Prawem Cytaty

Prawem Cytaty: Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem. -Montesquieu


nie-wszystko-co-jest-prawem-jest-z-tej-racji-sprawiedliwe-lecz-to-co-sprawiedliwe-powinno-stać-ę-prawem
Prawem Cytaty: Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. -Jan Paweł II


prawo-do-życia-nie-jest-tylko-kwestią-światopoglą-nie-jest-tylko-prawem-religijnym-ale-jest-prawem-człowieka
Prawem Cytaty: Dob­ro lu­du naj­wyższym prawem. -Cyceron


dob­ro-lu­-naj­wyższym-prawem
Prawem Cytaty: Zdrowie chorego najwyższym prawem. -Hipokrates


zdrowie-chorego-najwyższym-prawem
Prawem Cytaty: Dobro ludu najwyższym prawem. -Cyceron


dobro-ludu-najwyższym-prawem
Prawem Cytaty: Łzy są świętym prawem bólu. -Franz Grillparzer


Prawem Cytaty: Bezprawie z góry, prawem z dołu bywa. -Bertrand Saadi z Szirazu


Prawem Cytaty: I tradycja i obowiązek, nad prawem nawet. -Maria Rodziewiczówna


Prawem Cytaty: Nie ma re­guł w miłości - znaj­du­je się po­za prawem. -Devin


nie- re­guł-w miłoś- znaj­­ ę-po­za-prawem
Prawem Cytaty: Pierwszym prawem natury jest pragnienie własnego szczęścia. -Jeremy Bentham


pierwszym-prawem-natury-jest-pragnienie-własnego-szczęścia
Prawem Cytaty: Skromność jest prawem artystów, próżność ich obowiązkiem. -Karl Kraus


skromność-jest-prawem-artystów-próżność-ich-obowiązkiem
Prawem Cytaty: Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. -Augustyn z Hippony


prawem-życia-jest-walka-dopóki-walczysz-jesteś-zwycięzcą
Prawem Cytaty: Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym. -Emanuel Kant


postępuj-według-takiej-tylko-zasady-którą-mógłbyś-chcieć-uczynić-prawem-powszechnym
Prawem Cytaty: Czyń tak, jak gdyby zasada twojego postępowania miała się dzięki twojej woli stać powszechnym prawem natury. -Emanuel Kant


czyń-tak-jak-gdyby-zasada-twojego-postępowania-miała-ę-dzięki-twojej-woli-stać-powszechnym-prawem-natury
Prawem Cytaty: Prawem, które jest w największym kryzysie w dzisiejszym społeczeństwie, jest prawo miłości. -Pier Luigi Scalfaro


prawem-które-jest-w-największym-kryzysie-w-dzisiejszym-społeczeństwie-jest-prawo-miłoś
Prawem Cytaty: Artysta stoi ponad życiem, jest Panem panów, nie kiełznany żadnym prawem, nie ograniczony żadną siłą. -Confiteor Przybyszewski


artysta-stoi-ponad-życiem-jest-panem-panów-nie-kiełznany-żadnym-prawem-nie-ograniczony-żadną-łą
Prawem Cytaty: Cierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni. -Władysław Stanisław Reymont


cierpienie-nie-jest-prawem-natury-jest-to-czasami-jej-przywilej-bo-w-tajnikach-dusz-niektórych-nadmiar-boleś-staje-ę-kolebką-geniuszu-lub-zbrodni
Prawem Cytaty: Zawżdy znaj­dzie przyczynę, kto zdo­byczy pragnie. Dwóch wilków jed­no w le­sie na­dyba­li jagnię; Już go mieli ro­zer­wać, rzekło: „Ja­kim prawem?” „Smacznyś, słaby i w le­sie!” – Zjed­li niezabawem. -Ignacy Krasicki