Prostego Faktu Cytaty

Prostego Faktu Cytaty: Człowieka prostego, który umie mówić tylko prawdę, uważa się za mąciciela powszechnego spokoju. -Montesquieu


człowieka-prostego-który-umie-mówić-tylko-prawdę-uważa-ę-za-mąciciela-powszechnego-spokoju
Prostego Faktu Cytaty: Na czym właściwie polega niezadowolenie? Jest ciepło, a mimo to trzęsie cię. Jesteś najedzony, a mimo to głód ci doskwiera. Jesteś kochany, a mimo to szukasz nowych wrażeń. A wszystko to wynika z prostego faktu, że istnieje czas, ten cholerny Czas. Koniec życia nie wydaje się taki odległy, widzisz go wyraźnie niczym linię namalowaną na mecie. Bez przerwy zadajesz sobie pytania:


Prostego Faktu Cytaty: Dementi to tymczasowe zaprzeczenie faktu, który jutro zostanie potwierdzony. -Richard Crossman


dementi-to-tymczasowe-zaprzeczenie-faktu-który-jutro-zostanie-potwierdzony
Prostego Faktu Cytaty: W życiu najważniejsze jest zrozumienie faktu, że głupcy także mają czasem rację. -Winston Churchill


w-życiu-najważniejsze-jest-zrozumienie-faktu-że-głupcy-także-mają-czasem-rację
Prostego Faktu Cytaty: Kobiety są mądrzejsze od mężczyzn, ale większość rozumu zużywają na ukrycie tego faktu. -Anonim


kobiety-są-mądrzejsze-od-mężczyzn-ale-większość-rozumu-zużywają-na-ukrycie-tego-faktu
Prostego Faktu Cytaty: Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu. -George Eliot


błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-udowodnienia-tego-faktu
Prostego Faktu Cytaty: Wszys­cy chce­my te­go, cze­go nie możemy mieć. Przyz­woitość is­to­ty ludzkiej po­lega na zaak­cepto­waniu te­go faktu. -John Fowles


wszys­cy-chce­my-te­go-cze­go-nie możemy-mieć-przyz­woitość is­to­ty-ludzkiej-po­lega-na zaak­cepto­waniu-te­go-faktu
Prostego Faktu Cytaty: Rozprawienie się z błędem przynosi równe, a czasem nawet większe korzyści, niż odkrycie nowej prawdy lub faktu. -Charles Darwin


rozprawienie-ę-z-błędem-przynosi-równe-a-czasem-nawet-większe-korzyś-ż-odkrycie-nowej-prawdy-lub-faktu
Prostego Faktu Cytaty: Niech będzie błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia powstrzymuje się od ubrania tego faktu w słowa. -George Eliot


niech-będzie-błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-ubrania-tego-faktu-w-słowa
Prostego Faktu Cytaty: Siła kobiet pochodzi z faktu, którego nie może wytłumaczyć psychologia. Mężczyźni mogą być analizowani, kobiety jedynie adorowane. -Oscar Wilde


siła-kobiet-pochodzi-z-faktu-którego-nie-może-wytłumaczyć-psychologia-mężczyź-mogą-być-analizowani-kobiety-jedynie-adorowane
Prostego Faktu Cytaty: Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa. -Julian Tuwim


błogosławiony-ten-co-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-obleka-tego-faktu-w-słowa
Prostego Faktu Cytaty: Im bardziej wyzwalamy się z nawyków ścisłego myślenia i wyjaśniania każdego faktu, tym czujemy się lepiej. -Ewa Szumańska


im-bardziej-wyzwalamy-ę-z-nawyków-ścisłego-myślenia-i-wyjaśniania-każdego-faktu-tym-czujemy-ę-lepiej
Prostego Faktu Cytaty: Chytra to prawda, że niepodobna pokonać ducha faktu. Można tylko stawić mu czoła lub go unikać, a spotkałem nawet paru ludzi, którzy z prześladującymi ich widmami żyli w dobrej komitywie. -Joseph Conrad


Prostego Faktu Cytaty: Z faktu, że wyśmiewano ludzi genialnych, nie wynika, że każdy, z którego się śmieją, jest geniuszem. Bo śmiano się z Kolumba, czy braci Wright, ale równocześnie śmiejemy się na widok klowna Bozo. -Carl Sagan


Prostego Faktu Cytaty: Oczy­wiście, jest rzeczą bar­dzo ważną, by do egza­minu przystępo­wać na trzeźwo. Wiele obiecujących ka­rier w za­miata­niu ulic, zbiera­niu owoców czy gra­niu na gi­tarze w przejściach podziem­nych roz­poczęło się od bra­ku zro­zumienia dla te­go pros­te­go faktu. -Terry Pratchett


Prostego Faktu Cytaty: Życie równie dob­rze może być fil­mem, które­go poszczególne, naj­drob­niej­sze ujęcia są za­pisy­wane na ser­we­rach zbioro­wej podświado­mości ja­ko per­fekcyj­nie od­wzo­rowa­ne, wielo­wymiaro­we ob­ra­zy. Jak ma­my spos­trzec różnicę z per­spek­ty­wy najzwyk­lej­sze­go widza? Nie wiemy jak te­go do­konać. Ale gdy znaj­dziemy sposób aby się do­wie­dzieć, uda nam się je­dynie za­bić pojęcie wiary, zniżając je do po­ziomu najzwyk­lej­sze­go, rac­jo­nal­ne­go faktu. -michaelangelo


Prostego Faktu Cytaty: Żaden człowiek, który pragnie dać z siebie jak najwięcej, nie ma czasu na wdawanie się w spory. A już na pewno nie może sobie pozwolić na ich konsekwencje - zdenerwowanie i utratę panowania nad sobą. Ustępuj w przypadku wszelkich sporów, w których możesz rościć co najwyżej równe prawa do posiadania racji. Ustępuj też i w przypadku tych najmniejszych, choćby w oczywisty sposób słuszność była po twojej stronie. Lepiej zejść z drogi psu niż zostać przezeń pogryzionym walcząc o prawo przejścia tamtędy. Nawet zabicie psa nie zmieni bowiem faktu, że zostałeś pokąsany. -Abraham Lincoln