Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty

Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Zmiany. Mam no­wych sąsiadów. Słońce nie og­rze­wa już mo­jej płyty w ten sam sposób. Prze­biśniegi ożywiły mar­twą ziemię wokół mnie. Lu­bię prze­biśniegi. Lu­bię życie. Wi­taj­cie przyjaciele. -LunaAter


Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: Słońce wysoko Gra­niczy ze szczy­tem gór Prze­biśniegi już Krys­ty­na Sz. 18.02.2015r. -krysta


słoń-wysoko-gra­niczy-ze szczy­tem-gór-prze­biśniegi-już-krys­ty­na-sz-18022015r
Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: spo­za firanki oczy złak­nione wrażeń - mar­twa natura  -Maverick123


spo­za-firanki-oczy-złak­nione-wrażeń-mar­twa-natura 
Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: spadł na ziemię z ogromnym łoskotem za­tańczył w powietrzu przed swym mar­nym końcem uj­rzałam je­go śmierć je­sienią liście umierają  -Angel Des Penseurs


spadł-na ziemię-z-ogromnym-łoskotem-za­ńczył-w-powietrzu-przed-swym-mar­nym-końcem-uj­rzałam-­go-śmierć-­sienią-liście-umierają 
Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: W no­cy, kiedy kwit­nie szaleństwo me­lo­dia nies­po­koj­nej duszy mo­je ciało pow­ra­ca na ziemię nig­dy nie zbliżymy się do siebie ale tu­taj istniejemy do­tar­lis­my do końca ból odrodzenia obiet­ni­ca wiążąca nas jak­byśmy by­li pochłonięci przez ziemię mar­twy świat dzi­siaj już się nie poddam po­ku­sie snu długo przed tym mo­je oczy były zamknięte a dziś za­nurzam się w kałuży namietności...   -czarna mamba


Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: Plu­gas­twa jed­nak nie da się całkiem wyp­le­nić. Ono jest jak ka­raluch. Zaw­sze przet­rwa. Zej­dzie pod ziemię lub się ukryje. -Harlan Coben


plu­gas­twa-jed­nak-nie da ę-całkiem-wyp­­ć-ono jest jak ka­raluch-zaw­sze przet­rwa-zej­dzie pod-ziemię-lub ę-ukryje
Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty:


Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: Trud­no opi­sać zmianę, jaką wniosłeś w me życie. Jeśli te­raz żyję, przed­tem byłam jak mar­twa, choć jak ka­mień nic so­bie z te­go nie ro­biłam, trwając w miej­scu zgod­nie ze zwyczajem. -Sylvia Plath


Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: w zwier­ciad­le duszy pieśń łez zmy­wa mar­twą krew miłość która miała trwać aż nie ucichnie na zaw­sze wiatr już tyl­ko widzę w zim­nych mgłach ko­lej­ny rzut monetą gdzie wygrana zwod­niczym pro­mieniem niebios  -mac790


Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: Trus­kawki w Milanówku, mar­twa na­tura-żywy dowód, że jeszcze wciąż is­tnieje powód, by pod­wie­czor­ki jeść... Trus­kawki w Milanówku, wyt­worne żar­ty od niechcenia, ach - pra­cowały pokolenia na formę tę i treść  -Wojciech Młynarski


Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: czas szyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­poty .... -badtomek


czas-szyb­ko-prze­mija-a ty i tak-mar­nu­jesz-go na glu­poty
Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli. -Olga Tokarczuk


Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: Słońce smut­ku wy­pali ziemię, Mróz w lód prze­mieni no­cy łzy. Księżyc ro­zis­krzy śniego­wy puch, W końcu wios­na wróci, ale nie ty  -Margit Sandemo


słoń-smut­ku-wy­pali-ziemię-mróz-w lód-prze­mieni-no­cy-łzy-księżyc-ro­zis­krzy-śniego­wy-puch-w-końcu-wios­na-wró-ale-nie ty 
Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddaną, tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie - dał i zadał równocześnie. -Jan Paweł II


Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: Mówię „Kocham” - i ciszę prze­rywa słowo ula­tuje w eter mar­twy ciąg liter z których wychwy­tujesz ko­lej­no k... o...c... ... Słuchasz, ale czy słyszysz?  -lio159


mówię-kocham-i-ciszę-prze­rywa-słowo-ula­tuje-w eter-mar­twy-ąg-liter-z-których-wychwy­tujesz-ko­lej­no-k-oc-słuchasz-ale
Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: Na­zywam się Zagadka. Po­kusisz się o rozwiązanie? Nie mar­nuj sam czasu. Po­mar­nujmy go razem.   -Papużka


na­zywam ę-zagadka-po­kusisz ę-o rozwiązanie-nie-mar­nuj-sam-czasu-po­mar­nujmy-go razem- 
Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: I mar­sze woj­sko­we, i mar­sze we­sel­ne pro­wadzą do walki. -Noel Coward


i mar­sze-woj­sko­we-i mar­sze-we­sel­ne-pro­wadzą-do walki
Prze­biśniegi ożywiły Mar­twą Ziemię Cytaty: A po­lic­ja mu­si prze­cież ja­koś żyć Gdy pra­ca nis­ko płat­na, ktoś in­ny mu­si płacić Za ta­kie mar­ne grosze, to jest typowe Tyl­ko idiota by nad­sta­wiał swoją głowę  -Kazik Staszewski