Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty

Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Posiadł wiedzę, ale jej nie zapłodnił. -Stanisław Jerzy Lec


Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Wykształcenie to rzecz godna podziwu, ale w szkołach nie uczą nas nigdy niczego, co warte byłoby poznania. -Oscar Wilde


wykształcenie-to-rzecz-godna-podziwu-ale-w-szkołach-nie-uczą-nas-nigdy-niczego-co-warte-byłoby-poznania
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki. -Anonim


boję-ę-człowieka-czerpiącego-wiedzę-z-jednej-książki
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Skoro raz uwierzymy, że wiemy to naprawdę posiądziemy tę wiedzę. -Paulo Coelho


skoro-raz-uwierzymy-że-wiemy-to-naprawdę-posiądziemy-tę-wiedzę
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Okres narzeczeństwa nie powinien nigdy trwać długo, daje bowiem okazję do gruntownego poznania się przed ślubem. -Oscar Wilde


okres-narzeczeństwa-nie-powinien-nigdy-trwać-długo-daje-bowiem-okazję-do-gruntownego-poznania-ę-przed-ślubem
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Niektórzy zaw­dzięczają książkom sowją wiedzę, in­ni swoją głupotę. -Pliniusz Starszy


niektórzy-zaw­dzięczają-książkom-sowją-wiedzę-in­-swoją-głupotę
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Filozofia przychodzi zawsze za późno. Jako myśl o świecie pojawia się ona dopiero wtedy, gdy rzeczywistość zakończyła już swój proces kształtowania i stała się czymś gotowym. -Fryderyk Hegel


filozofia-przychodzi-zawsze-za-późno-jako-myśl-o-świecie-pojawia-ę-ona-dopiero-wtedy-gdy-rzeczywistość-zakończyła-już-swój-proces
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo. -John Morley


ewolucja-to-nie-ła-ale-proces-nie-przyczyna-ale-prawo
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Tylko matka może oglądać z takim samym przejęciem proces wchłaniania, trawienia i pierwszą kupkę swojego dziecka, co jego świadectwo maturalne, dyplom uniwersytecki, czy też pismo powiadamiające o przyznaniu mu nagrody Nobla. -Halina Auderska


Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Dwa są źródła poznania; wcześniejsze - to poznanie wyrazów, późniejsze - to poznanie rzeczy. -Erazm z Rotterdamu


dwa-są-źródła-poznania-wcześniejsze-to-poznanie-wyrazów-późniejsze-to-poznanie-rzeczy
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Milczenie pokrywa zarówno wiedzę i niewiedzę. - Tylko się nie wyrywaj. -Aleksander Fredro


milczenie-pokrywa-zarówno-wiedzę-i-niewiedzę-tylko-ę-nie-wyrywaj
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania. -Paulo Coelho


w-miłoś-nie-żadnych-reguł-im-bardziej-kochamy-tym-bardziej-zbliżamy-ę-od-duchowego-poznania
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami -Adam Mickiewicz


wiedzę-możemy-zdobywać-od-innych-ale-mądroś-musimy-nauczyć-ę-sami
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Obecnie kładzie się większy nacisk na wiedzę człowieka niż na jego charakter. -Ilia Erenburg


obecnie-kładzie-ę-większy-nacisk-na-wiedzę-człowieka-ż-na-jego-charakter
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Doświadczenie to surowy nauczyciel - najpierw sprawdza wiedzę, a dopiero potem wykłada lekcję. -Werner Van Braun


doświadczenie-to-surowy-nauczyciel-najpierw-sprawdza-wiedzę-a-dopiero-potem-wykłada-lekcję
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo. -Hipokrates


różne-to-dwie-rzeczy-świadomość-i-zarozumiałość-pierwsza-rodzi-wiedzę-druga-nieuctwo
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Dajcie człowiekowi czystą, bezinteresowną wiedzę humanistyczną. A jeśli jest zdrowy na umyśle - będzie człowiekiem. -Anna Kamieńska


dajcie-człowiekowi-czystą-bezinteresowną-wiedzę-humanistyczną-a-śli-jest-zdrowy-na-umyś-będzie-człowiekiem
Proces Przetwarzania Poznania W Wiedzę Cytaty: Człowieko­wi godzi się sta­rać tyl­ko o taką wiedzę, która jest na miarę je­go zdolności. -Arystoteles


człowieko­wi-godzi ę-sta­rać-tyl­ko-o taką-wiedzę-która-jest na miarę-­go-zdolnoś