Przekonania Się O Cytaty

Przekonania Się O Cytaty: Ci ludzie, którzy nie mają odwagi umierać za swoje przekonania, mają odwagę umierać za przekonania innych. -Romain Rolland


ci-ludzie-którzy-nie-mają-odwagi-umierać-za-swoje-przekonania-mają-odwagę-umierać-za-przekonania-innych
Przekonania Się O Cytaty: Lekarzy nienawidzi się z przekonania lub z oszczędności. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Przekonania Się O Cytaty: Lud ku sil­niej­sze­mu zaz­wyczaj się skłania, I od koszul częściej zmienia przekonania. -Jerzy Czech


lud-ku sil­niej­sze­mu-zaz­wyczaj ę-skłania-i-od koszul-częściej-zmienia-przekonania
Przekonania Się O Cytaty: Człowiek ma dwie nogi i dwa przekonania: Jedno gdy mu się dobrze powodzi, a drugie gdy mu się wiedzie źle. To ostatnie nazywa się religią. -Kurt Tucholsky


człowiek-dwie-nogi-i-dwa-przekonania-jedno-gdy-mu-ę-dobrze-powodzi-a-drugie-gdy-mu-ę-wiedzie-ź-to-ostatnie-nazywa-ę-religią
Przekonania Się O Cytaty: Przekonania są wrogami prawdy bardziej niebezpiecznymi od kłamstw. -Friedrich Nietzsche


przekonania-są-wrogami-prawdy-bardziej-niebezpiecznymi-od-kłamstw
Przekonania Się O Cytaty: Moc i chęć działania mężczyzn płynie z przekonania, że są potrzebni. -Anonim


moc-i-chęć-działania-mężczyzn-płynie-z-przekonania-że-są-potrzebni
Przekonania Się O Cytaty: Przekonania każdego człowieka są go świętą rzeczą i należy je szanować. -Anonim


przekonania-każdego-człowieka-są-go-świętą-rzeczą-i-należy-szanować
Przekonania Się O Cytaty: Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się o jego prawdzie albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie. -Józef Maria Bocheński


nie-uznawaj-żadnego-zdania-bez-sumiennego-przekonania-ę-o-jego-prawdzie-albo-przynajmniej-o-jego-prawdopodobieństwie
Przekonania Się O Cytaty: Toalety są środkiem przekonania świata, że nie schodzimy niżej swego poziomu. -Louis Aragon


toalety-są-środkiem-przekonania-świata-że-nie-schodzimy-żej-swego-poziomu
Przekonania Się O Cytaty: Ostrożny uczony nie twierdzi, że jego obecne przekonania są w pełni prawdziwe. Może się pocieszać myślą, że dawne nie były całkiem fałszywe. -Bertrand Russell


ostrożny-uczony-nie-twierdzi-że-jego-obecne-przekonania-są-w-peł-prawdziwe-może-ę-pocieszać-myślą-że-dawne-nie-były-całkiem-fałszywe
Przekonania Się O Cytaty: Urzędnik żyje ze swojej mizernej pensji, jak również z nie dającego się zniszczyć przekonania, że bez niego urząd nie będzie mógł działać. -Kurt Tucholsky


urzędnik-żyje-ze-swojej-mizernej-pensji-jak-również-z-nie-dającego-ę-zniszczyć-przekonania-że-bez-niego-urząd-nie-będzie-mógł-działać
Przekonania Się O Cytaty: Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć -Anthony Robbins


możesz-mieć-wszystko-czego-zapragniesz-żeli-pozbędziesz-ę-przekonania-że-nie-możesz-tego-mieć
Przekonania Się O Cytaty: Doszedłem do przekonania, że wszystko, co powstaje w umyśle mężczyzny czy kobiety, jest fikcją. Tak zwana prawda to udogodnienie i luksus, których wszyscy poszukujemy. To poszukiwanie wydaje się naturalną i konieczną cechą rodzaju ludzkiego. -Anonim


Przekonania Się O Cytaty: O war­tości mo­ral­nej człowieka świad­czy w os­ta­tecznym roz­rachun­ku go­towość od­da­nia życia za przekonania. -Henning von Tresckow


o war­toś-mo­ral­nej-człowieka-świad­czy-w os­­tecznym-roz­rachun­ku-go­towość-od­da­nia-życia-za przekonania
Przekonania Się O Cytaty: Nie należy ludzi sądzić według ich przekonań, lecz według tego, co przekonania te z nich czynią. -Georg Christoph Lichtenberg


nie-należy-ludzi-sądzić-według-ich-przekonań-lecz-według-tego-co-przekonania-te-z-nich-czynią
Przekonania Się O Cytaty: . . . doszedłem do potwierdzonego później przekonania: gdy Poczta Polska i cała równinna Polska znajdowały się pod ostrzałem, home Fleet, lepiej czy gorzej ubezpieczona, zaszyła się w jednym z fiordów północnej Szkocji; wielka armia Francji siedziała jeszcze przy obiedzie i uważała, że paru akcjami patroli rozpoznawczych na przedpolu linii Maginota wypełnia polsko-francuski układ gwarancyjny. -Gunter Grass


Przekonania Się O Cytaty: Kino jest jakby zwierciadłem społeczeństwa, ukazującym jego najtajniejsze marzenia i aspiracje. Stąd jego ogromna siła i niemal nieograniczona przenikliwość. Kiedy nieustannie pokazuje się, że kraj jest piękny, dobry, pełen wdzięku i sprawiedliwy, to w sposób nieunikniony wszyscy nabierają w pewnym momencie przekonania, iż również posiadają te zalety. -Jane Fonda


Przekonania Się O Cytaty: Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata. -Nieistniejąca