Prosty Cytaty

Prosty Cytaty: Przed­miot jest prosty. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Prosty Cytaty: Język praw­dy jest z na­tury prosty. -Eurypides


język-praw­dy-jest z na­tury-prosty
Prosty Cytaty: Język prawdy jest z natury prosty. -Eurypides


język-prawdy-jest-z-natury-prosty
Prosty Cytaty: Je­dynie wiel­ka dusza waży się na styl prosty. -Stendhal (Henri Beyle)


Prosty Cytaty: Jedynie wielka dusza waży się na styl prosty. -Henri Stendhal


jedynie-wielka-dusza-waży-ę-na-styl-prosty
Prosty Cytaty: Mam nadzwyczaj prosty smak: zawsze zadowala mnie to, co najlepsze. -Anonim


mam-nadzwyczaj-prosty-smak-zawsze-zadowala-mnie-to-co-najlepsze
Prosty Cytaty: Największą sztuką jest przekazać sprawy trudne w sposób ciekawy i prosty. -Grzegorz Rogala


największą-sztuką-jest-przekazać-sprawy-trudne-w-sposób-ciekawy-i-prosty
Prosty Cytaty: W chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło jeszcze pozostała mu wierną – ziemia, prosty człowiek i Bóg. -Bolesław Prus


w-chwili-nieszczęścia-kiedy-go-wszystko-zdradziło-jeszcze-pozostała-mu-wierną-ziemia-prosty-człowiek-i-bóg
Prosty Cytaty: W chwili nieszczęścia, kiedy go wszystko zdradziło, jeszcze pozostała mu wierną - ziemia, prosty człowiek i Bóg. -Bolesław Prus


w-chwili-nieszczęścia-kiedy-go-wszystko-zdradziło-jeszcze-pozostała-mu-wierną-ziemia-prosty-człowiek-i-bóg
Prosty Cytaty: Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz on nie jest tak prosty, jak by się zdawał. -Tadeusz Żeleński - Boy


Życie-ludzkie-na-pozór-to-zwykły-kawał-lecz-on-nie-jest-tak-prosty-jak-by-ę-zdawał
Prosty Cytaty: Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić. -Henri Bordeaux


Życie-nie-musi-obfitować-w-wielkie-wydarzenia-codzienny-obowiązek-prosty-i-niepozorny-wystarczy-aby-upiększyć-i-uszlachetnić
Prosty Cytaty: Nikt nigdy nie wyrzekł się Boga na łożu śmierci; ten prosty fakt stanowi najlepszy argument w sporach z ateistami. -Hannah More


nikt-nigdy-nie-wyrzekł-ę-boga-na-łożu-śmierci-ten-prosty-fakt-stanowi-najlepszy-argument-w-sporach-z-ateistami
Prosty Cytaty: Aby czuć się wolnym istnieje prosty sposób: nie szarpać i nie napinać smyczy. -Hans Krailsheimer


aby-czuć-ę-wolnym-istnieje-prosty-sposób-nie-szarpać-i-nie-napinać-smyczy
Prosty Cytaty: Tam, gdzie prosty błąd liczy się za zbrodnię, tam zbrodnie są jedynie błędami. -Michel de Montaigne


tam-gdzie-prosty-błąd-liczy-ę-za-zbrodnię-tam-zbrodnie-są-jedynie-błędami
Prosty Cytaty: Styl dla jednych: skomplikowany sposób powiedzenia rzeczy prostych; dla innych - prosty sposób powiedzenia rzeczy skomplikowanych. -Jean Cocteau


styl-dla-jednych-skomplikowany-sposób-powiedzenia-rzeczy-prostych-dla-innych-prosty-sposób-powiedzenia-rzeczy-skomplikowanych
Prosty Cytaty: Pra­ca, bar­dzo dob­ra rzecz, bez­ro­bocie poszło precz! Tyl­ko cze­mu czas harówki... re­setu­je la­tem główki? Mo­rał z fraszki bar­dzo prosty: trze­ba wci­nać wodorosty! Sko­ro pływać w nich nie wolno, żywieniową wy­bierz wolność!  -Adek.Nie ten