Problem – Liczy Się Cytaty

Problem – Liczy Się Cytaty: Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty! -Harv Eker


nigdy-nie-chodzi-o-to-jak-wielki-jest-problem-liczy-ę-tylko-jak-wielki-jesteś-ty
Problem – Liczy Się Cytaty: Problem dobrze ujęty to problem w połowie rozwiązany. -Charles Kettering


problem-dobrze-ujęty-to-problem-w-połowie-rozwiązany
Problem – Liczy Się Cytaty: W polityce liczy się to, co liczy się dla wyborców. -Ben J. Wattenberg


Problem – Liczy Się Cytaty: Miłości, choć jest darem, można się uczyć. Głównym problemem miłości nie jest problem


Problem – Liczy Się Cytaty: Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć. -Terry Pratchett


Problem – Liczy Się Cytaty: Problem to okazja w przebraniu. -John Adams


problem-to-okazja-w-przebraniu
Problem – Liczy Się Cytaty: Realista liczy się z mrzonkami. -Stefan Garczyński


Problem – Liczy Się Cytaty: Pierwsza miłość liczy się tylko do drugiej. -Czesław Banach


pierwsza-miłość-liczy-ę-tylko-do-drugiej
Problem – Liczy Się Cytaty: Kto rozumie problem, jest na drodze do jego rozwiązania. -Arthur Bruhlmeier


kto-rozumie-problem-jest-na-drodze-do-jego-rozwiązania
Problem – Liczy Się Cytaty: Obwód moich ra­mion zmieści każdy Twój problem. -dooorotis


obwód-moich-ra­mion-zmieś-każdy-twój-problem
Problem – Liczy Się Cytaty: Miłość - kolejny problem, którego Marks nie rozwiązał. -Jean Anouilh


miłość-kolejny-problem-którego-marks-nie-rozwiązał
Problem – Liczy Się Cytaty: Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej. -Czesław Banach


pier­wsza-miłość- liczy ę-tyl­ko-do drugiej
Problem – Liczy Się Cytaty: Miłość nie liczy się z cza­sem i porą. -Bertold Brecht


miłość-nie liczy ę-z cza­sem-i porą
Problem – Liczy Się Cytaty: Każdy autor sztuk komicznych wie, że większość widowni śmieje się, gdy kilku widzów zacznie rechotać... Cały problem sprowadza się zatem do tego, jak tych kilka osób zmusić do śmiechu... -Marcel Achard


każdy-autor-sztuk-komicznych-wie-że-większość-widowni-śmieje-ę-gdy-kilku-widzów-zacznie-rechotać-cały-problem-sprowadza-ę-zatem-do-tego
Problem – Liczy Się Cytaty: Każdy autor sztuk komicznych wie, że większość widowni śmieje się, gdy kilku widzów zacznie rechotać. Cały problem sprowadza się zatem do tego, jak tych kilka osób zmusić do śmiechu -Anonim


każdy-autor-sztuk-komicznych-wie-że-większość-widowni-śmieje-ę-gdy-kilku-widzów-zacznie-rechotać-cały-problem-sprowadza-ę-zatem-do-tego
Problem – Liczy Się Cytaty: Badanie problemów ekologicznych ujawniło problem antypotrzeby, wśród różnych elementarnych potrzeb znajduje się wiele bardzo dziwnych, których uznawanie stanowi zagadkę współczesności. -Janusz Detrych


badanie-problemów-ekologicznych-ujawniło-problem-antypotrzeby-wśród-różnych-elementarnych-potrzeb-znajduje-ę-wiele-bardzo-dziwnych-których
Problem – Liczy Się Cytaty: Usuń ze swojego słownika słowo „problem” i zastąp słowem „wyzwanie


usuń-ze-swojego-słownika-słowo-problem-i-zastąp-słowem-wyzwanie
Problem – Liczy Się Cytaty: Wyrok śmierci podpisany przez analfabetę liczy się podwójnie. -Anonim


wyrok-śmierci-podpisany-przez-analfabetę-liczy-ę-podwójnie