Przekór Prawdzie Cytaty

Przekór Prawdzie Cytaty: To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie. -Michał Anioł


to-co-ę-w-największym-wysiłku-tworzy-winno-wyglądać-tak-jakby-powstało-szybko-prawie-bez-wysiłku-z-zupełną-łatwośą-na-przekór-prawdzie
Przekór Prawdzie Cytaty: Bezpośrednim i naturalnym rezultatem przesadnego szacunku dla prawa jest sytuacja żołnierzy, których szeregi – pułkownik, kapitan, kapral, szeregowcy i cała reszta – widuje się maszerujące na wojnę, ale na przekór własnej woli, ba, na przekór własnemu zdrowemu rozsądkowi i sumieniu. -Henry David Thoreau


Przekór Prawdzie Cytaty: Na przekór naszemu dążeniu do rozsądku nieszczęsne serce ludzkie pozostanie we władzy szaleństwa. -Emil Zola


na-przekór-naszemu-dążeniu-do-rozsądku-nieszczęsne-serce-ludzkie-pozostanie-we-władzy-szaleństwa
Przekór Prawdzie Cytaty: Na przekór naszemu dążeniu do rozsądku nieszczęsne serce ludzkie pozostanie zawsze we władzy szaleństwa. -Emil Zola


na-przekór-naszemu-dążeniu-do-rozsądku-nieszczęsne-serce-ludzkie-pozostanie-zawsze-we-władzy-szaleństwa
Przekór Prawdzie Cytaty: cały czas w napięciu w prze­ciw­nym kierun­ku do negatywnych na przekór wszystkiemu w drugą stronę płynę  -yestem


cały-czas-w napięciu-w-prze­ciw­nym-kierun­ku-do negatywnych-na-przekór-wszystkiemu-w-drugą-stronę-płynę 
Przekór Prawdzie Cytaty: Żad­ne kłam­stwo nie ma źródła w prawdzie... -Aleqandra


Żad­ne-kłam­stwo-nie  źródła-w prawdzie
Przekór Prawdzie Cytaty: Tylko prawdzie od lat do twarzy bez szat. -Tadeusz Szyfer


tylko-prawdzie-od-lat-do-twarzy-bez-szat
Przekór Prawdzie Cytaty: Trud­no jest jed­nocześnie do­godzić ludziom i prawdzie. -Tomasz Mann


trud­no-jest jed­nocześnie-do­godzić-ludziom-i prawdzie
Przekór Prawdzie Cytaty: Artysta, który sprzeniewierza się prawdzie, natychmiast traci talent. -Anonim


artysta-który-sprzeniewierza-ę-prawdzie-natychmiast-traci-talent
Przekór Prawdzie Cytaty: Nikt nie spojrzał prawdzie w oczy, bo ona ma tylko oczodoły. -Stanisław Jerzy Lec


nikt-nie-spojrzał-prawdzie-w-oczy-bo-ona-tylko-oczodoły
Przekór Prawdzie Cytaty: Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. -Carl Gustav Jung


wiedza-nie-opiera-ę-wyłącznie-na-prawdzie-także-na-błędach
Przekór Prawdzie Cytaty: Partyjność to łoże prokrustowe, które prawdzie nie zapewnia dobrego noclegu. -Heinrich Heine


partyjność-to-łoże-prokrustowe-które-prawdzie-nie-zapewnia-dobrego-noclegu
Przekór Prawdzie Cytaty: Cza­sami na kłam­stwach można po­legać bar­dziej niż na prawdzie. -Orson Scott Card


cza­sami-na kłam­stwach-można-po­legać-bar­dziej-ż-na prawdzie
Przekór Prawdzie Cytaty: Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie. -Seneka


dwie-rzeczy-dają-duszy-największą-łę-wierność-prawdzie-i-wiara-w-siebie
Przekór Prawdzie Cytaty: Prawdzie bywa zbyt ciasno w stroju faktów, w zmyśleniu porusza się swobodnie. -Rabindranath Tagore


prawdzie-bywa-zbyt-ciasno-w-stroju-faktów-w-zmyśleniu-porusza-ę-swobodnie
Przekór Prawdzie Cytaty: Największym hołdem jaki możemy złożyć prawdzie, jest posiłkować się nią. -Ralph Waldo Emerson


największym-hołdem-jaki-możemy-złożyć-prawdzie-jest-posiłkować-ę-ą
Przekór Prawdzie Cytaty: Cała mądrość życia w tej jedynie mieści się prawdzie - czekać i mieć nadzieję. -Aleksander Dumas


cała-mądrość-życia-w-tej-jedynie-mieś-ę-prawdzie-czekać-i-mieć-nadzieję
Przekór Prawdzie Cytaty: Fortuna dominuje nad wszystkim. Pomaga lub przeszkadza nie dlatego, żeby uczynić zadość prawdzie, lecz ze zwykłego kaprysu. -Salutio


fortuna-dominuje-nad-wszystkim-pomaga-lub-przeszkadza-nie-dlatego-żeby-uczynić-zadość-prawdzie-lecz-ze-zwykłego-kaprysu