Prawdziwe Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Prawdziwe Cytaty: Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie? -Tadeusz Konwicki
Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe piękno jest odblaskiem duszy. -Michel Quoist
prawdziwe-piękno-jest-odblaskiem-duszy
Prawdziwe Cytaty: Zbyt prawdziwe, żeby było dobre. -George Bernard Shaw
Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe i jedyne nieszczęście to zupełny brak ideału. -Maurice Maeterlinck
prawdziwe-i-jedyne-nieszczęście-to-zupełny-brak-ideału
Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe sukcesy rodzą się z miłości do ludzi. -Łukasz Mikołajczyk
Prawdziwe Cytaty: Może na trwodze polega prawdziwe szczęście matki... -Antoni Makarenko
może-na-trwodze-polega-prawdziwe-szczęście-matki
Prawdziwe Cytaty: Jeśli to nie jest prawdziwe, to jednak dobrze wymyślone. -Giordano Bruno
jeśli-to-nie-jest-prawdziwe-to-jednak-dobrze-wymyślone
Prawdziwe Cytaty: Pamiętaj, że prawdziwe szczęście rodzi się z godnego życia. -H. Jackson Brown
pamiętaj-że-prawdziwe-szczęście-rodzi-ę-z-godnego-życia
Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy -Honore de Balzac
prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy. -Honore de Balzac
prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Prawdziwe Cytaty: Idee, które powstają nagle, na ogół nie są prawdziwe. -Herbert Spencer
idee-które-powstają-nagle-na-ogół-nie-są-prawdziwe
Prawdziwe Cytaty: Zwierzenia byłyby najbardziej prawdziwe, gdyby się je potem odwoływało. -Franz Kafka
zwierzenia-byłyby-najbardziej-prawdziwe-gdyby-ę-potem-odwoływało
Prawdziwe Cytaty: Czas oznacza jedynie ucieczkę przedmiotów, które wydawały się prawdziwe. -Georges Bataille
czas-oznacza-jedynie-ucieczkę-przedmiotów-które-wydawały-ę-prawdziwe
Prawdziwe Cytaty: Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu, co prawdziwe. -Guillaume Appolinaire
nie-takiej-nieomylnoś-która-mogłaby-zadać-kłam-temu-co-prawdziwe
Prawdziwe Cytaty: Ostatnia chwila człowieka to jego prawdziwa msza, prawdziwe oddanie i ofiara. -Anna Kamieńska
ostatnia-chwila-człowieka-to-jego-prawdziwa-msza-prawdziwe-oddanie-i-ofiara
Prawdziwe Cytaty: Dopiero wtedy, gdy człowiek powróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze. -Jakob Kneip
dopiero-wtedy-gdy-człowiek-powró-do-boga-odzyska-prawdziwe-oblicze
Prawdziwe Cytaty: Trzy rzeczy nigdy nie zyskują wiary – to co prawdziwe, to co prawdopodobne i to co logiczne. -John Steinbeck
trzy-rzeczy-nigdy-nie-zyskują-wiary-to-co-prawdziwe-to-co-prawdopodobne-i-to-co-logiczne
Prawdziwe Cytaty: Nie ma takiej nieomylności, która mogłaby zadać kłam temu co prawdziwe. -Guillaume Appolinaire
nie-takiej-nieomylnoś-która-mogłaby-zadać-kłam-temu-co-prawdziwe
Prawdziwe Cytaty: Nic nie jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. -Michael Faraday
nic-nie jest zbyt-piękne-aby mogło-być-prawdziwe
Prawdziwe Cytaty: Najgorsze, to jak się zorientujemy, że to co ludzie o nas gadają za plecami jest prawdziwe. -Oscar Wilde
najgorsze-to-jak-ę-zorientujemy-że-to-co-ludzie-o-nas-gadają-za-plecami-jest-prawdziwe
Prawdziwe Cytaty: Wstrząsające wydarzenia życiowe odkrywają w ludziach prawdziwe osobowości, rodzą nowe postawy. -Jan Szczepański
wstrząsają-wydarzenia-życiowe-odkrywają-w-ludziach-prawdziwe-osobowoś-rodzą-nowe-postawy
Prawdziwe Cytaty: Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia. -Platon
myść-to-co-prawdziwe-czuć-to-co-piękne-i-kochać-co-dobre-w-tym-cel-rozumnego-życia
Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe cierpienie może nas spotkać tylko ze strony tych, których kochamy. -Anna Kamieńska
prawdziwe-cierpienie-może-nas-spotkać-tylko-ze-strony-tych-których-kochamy
Prawdziwe Cytaty: Ges­ty, szep­ty ciał to też słowa prawdziwe, gdy miłością brzmią... K.A.Sz. 28.08.2015r. -Cris
ges­ty-szep­ty-ciał-to-też-słowa-prawdziwe-gdy-miłośą-brzmią-kasz-28082015r
Prawdziwe Cytaty: Marzenia to niczym nie zmącona rozkosz, a oczekiwanie aż się spełnią to prawdziwe życie. -Wiktor Hugo
marzenia-to-niczym-nie-zmącona-rozkosz-a-oczekiwanie-aż-ę-spełą-to-prawdziwe-życie
Prawdziwe Cytaty: Twierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, albowiem w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe. -Charles Louis Montesquieu
twierdzenia-matematyczne-uważane-są-za-prawdziwe-albowiem-w-niczyim-interesie-nie-ży-by-uważać-za-fałszywe
Prawdziwe Cytaty: Umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje prawdziwe poszanowanie twórczości. -Hans Selye
umysły-twórcze-najlepiej-rozwijają-ę-tam-gdzie-istnieje-prawdziwe-poszanowanie-twórczoś
Prawdziwe Cytaty: Najłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa, które prag­niesz, by były prawdziwe. -Holly Black
najłat­wiej-wy­powie­dzieć-te kłam­stwa-które-prag­niesz-by były-prawdziwe
Prawdziwe Cytaty: Żaden literat nigdy nie wymyślił nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie. -Andrzej Strug
Żaden-literat-nigdy-nie-wymyślił-nic-tak-niesłychanego-jak-prawdziwe-ludzkie-życie
Prawdziwe Cytaty: Dla niektórych jes­teśmy niedostępni aby spraw­dzić czy ich uczu­cie jest prawdziwe. -AnDree
dla-niektórych-jes­teśmy-niedostępni-aby spraw­dzić-czy-ich-uczu­cie-jest prawdziwe
Prawdziwe Cytaty: Oszczerstwo kwitnie tak, jak gdyby ludziom nie wystarczały prawdziwe winy bliźnich i zachodziła konieczność wymyślania urojonych. -Stanisław Czosnowski
oszczerstwo-kwitnie-tak-jak-gdyby-ludziom-nie-wystarczały-prawdziwe-winy-bliźnich-i-zachodziła-konieczność-wymyślania-urojonych
Prawdziwe Cytaty: Szpitale, więzienia i burdele – oto prawdziwe uniwersytety życia. Mam dyplomy wielu takich uczelni. Mówcie mi «Wasza Magnificencjo». -Charles Bukowski
szpitale-więzienia-i-burdele-oto-prawdziwe-uniwersytety-życia-mam-dyplomy-wielu-takich-uczelni-mówcie-mi-wasza-magnificencjo
Prawdziwe Cytaty: Różnica między prawdziwymi a zafałszowanymi wspomnieniami jest taka, jak w przypadku biżuterii: to fałszywe klejnoty wyglądają na prawdziwe, bardziej błyszczą. -Salvador Dali
różnica-między-prawdziwymi-a-zafałszowanymi-wspomnieniami-jest-taka-jak-w-przypadku-biżuterii-to-fałszywe-klejnoty-wyglądają-na-prawdziwe
Prawdziwe Cytaty: Naigrawając się z cnót fałszywych, mniej się zaczyna poważać prawdziwe. -Stephanie - Felicite De Genlis
Prawdziwe Cytaty: Prawdziwe zadowolenie nie jest ani wesołe, ani płoche. -Jean Jacques Rousseau
prawdziwe-zadowolenie-nie-jest-ani-wesołe-ani-płoche