Pre­ludium Uniesień Cytaty

Pre­ludium Uniesień Cytaty: Twój do­tyk subtelny Jest jak let­ni wiatr Co błądzi nieśmiało By duszy nie spłoszyć Zgłębia ta­jem­ni­ce Roz­grza­nego ciała Budzi śpiące zmysły Od­dając rozkoszy Czując pod palcami Każde ciała drżenie Pre­ludium uniesień Po­całun­kiem wieńczy Bo kiedy się kocha Prag­nie się bliskości A kiedy się spełnia Do­tyka się tęczy . -misiek45


Pre­ludium Uniesień Cytaty: Pre­tek­sty nie muszą być praw­do­podob­ne, gdyż przes­tałyby być pre­tek­sta­mi, a stałyby się przyczynami. -Andre Maurois


pre­tek­sty-nie muszą-być-praw­do­podob­ne-gdyż-przes­łyby-być-pre­tek­sta­mi-a stałyby ę-przyczynami
Pre­ludium Uniesień Cytaty: ... praw­da jest jed­na... i 9 mi­liardów in­ter­pre­tac­ji... ty­le in­ter­pre­tac­ji ilu ludzi... -Irracja


praw­da jest jed­na-i 9 mi­liardów-in­ter­pre­tac­ji-ty­ in­ter­pre­tac­ji-ilu-ludzi
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Nie ho­duj w so­bie więcej, niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści. -Charles Bukowski


nie-ho­duj-w so­bie-więcej-ż-możesz-połknąć-miłoś-uniesień-czy-nienawiś
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Nie hoduj w sobie więcej, niż możesz połknąć: miłości, uniesień czy nienawiści. -Charles Bukowski


nie-hoduj-w-sobie-więcej-ż-możesz-połknąć-miłoś-uniesień-czy-nienawiś
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Kiedy Ty wra­casz późno po im­pre­zie do do­mu przy­jaciela, gdy on przyszedł wczes­niej i te­raz się prze­budził... Gdy­by był tyl­ko ko­legą po­pat­rzył by się i da­lej byłby zły za tą wspólną wódkę co ja zgu­biłeś na im­pre­zie... Praw­dzi­wy przy­jaciel słysząc krop­le deszczu za­pyta Cię


Pre­ludium Uniesień Cytaty: poz­wa­lasz bym objął pie­szcząc po szyi od­dechem chcesz czuć gdy wiążę dłonie kosztując uniesień ciała wy­pełniam po brze­gi całą. -bystry.76


poz­wa­lasz-bym-objął-pie­szcząc-po szyi-od­dechem-chcesz-czuć-gdy-wiążę-dłonie-kosztując-uniesień-ciała-wy­pełniam-po brze­gi
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Pre­mier do narodu - Zos­ta­jemy w ZUS-ie - O FEee... -bystry.76


pre­mier-do narodu-zos­­jemy-w zus-ie-o feee
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Dro­go sprze­daje świat pre­zen­ty rzekome. -Jean La Fontaine


dro­go-sprze­daje-świat-pre­zen­ty-rzekome
Pre­ludium Uniesień Cytaty: za­biera szczęście by od­dać Ci je w Niebie pre­zent na wieki...   -Natuuś


za­biera-szczęście-by-od­dać-ci  w niebie-pre­zent-na wieki- 
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Sądzę, że pożyteczniej mieć pre­ten­sje do siebie niż do innych. -Melchior Wańkowicz


sądzę-że pożyteczniej-mieć-pre­ten­sje-do siebie-ż-do innych
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Każda in­ter­pre­tac­ja jest już działal­ności twórczą. -Mieczysław Jastrun


każda-in­ter­pre­tac­ja-jest już-działal­noś-twórczą
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Pre­zen­ty dos­tają tyl­ko ci, którzy się mogą zrewanżować. -Bogdan Brzeziński


pre­zen­ty-­tają-tyl­ko-którzy ę-mogą-zrewanżować
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Roz­kosz jest pre­mią na­tury za trud płodze­nia i rodzenia. -Zygmunt Freud


roz­kosz-jest pre­mią-na­tury-za trud-płodze­nia-i rodzenia
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Zaw­sze nap­rzód do zwycięstwa! Has­ta La Vic­to­ria Siem­pre! (hiszp.)  -Ernesto Che Guevara


zaw­sze-nap­rzód-do zwycięstwa-has­-la vic­to­ria-siem­pre-hiszp 
Pre­ludium Uniesień Cytaty: In­ter­pre­tac­ja rzeczy­wis­tości, nie jest nią samą. -patt_


in­ter­pre­tac­ja-rzeczy­wis­toś-nie jest ą-samą
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Pochy­lił się nis­ko nad człowiekiem. Żeby mu pre­cyzyj­nie dokopać. -Stanisław Fornal


pochy­lił ę-nis­ko-nad-człowiekiem-Żeby mu pre­cyzyj­nie-dokopać
Pre­ludium Uniesień Cytaty: Dlacze­go trud­no ku­pić pre­zent, żeby nap­rawdę wyglądał na ty­le, ile kosztuje?  -Janina Ipohorska


dlacze­go-trud­no-ku­pić-pre­zent-żeby-nap­rawdę-wyglądał-na ty­-ile-kosztuje