Prowadzić Ludzi Cytaty

Prowadzić Ludzi Cytaty: Odnajdziesz swoją drogę w


odnajdziesz-swoją-drogę-w-księdze-są-w-niej-zebrane-słowa-boga-by-prowadzić-ludzi-i-żywić-ich-w-drodze
Prowadzić Ludzi Cytaty: Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami. -Stanisław Leopold Brzozowski


Prowadzić Ludzi Cytaty: Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić. -Józef Piłsudski


wam-kury-szczać-prowadzić-a-nie-politykę-robić
Prowadzić Ludzi Cytaty: Którą drogą człowiek chce pójść, tą na­leży go prowadzić. -Talmud


którą-drogą-człowiek-chce-pójść-tą na­ży-go prowadzić
Prowadzić Ludzi Cytaty: Kto jest głupszy - głupiec, czy ten, który daje mu się prowadzić? -Obi Wan Kenobi


kto-jest-głupszy-głupiec-czy-ten-który-daje-mu-ę-prowadzić
Prowadzić Ludzi Cytaty: Przyjemności są zawsze niepraktyczne; mogą nie prowadzić nas do żadnej nagrody, same bowiem są nagrodą. -Hans Selye


przyjemnoś-są-zawsze-niepraktyczne-mogą-nie-prowadzić-nas-do-żadnej-nagrody-same-bowiem-są-nagrodą
Prowadzić Ludzi Cytaty: Prowadzić dziennik, wpatrywać się w siebie - to najskuteczniejszy sposób, by całkowicie zniekształcić własny wizerunek. -Paul Claudel


prowadzić-dziennik-wpatrywać-ę-w-siebie-to-najskuteczniejszy-sposób-by-całkowicie-zniekształć-własny-wizerunek
Prowadzić Ludzi Cytaty: Doświadczenie nauczyło mnie, że uczciwość i zdradzanie własnych uczuć mogą prowadzić tylko do jednego - do katastrofy. -Margaret Atwood


doświadczenie-nauczyło-mnie-że-uczciwość-i-zdradzanie-własnych-uczuć-mogą-prowadzić-tylko-do-jednego-do-katastrofy
Prowadzić Ludzi Cytaty: Niechaj każdy z was gorliwie zmierza tam, kędy go prowadzić winna miłość bez wszelkich uprzedzeń. -Gotthold Ephraim Lessing


niechaj-każdy-z-was-gorliwie-zmierza-tam-kędy-go-prowadzić-winna-miłość-bez-wszelkich-uprzedzeń
Prowadzić Ludzi Cytaty: Jeśli nie pokonasz swojej tendencji do poddawania się zbyt szybko, twoje życie będzie prowadzić donikąd -Masutatsu Oyama


jeśli-nie-pokonasz-swojej-tendencji-do-poddawania-ę-zbyt-szybko-twoje-życie-będzie-prowadzić-donikąd
Prowadzić Ludzi Cytaty: Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy. -Isaac Newton


nauka-jest-kłótliwa-i-piękna-jeśli-chcesz-mieć-z-ą-coś-do-czynienia-musisz-prowadzić-wiecznie-proces-sądowy
Prowadzić Ludzi Cytaty: Można prowadzić biuro bez szefa, ale nie bez sekretarki. -Jane Fonda


można-prowadzić-biuro-bez-szefa-ale-nie-bez-sekretarki
Prowadzić Ludzi Cytaty: Żyć duchem - to otworzyć się na tajemnicę Bożą, dać się prowadzić Bogu - widzieć głębiej. Samo ludzkie rozumienie jest bezsilne. -Jan Twardowski


Żyć-duchem-to-otworzyć-ę-na-tajemnicę-bożą-dać-ę-prowadzić-bogu-widzieć-głębiej-samo-ludzkie-rozumienie-jest-bezsilne
Prowadzić Ludzi Cytaty: Wstępując w związek małżeński, należy postawić sobie pytanie: Czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę. -Friedrich Nietzsche


Prowadzić Ludzi Cytaty: Małżeństwo jako długa rozmowa. Wstępując w związki małżeńskie należy postawić sobie pytanie: czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę. -Friedrich Nietzsche


Prowadzić Ludzi Cytaty: Ze wszystkich uczuć, które są w stanie poruszyć rozumnego osobnika, jest cześć i hańba. Jeśli więc potrafimy wpoić w młodzież miłość dobrej sławy i dać jej pojęcie wstydu i hańby, to zaszczepimy w niej potężne uczucie, które ją bezustannie do dobrego prowadzić będzie. -John Locke


Prowadzić Ludzi Cytaty: Spo­tykam ludzi na uli­cy... Ludzi za który­mi kiedyś pew­nie po­leciałabym w ogień. Ludzi którzy kiedyś by­li dla mnie wszys­tkim i niczym. Ludzi których kiedyś kochałam, lu­biłam, wiel­biłam... niena­widziłam.A te­raz....te­raz na­wet się za ni­mi nie oglądam... Są dla mnie jak zim­ny je­sien­ny wiatr. Obojętni. -NaRcYzek


Prowadzić Ludzi Cytaty: I nagle uświadomiłem sbie, że istnieją tysiące, tysiące mżliwości, by prowadzić życie w całej jego pełni. Wiele może być właściwych dróg. Ale ze wszystkich mądrści świata przemawia wciąż odonwa jedna myśl, prosta, wszechogarniająca, bezczasowa - to odpwiedzialność za człwieka, który żyje obok ciebie! Za tego biednego, słabego, cudownego człowieka - chdzi, tylko i wyłącznie o niego. -Anonim