie uga­sisz prag­nienia ducha mądrością udo­joną z mędrca. -Stanisław Czosnowski
nie-uga­sisz-prag­nienia-ducha-mądrośą-udo­joną-z mędrca
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Jeżeli ktoś nie pot­ra­fi po­godzić się z cudzą mądrością, to znaczy, że jest pogodzony z własną głupotą. -nicola-57
jeżeli-ktoś-nie pot­ra­fi-po­godzić ę-z cudzą-mądrośą-to znaczy-że jest pogodzony-z-własną-głupotą
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością. -Michel de Montaigne
choćbyśmy-nawet-mogli-stać-ę-uczonymi-uczonośą-drugich-mądrzy-możemy-być-jedynie-własną-mądrośą
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Świat jest na­miętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frédéric Amiel
Świat-jest na­miętnośą-jest także-wolą-ale-nie mądrośą
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Świat jest namiętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frederic Amiel
Świat-jest-namiętnośą-jest-także-wolą-ale-nie-mądrośą
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odlegle, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwa żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich. -Kartezjusz
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Sposobność do wyobrażania sobie, że wszystkie rzeczy (...) wynikają w taki sam sposób wzajemnie ze siebie, a także, że nie mogą istnieć tak odległe, do których byśmy nie dotarli (...), byleby tylko nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, która by prawdziwa nie była, i zachowywać zawsze należyty porządek przy wyprowadzaniu jednych z drugich. -Kartezjusz
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Filozofia - najbardziej fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje; ustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności - usytuowane między mądrością bogów i głupotą głupców. . . wiedząc, że nic się nie wie. -Anonim
Prawdziwą Mądrością Cytaty: cza­sem coś tyl­ko faj­nie się rymuje i miej­sce zajmuje w głowie... pustosłowie dwa wy­ra­zy - myśl bez skazy dwa słowa - myśl gotowa na ścian­ce błysk fleszy.. byś mądrością zgrzeszył  -onejka
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa czystość uzdalnia do miłości. -Stefan Wyszyński kard
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa miłość cierpi w milczeniu. -Oscar Wilde
prawdziwa-miłość-cierpi-w-milczeniu
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa wiedza - to znajomość przyczyn. -Franciszek Bacon
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. -Franciszek Bacon
prawdziwa-wiedza-to-znajomość-przyczyn
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa szkoła to warsztat pracy. -Pierre Joseph Proudhon
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa miłość jest płonącą ciszą. -Giuseppe Ungaretti
prawdziwa-miłość-jest-płonącą-ciszą
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa sztuka jest zawsze współczesna. -Fiodor Dostojewski
prawdziwa-sztuka-jest-zawsze-współczesna
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa miłość czyni człowieka odważnym. -Lao-Tse
prawdziwa-miłość-czyni-człowieka-odważnym
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwą wartość ma jedynie szacunek wroga. -Antoine De Saint - Exupery
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek. -Wiktor Hugo
jedyną-prawdziwą-cnotą-jest-rozsądek
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwą tajemnicą sukcesu jest entuzjazm. -Walter Chrysler
prawdziwą-tajemnicą-sukcesu-jest-entuzjazm
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa mądrość nie opuszcza głowy. -Stanisław Jerzy Lec
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa miłość opiera się na nadziei. -Tomas Garrique Masaryk
Prawdziwą Mądrością Cytaty: Prawdziwa miłość to akt całkowitego oddania. -Paulo Coelho
prawdziwa-miłość-to-akt-całkowitego-oddania