Przed Kłamstwem Cytaty

Przed Kłamstwem Cytaty: Balansowała na gra­nicy życia i te­go co potocznie na­zywają Śmiercią jak za­wodo­wa ak­ro­bat­ka balansuje tuż pod szczytem ko­puły cyrku na linie... Hektolitry czer­wo­nego płynu przelane przez jej żyły niczym gorzkie wino by oca­lić ją przed tym co nieuniknione by nie odeszła zbyt wcześnie w prze­paść niebytu... Przeg­ra­li walkę... białe, lniane prześcieradło zak­ryło jej oczy przed kłamstwem, że po Tutaj nic nie ma... Ona zna już Prawdę jej us­ta szepcą ciche - Do zo­bacze­nia po dru­giej stronie  -Uśmiechnięta Anielica


Przed Kłamstwem Cytaty: Prawda jest kłamstwem o długich nogach. -Fritz Grunbaum


prawda-jest-kłamstwem-o-długich-nogach
Przed Kłamstwem Cytaty: Dementi to próba zastąpienia plotki kłamstwem. -Roger Peyreffitte


dementi-to-próba-zastąpienia-plotki-kłamstwem
Przed Kłamstwem Cytaty: wszys­tko co prze­mija sta­je się kłamstwem. -thrillofit


wszys­tko-co prze­mija-sta­ ę-kłamstwem
Przed Kłamstwem Cytaty: Niektóre rodzaje prawdy są kłamstwem i te właśnie się cieszą największym uznaniem. -Jack London


niektóre-rodzaje-prawdy-są-kłamstwem-i-te-właśnie-ę-cieszą-największym-uznaniem
Przed Kłamstwem Cytaty: Miłość, która nie była po­wodem ani jed­nej łzy, mu­siała być kłamstwem. -Gold Fishy


miłość-która-nie była-po­wodem-ani-jed­nej-łzy-mu­siała-być-kłamstwem
Przed Kłamstwem Cytaty: ...powszechna chęć podobania się rodzi galanterię, która nie jest miłością, ale delikatnym, lekkim i ciągłym kłamstwem miłości. -Montesquieu


powszechna-chęć-podobania-ę-rodzi-galanterię-która-nie-jest-miłośą-ale-delikatnym-lekkim-i-ągłym-kłamstwem-miłoś
Przed Kłamstwem Cytaty: Kłamstwem można zajść daleko, ale nie można wrócić. -Anonim


kłamstwem-można-zajść-daleko-ale-nie-można-wróć
Przed Kłamstwem Cytaty: ****** *** KŁAM­STWO, cho­ciażby nie wiem jak ko­lo­ro­wo ub­ra­ne i tak zaw­sze zos­ta­nie TYL­KO KŁAMSTWEM... ****** ***  -Bożena BAJA


kŁam­stwo-cho­ciażby-nie wiem-jak ko­lo­ro­wo-ub­ra­ne-i-tak-zaw­sze-zos­­nie-tyl­ko-kŁamstwem- 
Przed Kłamstwem Cytaty: Każde słowo jest kłam­stwem, dla­tego trze­ba je tak po­dać, żeby wi­dow­nia wie­działa, że ono jest kłamstwem. -Gustaw Holoubek


każde-słowo-jest kłam­stwem-dla­tego-trze­ba- tak-po­dać-żeby-wi­dow­nia-wie­działa-że ono-jest kłamstwem
Przed Kłamstwem Cytaty: Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe. -J. Usarek


Przed Kłamstwem Cytaty: Kto o kim przed tobą, pew­nie o to­bie przed drugim. -Andrzej Maksymilian Fredro


Przed Kłamstwem Cytaty: Mówią, że pal­ce były przed wi­del­cem, a ręce przed nożem. -Jonathan Swift


mówią-że pal­-były-przed-wi­del­cem-a rę-przed-nożem
Przed Kłamstwem Cytaty: Kto o kim przed tobą, pewnie o tobie przed drugim. -Andrzej Maksymilian Fredro


Przed Kłamstwem Cytaty: Pochylamy się przed inteligencją, klękamy zaś przed dobrocią. -Anonim


pochylamy-ę-przed-inteligencją-klękamy-zaś-przed-dobrocią
Przed Kłamstwem Cytaty: Przed nieszczęśliwym wszystko ucieka jak przed straszydłem z piekła. -Adam Mickiewicz


przed-nieszczęśliwym-wszystko-ucieka-jak-przed-straszydłem-z-piekła
Przed Kłamstwem Cytaty: Jeśli ktoś przed tobą obmawia kogoś, przed innymi obmówi ciebie. -Denis Diderot


jeśli-ktoś-przed-tobą-obmawia-kogoś-przed-innymi-obmówi-ciebie
Przed Kłamstwem Cytaty: Kto nie zgina kolan przed Bogiem, zegnie je przed śmiesznymi bożkami. -Michael Faulhaber


kto-nie-zgina-kolan-przed-bogiem-zegnie-przed-śmiesznymi-bożkami