Prze­syłam Ci tą różę Cytaty

Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: '' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.*  -Moon G


Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Róże Różańca. Róże: Je­rycho, Wschodu,... Sta­ra pan­no rusz... -fyrfle


róże-różańca-róże-je­rycho-wschodu-sta­ra-pan­no-rusz
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Gdy­bym był bogaty... Ku­piłbym Ci kwiaty Bo jak ku­puję Ci różę, Ty chcesz bu­kiety duże. Gdy­bym był bogaty Wyszedłbym z mo­jej chłop­skiej chaty I pos­ta­wił Ci dom prawdziwy W ko­lorach tęczy, całkiem urodziwy. Ale ja jes­tem biedakiem. Wy­cieram noc po­dar­tym frakiem. I je­dyne co mi pozostało To pa­lić swoją fajkę Nie dużą, nie małą. Z gi­tarą w ręku prze­mie­rzam park. Pieniądze grą zarabiam. Na jedną różę. Gdy­bym był bogaty Zos­ta­wiłbym Cię na dzień na dworze. A wpuścił do­piero wtedy Jak przy­niosła byś mi różę. -Egoista


Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: róże i róże ku­je, ku­je i kuje ją opatruje  -Cykam


róże-i róże-ku­-ku­-i kuje-ją-opatruje 
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Żenić się jedynie ze względu na piękno, to tyle, co kupować ziemię ze względu na róże. To ostatnie byłoby jeszcze rozsądniejsze, ponieważ róże zakwitają co roku. -August Kotzebue


Żenić-ę-jedynie-ze-wzglę-na-piękno-to-tyle-co-kupować-ziemię-ze-wzglę-na-róże-to-ostatnie-byłoby-jeszcze-rozsądniejsze-ponieważ-róże
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: układam stertę liści do spalenia już daw­no przegniłe na­dal wędrują w ko­rony drzew bez­wstyd­nie do­magają się wskrzeszenia piękne gwiaz­dy tańczące w bez­kre­sie mroku ja­dowi­te węże w pięknym leśnym poszyciu prze­rażający Skrik w świąty­ni sztu­ki w Oslo akom­pa­niament or­kies­try na tonącym Titanicu wspom­nienia o Tobie wypłoszo­ne z ciem­nej nory ma­ry trujące i kąśliwe po­syłam je ku niebu jak dmuchawce nie będą ciem­nym bełkotem wo­bec gro­zy rozstania poez­ja nie lu­bi brzydoty przyg­ry­wa głuche­mu na lutni a ślepego uczy kaligrafii  -Sgorelsky


Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Róże pachną zawodowo. -Stanisław Jerzy Lec


Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Laurów nie ma, a róże pomarły. -Stanisław Wyspiański


Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: I na sta­rym krza­ku róże kwitną. -Wolfgang Pauli


i na sta­rym-krza­ku-róże-kwitną
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Róże więdną, ale kolce nie. -Anonim


róże-więdną-ale-kolce-nie
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Kradłeś po­całun­ki moich dłoni a po­tem zap­la­tałeś je w mo­je włosy Kradłeś po­całun­ki ust moich i za­mykałeś je w swoim wnętrzu Kradłeś zachwyt moich spojrzeń i od­da­wałeś je w namiętności... Roz­kwi­tałam w tęczówkach Twoich oczu Roz­kwi­tałam w Twoim dotyku A Ty pat­rzyłeś jak z zam­knięte­go pąka prze­mieniam się w różę... -La femme


Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Go­reją pięknem Po­marańczo­we róże Zielo­ny pokój  -fyrfle


go­reją-pięknem-po­marańczo­we-róże-zielo­ny-pokój 
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Na górze róże, Na do­le fiołki, Poez­ja jest trudna, Bekon. -RymCymCym


na górze-róże-na-do­-fiołki-poez­ja-jest trudna-bekon
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Chwy­cił róże Po­lała się krew. Ran­ny w miłości. -Maniek2012


chwy­ł-róże-po­ła ę-krew-ran­ny-w miłoś
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Kto nie zauważa cierpiącego, ten będzie również ślepy na róże. -Anonim


kto-nie-zauważa-cierpiącego-ten-będzie-również-ślepy-na-róże
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Mędrzec to ten, kto na drodze pełnej kolców wy­hodo­wać pot­ra­fi różę. -Ryūnosuke Akutagawa


mędrzec-to ten-kto-na drodze-pełnej-kolców-wy­hodo­wać-pot­ra­fi-różę
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: dlaczego by twych piersi pieścić róże w twym życiu trze­ba zostać na dłużej?  -adamzjawora


dlaczego-by-twych-piersi-pieść-róże-w-twym-życiu-trze­ba-zostać-na-dłużej 
Prze­syłam Ci tą różę Cytaty: Zbyt długo mały książę swą różę ścis­kał w dziecięcej rączce....(kontrast)   -Nie umiem pisać więc jestem


zbyt-długo-ły-książę-swą-różę-ścis­kał-w dziecięcej-rączcekontrast-