Prawie Sercem Cytaty

Prawie Sercem Cytaty: Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może:


kto-ę-w-opiekę-poda-panu-swemu-a-całym-prawie-sercem-ufa-jemu-Śmiele-rzec-może-mam-obrońcę-boga-nie-będzie-u-mnie-straszna-żadna-trwoga
Prawie Sercem Cytaty: Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma. -Kolakowski


prawie-cała-literatura-prawie-cała-poezja-prawie-cała-sztuka-wyrosły-z-ludzkiego-bólu-i-cierpienia-w-niebie-chyba-sztuki-nie
Prawie Sercem Cytaty: Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Nies­po­tyka­nym da­rem do uśmiechu Cier­pli­wa, wyt­rwała, dająca nadzieję Na lep­sze jut­ro, jut­ro bez lęku Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Ma­lut­ka, sięgająca led­wo do ramion Duchem wiel­ka, wiel­kie jej uczucie I znów jes­teśmy sa­mi i znów zmysły się palą Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem To co Nam, ni­komu się nie zdarzyło Niech krad­nie każdą se­kundę do końca życia Je­dyna ta­ka, mała, wiel­ka Miłość. -Bruno


Prawie Sercem Cytaty: Amerykańskość to prawie kondycja moralna. -George Santayana


amerykańskość-to-prawie-kondycja-moralna
Prawie Sercem Cytaty: Gdzie ja się z tęsknym sercem obrócę. -M. Romanowski


gdzie-ja-ę-z-tęsknym-sercem-obrócę
Prawie Sercem Cytaty: Pamiętajcie, że głowa jest ponad sercem. -Stefan Wyszyński


Prawie Sercem Cytaty: Bo miłość sądzi sercem, nie oczyma. -William Shakespeare


Prawie Sercem Cytaty: Jest prawie niemożliwością znaleźć równą mi kobietę. -Zofia Loren


jest-prawie-niemożliwośą-znaleźć-równą-mi-kobietę
Prawie Sercem Cytaty: Zawód pisarski to namiętność gwałtowna, prawie niezniszczalna. -George Sand


zawód-pisarski-to-namiętność-gwałtowna-prawie-niezniszczalna
Prawie Sercem Cytaty: Kobieta żyje sercem, głową albo namiętnością. -Honore de Balzac


kobieta-żyje-sercem-głową-albo-namiętnośą
Prawie Sercem Cytaty: Nap­rawdę zdradzić można tyl­ko sercem. -Pierre La Mure


nap­rawdę-zdradzić-można-tyl­ko-sercem
Prawie Sercem Cytaty: ludzie czes­to kochają ocza­mi niż sercem  -Ciarka


ludzie-czes­to-kochają-ocza­mi-ż-sercem 
Prawie Sercem Cytaty: Doskonałość techniczna prawie zawsze broni przed wulgarnością. -Vittorio De Sica


doskonałość-techniczna-prawie-zawsze-broni-przed-wulgarnośą
Prawie Sercem Cytaty: Prawie każdy kocha jedynie dlatego, że jest kochany. -Julia de Lespinasse


prawie-każdy-kocha-jedynie-dlatego-że-jest-kochany
Prawie Sercem Cytaty: Posadziłem brzydotę na kolanach i prawie od razu się zmęczyłem. -Salvador Dali


posadziłem-brzydotę-na-kolanach-i-prawie-od-razu-ę-zmęczyłem
Prawie Sercem Cytaty: Tym samym sercem kochamy i nienawidzimy - często te same osoby. -Anonim


tym-samym-sercem-kochamy-i-nienawidzimy-często-te-same-osoby
Prawie Sercem Cytaty: Czego nie możesz załatwić głową, załatw sercem. -Polivios Dimitrakopulos


Prawie Sercem Cytaty: Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem. -Stefan Wyszyński kard