Przeoczyć Cytaty

Przeoczyć Cytaty: Sztu­ka mądrości po­lega na tym, by wie­dzieć co przeoczyć. -William James


sztu­ka-mądroś-po­lega-na tym-by wie­dzieć-co przeoczyć
Przeoczyć Cytaty: Sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć, co należy przeoczyć. -William James


sztuka-mądroś-polega-na-tym-by-wiedzieć-co-należy-przeoczyć
Przeoczyć Cytaty: Jeżeli krytyka czekając na arcydzieła nie towarzyszy pisarstwu, lecz unosi się nad nim wołając: