Przegapisz Wyścig Cytaty

Przegapisz Wyścig Cytaty: Jeśli spędzisz za dużo czasu na rozgrzewkę - przegapisz wyścig. Jeśli nie poświęcisz w ogóle czasu na rozgrzewkę - możesz nie dotrwać do końca wyścigu.


jeśli-spędzisz-za-żo-czasu-na-rozgrzewkę-przegapisz-wyścig-jeśli-nie-poświęcisz-w-ogó-czasu-na-rozgrzewkę-możesz-nie-dotrwać-do
Przegapisz Wyścig Cytaty: Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi. -Józef Piłsudski


idą-czasy-których-znamieniem-będzie-wyścig-pracy-jak-przedtem-był-wyścig-żelaza-jak-przedtem-był-wyścig-krwi
Przegapisz Wyścig Cytaty: Nakaz czasu: przerwać wyścig urojeń! -Zbigniew Waydyk


Przegapisz Wyścig Cytaty: Li­sia ki­ta mknie liście tańczą wokół niej je­sien­ny wyścig  -to_tylko_łzy


li­sia-ki­-mknie-liście-ńczą-wokół-niej-­­ny-wyścig 
Przegapisz Wyścig Cytaty: Historia ludzkości przypomina coraz częściej wyścig między edukacją a katastrofą. -Herbert George Wells


historia-ludzkoś-przypomina-coraz-częściej-wyścig-między-edukacją-a-katastrofą
Przegapisz Wyścig Cytaty: Kiedy wyścig sta­je się zbyt trud­ny to znaczy, że nie możesz już dot­rzy­mać kroku. -Bob Marley


kiedy-wyścig-sta­ ę-zbyt-trud­ny-to-znaczy-że nie możesz-już-dot­rzy­ć-kroku
Przegapisz Wyścig Cytaty: We­roni­ka Kaw­lew­ska Stałam sa­ma wpat­rzo­na w mur wrażliwości. Mu­ry są niezniszczalne. Ten był inny. Kruchy jak piasek, Jak sól, Jak szkło. Bo we mnie ta cecha przeważa. Wrażli­wość, wrażliwość. Ta jakże wier­na WRAŻLIWOŚĆ Kłopot za kłopotem Łza za łzą Cier­pienie za cierpieniem. Ona wyg­ry­wa z wszystkimi, Niena­wiść od niej słab­sza, przy niej krucha jak szkło. Każdy wyścig wygrywa. Nie łat­wo się z nią zmierzyć. Jest tyl­ko je­den przeciwnik, Który może z nią zwyciężyć Sil­na miłość, Tyl­ko sil­na miłość Silna Tyl­ko ona.. -Lelusiowa