Przed Nicością Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przed Nicością Cytaty: Świat: samoobrona Boga przed nicością. -Stefan Napierski
Przed Nicością Cytaty: Życie to tylko trwoga przed nicością i śmiercią. -Emil Zegadłowicz
Życie-to-tylko-trwoga-przed-nicośą-i-śmiercią
Przed Nicością Cytaty: Życie to tylko trwoga przed śmiercią i nicością. -Emil Zegadłowicz
Życie-to-tylko-trwoga-przed-śmiercią-i-nicośą
Przed Nicością Cytaty: Bo  Odkąd Jestem Emocje Słabną I Ema­nują nicością  -karykaturalna
bo -odkąd-jestem-emocje-słabną-i-ema­nują-nicośą 
Przed Nicością Cytaty: Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćbyś dał za nią całe swe mienie, ona wzgardzi nim jak nicością. -Biblia
wody-mnogie-nie-mogły-ugasić-miłoś-i-rzeki-nie-zatopią-jej-choćbyś-dał-za-ą-całe-swe-mienie-ona-wzgardzi-nim-jak-nicośą
Przed Nicością Cytaty: jas­ność zaczy­na skrzypieć cichnąc przeraźliwie po­rusza ciem­ny jedwab błys­kiem znacząc źrenice te­raz jak­bym nicością później pier­wszą kroplą piętno­wać policzek zgu­bię się w materii by w deszczu by w wietrze by w słońcu by w śniegu ciep­le i zimnie móc być  -Papużka
Przed Nicością Cytaty: Kto o kim przed tobą, pew­nie o to­bie przed drugim. -Andrzej Maksymilian Fredro
Przed Nicością Cytaty: Mówią, że pal­ce były przed wi­del­cem, a ręce przed nożem. -Jonathan Swift
mówią-że pal­-były-przed-wi­del­cem-a rę-przed-nożem
Przed Nicością Cytaty: Kto o kim przed tobą, pewnie o tobie przed drugim. -Andrzej Maksymilian Fredro
Przed Nicością Cytaty: Przed nieszczęśliwym wszystko ucieka jak przed straszydłem z piekła. -Adam Mickiewicz
przed-nieszczęśliwym-wszystko-ucieka-jak-przed-straszydłem-z-piekła
Przed Nicością Cytaty: Pochylamy się przed inteligencją, klękamy zaś przed dobrocią. -Anonim
pochylamy-ę-przed-inteligencją-klękamy-zaś-przed-dobrocią
Przed Nicością Cytaty: Jeśli ktoś przed tobą obmawia kogoś, przed innymi obmówi ciebie. -Denis Diderot
jeśli-ktoś-przed-tobą-obmawia-kogoś-przed-innymi-obmówi-ciebie
Przed Nicością Cytaty: Kto nie zgina kolan przed Bogiem, zegnie je przed śmiesznymi bożkami. -Michael Faulhaber
kto-nie-zgina-kolan-przed-bogiem-zegnie-przed-śmiesznymi-bożkami
Przed Nicością Cytaty: Drżę przed Bogiem, następnie przed człowiekiem, który się Boga nie boi. -Bertrand Saadi z Szirazu
drżę-przed-bogiem-następnie-przed-człowiekiem-który-ę-boga-nie-boi
Przed Nicością Cytaty: Sta­rość nie chro­ni przed miłością. Ale miłość cza­sem pot­ra­fi nas ochro­nić przed starością. -Jeanne Moreau
sta­rość-nie chro­-przed-miłośą-ale miłość-cza­sem-pot­ra­fi-nas-ochro­ć-przed-starośą
Przed Nicością Cytaty: Za­mykam się na świat, tłam­szo­na głosem w głowie Strach, to więcej niż mogę znieść Uciekam przed ludźmi, szu­kając ich bliskości Kryjąc się przed prze­rażeniem przed ko­lej­nym zjawiskiem Widzę was in­ni nie dostrzegają Za­goniona w róg widzę... Nie ma tam oczu tyl­ko ciemność  -wolności_skrzydło
Przed Nicością Cytaty: Nie o to idzie, abyśmy umieli bronić siebie przed innymi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma obronić innych przed sobą. -Stefan Wyszyński kard
nie-o-to-idzie-abyśmy-umieli-bronić-siebie-przed-innymi-lecz-by-każdy-z-nas-myśł-jak-obronić-innych-przed-sobą
Przed Nicością Cytaty: Wokół błoga cisza, tyl­ko jej ser­ce burzyło tą har­mo­nię. Biło jak gdy­by uciekało przed czymś, a może bar­dziej przed kimś. W myślach porównała bi­cie swe­go ser­ca, do spłoszo­nej łani uciekającej przez po­la. Nie wiedzącą gdzie ma uciekać, ale wiedzącą, że na pew­no mu­si biec przed siebie, by nie do­padło ją niebezpieczeństwo. -Moreno
Przed Nicością Cytaty: Łat­wiej ob­ro­nić swoją cnotę przed mężczyz­na­mi, niż swoją opi­nię przed kobietami. -Brigitte Bardot
Łat­wiej-ob­ro­ć-swoją-cnotę-przed-mężczyz­na­mi-ż-swoją-opi­ę-przed-kobietami
Przed Nicością Cytaty: Przy­jaźń to strach przed sa­mot­nością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem. -Tadeusz Konwicki
przy­jaźń-to strach-przed-­­nośą-a miłość-to jeszcze-większy-strach-przed-osamotnieniem
Przed Nicością Cytaty: Łatwiej obronić swoją cnotę przed mężczyznami, niż swoją opinię przed kobietami. -Brigitte Bardot
Łatwiej-obronić-swoją-cnotę-przed-mężczyznami-ż-swoją-opinię-przed-kobietami
Przed Nicością Cytaty: Wiek nie chroni przed miłością, ale miłość chroni przed upływem czasu. -Jeanne Moreau
wiek-nie-chroni-przed-miłośą-ale-miłość-chroni-przed-upływem-czasu
Przed Nicością Cytaty: Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między wszystkim a niczym. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono. -Anonim
Przed Nicością Cytaty: Zdarza się częstok­roć, że ko­bieta uk­ry­wa przed mężczyzną całą na­miętność, którą czu­je względem niego, wówczas gdy ten uda­je przed nią to, cze­go nie czuje. -Jean de La Bruyére
zdarza ę-częstok­roć-że ko­bieta-uk­ry­wa-przed-mężczyzną-całą-na­miętność-którą-czu­-względem-niego-wówczas-gdy-ten-uda­
Przed Nicością Cytaty: gdy­bym czuł lęk przed bo­giem, nie przed sobą, mógłbym naz­wać się szczęśli­wym, lecz nie człowiekiem  -danioł
gdy­bym-czuł-lęk-przed-bo­giem-nie przed-sobą-mógłbym-naz­wać ę-szczęśli­wym-lecz-nie człowiekiem 
Przed Nicością Cytaty: Ludzie w większości przypadków poddają się wówczas, gdy są już na progu zwycięstwa. Rezygnują tuż przed metą. W ostatniej minucie gry, na metr przed linią, za którą jest zwycięstwo. -H. Ross Perot
ludzie-w-większoś-przypadków-poddają-ę-wówczas-gdy-są-już-na-progu-zwycięstwa-rezygnują-ż-przed-metą-w-ostatniej-minucie-gry-na-metr
Przed Nicością Cytaty: Lepiej grać przed pustymi fotelami niż przed pustymi twarzami. -Alec Guiness
lepiej-grać-przed-pustymi-fotelami-ż-przed-pustymi-twarzami
Przed Nicością Cytaty: Każdy Twój wy­rok przyjmę twardy, Przed mocą Twoją się ukorzę, Ale chroń mnie, Pa­nie, od po­gar­dy, Przed niena­wiścią strzeż mnie, Boże. -Jacek Kaczmarski
każdy-twój-wy­rok-przyjmę-twardy-przed-mocą-twoją ę-ukorzę-ale-chroń-mnie-pa­nie-od po­gar­dy-przed-niena­wiśą-strzeż-mnie-boże
Przed Nicością Cytaty: najmłod­szy mądra­la do ciot­ki w przed­po­koju : - cześć, ciociu ! ale się ta­ta ucie­szy ! - dlacze­go ? - bo mówił przed chwilą, że jeszcze tyl­ko cioci bra­kowało nam do szczęścia !  -lovely-girl
Przed Nicością Cytaty: Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem. -Joseph Ratzinger
człowiek-który-nie-stawia-czoła-cierpieniu-nie-akceptuje-życia-ucieczka-przed-cierpieniem-jest-ucieczką-przed-życiem
Przed Nicością Cytaty: Nie o to idzie, abyśmy umieli bro­nić siebie przed in­ny­mi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma in­nych bro­nić przed sobą. -Stefan Wyszyński
nie-o to idzie-abyśmy-umieli-bro­ć-siebie-przed-in­ny­mi-lecz-by każdy-z nas-myśł-jak  in­nych-bro­ć-przed-sobą
Przed Nicością Cytaty: Uchroń mnie przed wro­giem, który ma coś do zys­ka­nia, i przed przy­jacielem, który ma coś do stracenia. -Thomas Stearns Eliot
uchroń-mnie-przed-wro­giem-który- coś-do zys­ka­nia-i przed-przy­jacielem-który- coś-do stracenia
Przed Nicością Cytaty: Najgorsze co może spotkać mężczyznę to związek z kobietą nie kochającą na tyle, by nie widzieć słabostek, które on usiłuje ukryć przed samym sobą i na tyle brutalną, aby wywlekać je przed innymi. -Marcel Jouhandeau
Przed Nicością Cytaty: Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli. -Paulo Coelho
Przed Nicością Cytaty: Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała. -Biblia