Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty

Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Miłość niejedno ma imię. -Pierre la Mure


Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie? -Tadeusz Konwicki


Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Niejedno rozluźnienie następuje od zbytniego zwarcia szeregów. -Zbigniew Waydyk


niejedno-rozluźnienie-następuje-od-zbytniego-zwarcia-szeregów
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Niejedno personalne świecenie jest światłem postojowym epoki. -Zbigniew Waydyk


niejedno-personalne-świecenie-jest-światłem-postojowym-epoki
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Miłość niejedno ma imię. Ale powinna mieć przynajmniej jedno nazwisko. -Wojciech Wiercioch


miłość-niejedno-imię-ale-powinna-mieć-przynajmniej-jedno-nazwisko
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Gdyby miłość nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyć oczy. -Anonim


gdyby-miłość-nie-była-tak-ślepa-na-niejedno-musiałaby-przymrużyć-oczy
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Niejedno może być udziałem człowieka poza krzywdą wyrządzoną bezbronnym przez mających narzędzia władzy. -Zofia Bystrzycka


niejedno-może-być-udziałem-człowieka-poza-krzywdą-wyrządzoną-bezbronnym-przez-mających-narzędzia-władzy
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Niejedno małżeństwo jest stanem, w którym dwoje ludzi nie może przez dłuższy okres czasu ze sobą ani bez siebie wytrzymać. -Marie Von Ebner - Eschenbach


niejedno-łżeństwo-jest-stanem-w-którym-dwoje-ludzi-nie-może-przez-dłuższy-okres-czasu-ze-sobą-ani-bez-siebie-wytrzymać
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Sumienie: Niejedno sumienie martwe ma korzenie. -Roman Gorzelski


Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Dziewictwo: Niejedno dziewictwo ciotka uratowała. -Edward Jokiel


dziewictwo-niejedno-dziewictwo-ciotka-uratowała
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Miłość jest gęstsza niż zapomnieć, przejrzystsza niż pamiętać, rzadsza niż fale są wzburzone, częstsza niż ponieść klęskę. -Edward Cummings


miłość-jest-gęstsza-ż-zapomnieć-przejrzystsza-ż-pamięć-rzadsza-ż-fale-są-wzburzone-częstsza-ż-ponieść-klęskę
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Prawdziwe piękno jest odblaskiem duszy. -Michel Quoist


prawdziwe-piękno-jest-odblaskiem-duszy
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Zbyt prawdziwe, żeby było dobre. -George Bernard Shaw


Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Prawdziwe sukcesy rodzą się z miłości do ludzi. -Łukasz Mikołajczyk


Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Prawdziwe i jedyne nieszczęście to zupełny brak ideału. -Maurice Maeterlinck


prawdziwe-i-jedyne-nieszczęście-to-zupełny-brak-ideału
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Może na trwodze polega prawdziwe szczęście matki... -Antoni Makarenko


może-na-trwodze-polega-prawdziwe-szczęście-matki
Prawdziwe Niż Niejedno Cytaty: Jeśli to nie jest prawdziwe, to jednak dobrze wymyślone. -Giordano Bruno


jeśli-to-nie-jest-prawdziwe-to-jednak-dobrze-wymyślone