Prawdziwym Cytaty

Prawdziwym Cytaty: Zaiste prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia. -Marcin Luter


zaiste-prawdziwym-skarbem-kościoła-jest-ewangelia
Prawdziwym Cytaty: Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go. -Konfucjusz


prawdziwym-błędem-jest-błąd-popełć-i-nie-naprawić-go
Prawdziwym Cytaty: Prawdziwym polem dla cnót kobiecych to pokój chorego. -Henri Stendhal


prawdziwym-polem-dla-cnót-kobiecych-to-pokój-chorego
Prawdziwym Cytaty: Prawdziwym obiektem edukacjijest człowiek nieustannie zadający pytania. -Bishop Creighton


prawdziwym-obiektem-edukacjijest-człowiek-nieustannie-zadający-pytania
Prawdziwym Cytaty: Prawdziwym bogactwem jest to, kim jesteś, nie to, co masz. -H. Jackson Brown


prawdziwym-bogactwem-jest-to-kim-jesteś-nie-to-co-masz
Prawdziwym Cytaty: Prawdziwym cudem jest fakt, że Bóg złych rzeczy używa do dobrego dzieła. -Orygenes


prawdziwym-cudem-jest-fakt-że-bóg-złych-rzeczy-używa-do-dobrego-dzieła
Prawdziwym Cytaty: Jeżeli myślisz, że broda oznacza mądrość, to kozioł byłby już dawno prawdziwym Platonem. -Lukianos


jeżeli-myślisz-że-broda-oznacza-mądrość-to-kozioł-byłby-już-dawno-prawdziwym-platonem
Prawdziwym Cytaty: Prawdziwym problemem jest nasza moralna tępota i duchowa niewrażliwość na podstawowe wartości ludzkie. -Thomas Merton


prawdziwym-problemem-jest-nasza-moralna-tępota-i-duchowa-niewrażliwość-na-podstawowe-wartoś-ludzkie
Prawdziwym Cytaty: Mężczyzna, który okłamuje kobiety, nie jest prawdziwym kłamcą: działa w uzasadnionej obronie własnej. -Ambrose Bierce


mężczyzna-który-okłamuje-kobiety-nie-jest-prawdziwym-kłamcą-działa-w-uzasadnionej-obronie-własnej
Prawdziwym Cytaty: Prawdziwym słowem jest słowo mówiące o miłości, w którym tkwi siła zdolna przebić chiński mur. -Ferdinand Ebner


prawdziwym-słowem-jest-słowo-mówią-o-miłoś-w-którym-tkwi-ła-zdolna-przebić-chiński-mur
Prawdziwym Cytaty: Prawdziwym panem i królem jest jedynie mędrzec, który uwolnił się od namiętności i niczego nie potrzebuje. -Epiktet z Hierapolis


prawdziwym-panem-i-królem-jest-jedynie-mędrzec-który-uwolnił-ę-od-namiętnoś-i-niczego-nie-potrzebuje
Prawdziwym Cytaty: Wielu prawdziwym książkom powodzi się podobnie jak złotym kulom w Irlandii - służą długie lata za odważniki. -Novalis


wielu-prawdziwym-książkom-powodzi-ę-podobnie-jak-złotym-kulom-w-irlandii-służą-długie-lata-za-odważniki
Prawdziwym Cytaty: Mężczyźni uważają, że małżeństwo jest prawdziwym sznurem u szyi. Dlaczego więc starają się ciągle zmieniać sznur? -Robert Riquet


mężczyź-uważają-że-łżeństwo-jest-prawdziwym-sznurem-u-szyi-dlaczego-więc-starają-ę-ągle-zmieniać-sznur
Prawdziwym Cytaty: Książka jest prawdziwym symbolem pokoju, bardziej niż jakikolwiek z tych, który upragnionemu ideałowi towarzyszy w wyobraźni ludzkiej. -Jan Parandowski


książka-jest-prawdziwym-symbolem-pokoju-bardziej-ż-jakikolwiek-z-tych-który-upragnionemu-ideałowi-towarzyszy-w-wyobraź-ludzkiej
Prawdziwym Cytaty: Jest to prawdziwym dobrodziejstwem losu, nie być otoczonym rzeczami banalnymi, a mieć tylko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne. -Malwina Meysenburg


jest-to-prawdziwym-dobrodziejstwem-losu-nie-być-otoczonym-rzeczami-banalnymi-a-mieć-tylko-dookoła-siebie-rzeczy-piękne-i-szlachetne
Prawdziwym Cytaty: Człowiek, który nie poczuł smaku swoich łez - nie jest prawdziwym człowiekiem. -Wisława Szymborska


człowiek-który-nie-poczuł-smaku-swoich-łez-nie-jest-prawdziwym-człowiekiem
Prawdziwym Cytaty: Jeżeli ktoś przy­wyk­nie do na­mias­tek życia, nie będzie umiał się cie­szyć życiem prawdziwym. -Karel Capek


jeżeli-ktoś-przy­wyk­nie-do na­mias­tek-życia-nie będzie-umiał ę-cie­szyć-życiem-prawdziwym
Prawdziwym Cytaty: Myślę, że prawdziwym


myślę-że-prawdziwym-dziedzictwem-po-śmierci-ukochanej-osoby-jest-większa-odpowiedzialność-czy-odchodzący-nie-zostawia-swoich-rzeczy-by-mogli