Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę. -William Wharton
myślenie-proces-przetwarzania-poznania-w-wiedzę
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem. -Aleksander Dunin Borkowski
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Niektórym ludziom należałoby wytoczyć proces myślenia. -Stanisław Jerzy Lec
niektórym-ludziom-należałoby-wytoczyć-proces-myślenia
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Życie to jeden długi proces męczenia się. -Samuel Butler
Życie-to-jeden-długi-proces-męczenia-ę
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Proces militaryzacji zaczyna się zazwyczaj od skoszarowania umysłów. -Zbigniew Waydyk
proces-militaryzacji-zaczyna-ę-zazwyczaj-od-skoszarowania-umysłów
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Radością nie jest sam proces życia, lecz przeżywanie nowych rzeczy. -Władysław Tatarkiewicz
radośą-nie-jest-sam-proces-życia-lecz-przeżywanie-nowych-rzeczy
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Skrucha wypływa z poznania prawdy. -Thomas Stearns Eliot
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu. -Feliks Chaalibóg
u-większoś-ludzi-proces-myślenia-ogranicza-ę-do-wyboru-spośród-cudzych-sądów-według-instynktownego-poczucia-własnego-interesu
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy. -Isaac Newton
nauka-jest-kłótliwa-i-piękna-jeśli-chcesz-mieć-z-ą-coś-do-czynienia-musisz-prowadzić-wiecznie-proces-sądowy
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Nie masz naturalniejszej wiedzy jak żądzę poznania. -Michel de Montaigne
nie-masz-naturalniejszej-wiedzy-jak-żądzę-poznania
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Pokora jest bramą prawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania. -Janosz Pilinszky
pokora-jest-bramą-prawdziwej-wiedzy-i-prawdziwego-poznania
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca. -Anonim
miłoś-trzeba-ę-uczyć-i-jeszcze-raz-uczyć-ten-proces-nie-końca
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Najlepszym środkiem poznania siebie jest próba zrozumienia drugich. -Andre Gide
najlepszym-środkiem-poznania-siebie-jest-próba-zrozumienia-drugich
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Nie tylko do poznania prawdy trzeba być przygotowywanym. Do zobaczenia piękna także. -Anna Kowalska
nie-tylko-do-poznania-prawdy-trzeba-być-przygotowywanym-do-zobaczenia-piękna-także
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Ogół ludzi zdradza nienasyconą ciekawość wszystkiego, z wyjątkiem tego, co warte jest poznania. -Oscar Wilide
ogół-ludzi-zdradza-nienasyconą-ciekawość-wszystkiego-z-wyjątkiem-tego-co-warte-jest-poznania
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Studentka: Zdobywa wiedzę o koledze. -Jan Sztaudynger
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Czar poznania byłby niewielki, gdyby na drodze do niego nie trzeba było tyle pokonywać wstydu. -Friedrich Nietzsche
czar-poznania-byłby-niewielki-gdyby-na-drodze-do-niego-nie-trzeba-było-tyle-pokonywać-wstydu
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Milczenie pokrywa zarówno wiedzę jak i niewiedzę. -Aleksander Fredro
milczenie-pokrywa-zarówno-wiedzę-jak-i-niewiedzę
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Posiadł wiedzę, ale jej nie zapłodnił. -Stanisław Jerzy Lec
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Wykształcenie to rzecz godna podziwu, ale w szkołach nie uczą nas nigdy niczego, co warte byłoby poznania. -Oscar Wilde
wykształcenie-to-rzecz-godna-podziwu-ale-w-szkołach-nie-uczą-nas-nigdy-niczego-co-warte-byłoby-poznania
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki. -Anonim
boję-ę-człowieka-czerpiącego-wiedzę-z-jednej-książki
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Skoro raz uwierzymy, że wiemy to naprawdę posiądziemy tę wiedzę. -Paulo Coelho
skoro-raz-uwierzymy-że-wiemy-to-naprawdę-posiądziemy-tę-wiedzę
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Okres narzeczeństwa nie powinien nigdy trwać długo, daje bowiem okazję do gruntownego poznania się przed ślubem. -Oscar Wilde
okres-narzeczeństwa-nie-powinien-nigdy-trwać-długo-daje-bowiem-okazję-do-gruntownego-poznania-ę-przed-ślubem
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Niektórzy zaw­dzięczają książkom sowją wiedzę, in­ni swoją głupotę. -Pliniusz Starszy
niektórzy-zaw­dzięczają-książkom-sowją-wiedzę-in­-swoją-głupotę
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Filozofia przychodzi zawsze za późno. Jako myśl o świecie pojawia się ona dopiero wtedy, gdy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania i stała się czymś gotowym. -Fryderyk Hegel
filozofia-przychodzi-zawsze-za-późno-jako-myśl-o-świecie-pojawia-ę-ona-dopiero-wtedy-gdy-rzeczywistość-zakończyła-już-swój-proces
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo. -John Morley
ewolucja-to-nie-ła-ale-proces-nie-przyczyna-ale-prawo
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Tylko matka może oglądać z takim samym przejęciem proces wchłaniania, trawienia i pierwszą kupkę swojego dziecka, co jego świadectwo maturalne, dyplom uniwersytecki, czy też pismo powiadamiające o przyznaniu mu nagrody Nobla. -Halina Auderska
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy. -Erazm z Rotterdamu
dwa-są-źródła-poznania-wcześniejsze-to-poznanie-wyrazów-późniejsze-to-poznanie-rzeczy
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Milczenie pokrywa zarówno wiedzę i niewiedzę. - Tylko się nie wyrywaj. -Aleksander Fredro
milczenie-pokrywa-zarówno-wiedzę-i-niewiedzę-tylko-ę-nie-wyrywaj
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania. -Paulo Coelho
w-miłoś-nie-żadnych-reguł-im-bardziej-kochamy-tym-bardziej-zbliżamy-ę-od-duchowego-poznania
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami -Adam Mickiewicz
wiedzę-możemy-zdobywać-od-innych-ale-mądroś-musimy-nauczyć-ę-sami
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Obecnie kładzie się większy nacisk na wiedzę człowieka niż na jego charakter. -Ilia Erenburg
obecnie-kładzie-ę-większy-nacisk-na-wiedzę-człowieka-ż-na-jego-charakter
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Doświadczenie to surowy nauczyciel - najpierw sprawdza wiedzę, a dopiero potem wykłada lekcję. -Werner Van Braun
doświadczenie-to-surowy-nauczyciel-najpierw-sprawdza-wiedzę-a-dopiero-potem-wykłada-lekcję
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo. -Hipokrates
różne-to-dwie-rzeczy-świadomość-i-zarozumiałość-pierwsza-rodzi-wiedzę-druga-nieuctwo
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Dajcie człowiekowi czystą, bezinteresowną wiedzę humanistyczną. A jeśli jest zdrowy na umyśle - będzie człowiekiem. -Anna Kamieńska
dajcie-człowiekowi-czystą-bezinteresowną-wiedzę-humanistyczną-a-śli-jest-zdrowy-na-umyś-będzie-człowiekiem