Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty

Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Prze­mil­cze­nie nie jest kłam­stwem, tyl­ko niewy­powie­dzianą prawdą. -Fiodor Gladkow


prze­mil­cze­nie-nie jest kłam­stwem-tyl­ko-niewy­powie­dzianą-prawdą
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Oczy­wiście kłam­stwem jest to, co pi­sano o moich re­ligij­nych prze­kona­niach i kłam­stwo to jest sys­te­matycznie pow­tarza­ne. Nie wierzę w oso­bowe­go Bo­ga i nig­dy te­mu nie przeczyłem, prze­ciw­nie, mówiłem o tym wy­raźnie. Jeśli jest we mnie coś re­ligij­ne­go, to bez­gra­niczny podziw dla bu­dowy świata, którą nasza nauka może odsłonić. -Albert Einstein


Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48


Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Kłam­stwem świat prze­jedziesz, ale na­zad nie wrócisz. -Samuel Adalberg


kłam­stwem-świat-prze­jedziesz-ale-na­zad-nie wrócisz
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty:


mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope


wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Nie znoszę kłam­stwa na czczo ani mil­cze­nia na trzeźwo. -Jerzy Broszkiewicz


nie-znoszę-kłam­stwa-na czczo-ani-mil­cze­nia-na trzeźwo
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:


tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon


przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Faktów nie można uni­ces­twić – można je tyl­ko prze­mil­czeć. Mil­cze­nie zaś to nic in­ne­go jak ciche kłamstwo. -Jodi Picoult


faktów-nie można-uni­­twić- można- tyl­ko-prze­mil­czeć-mil­cze­nie zaś-to nic-in­ne­go-jak ciche-kłamstwo
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Cze­mu mil­czysz, sko­ro wiesz że ktoś cze­ka na Twój głos. Cze­mu cze­kasz na głos, sko­ro wiesz że nikt się nie odezwie. Jak to jest, że masz nadzieje a ktoś ją traci. Stań jak słup so­li, nie mów nic. Ale nie mil­cz już więcej. -Fabian Czarnecki


Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Zrań mnie prawdą, ale nig­dy nie po­cie­szaj kłam­stwem . -PróbujPatrzećKolorowo


zrań-mnie-prawdą-ale-nig­dy-nie po­cie­szaj-kłam­stwem
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Z kłam­stwem w ser­cu nie tyl­ko żyć, ale i um­rzeć nie można. -Wacław Berent


z kłam­stwem-w ser­cu-nie tyl­ko-żyć-ale-i um­rzeć-nie można
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Nie zwykłem otaczać cię kształtem iluz­ji, lecz kłam­stwem chcesz prawdę na­zywać ... HASŁO ... -Nie umiem pisać więc jestem


nie-zwykłem-otaczać-ę-kształtem-iluz­ji-lecz-kłam­stwem-chcesz-prawdę-na­zywać-hasŁo
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Słychać dźwięki, prze­bijające mil­cze­nie. Głębo­kim spoj­rze­niem . -cytlopka


słychać-dźwięki-prze­bijają-mil­cze­nie-głębo­kim-spoj­rze­niem
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Każde słowo jest kłam­stwem, dla­tego trze­ba je tak po­dać, żeby wi­dow­nia wie­działa, że ono jest kłamstwem. -Gustaw Holoubek


każde-słowo-jest kłam­stwem-dla­tego-trze­ba- tak-po­dać-żeby-wi­dow­nia-wie­działa-że ono-jest kłamstwem
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16  -Lola_♡


mil­cze­nie-za­bija-mnie-mil­cze­nie-wy­niszcza-mnie-dlacze­go-więc-go nie przerwę-czy-to już-­mobójstwo-czy-jeszcze-brak-nadziei
Prze­mil­cze­nie Nie jest kłam­stwem Cytaty: Prawdą jes­teś Ty i ja, a kłam­stwem My wpa­jani co dnia... -Papużka


prawdą-jes­teś-ty i ja-a kłam­stwem-my wpa­jani-co dnia