Przepaść Cytaty

Przepaść Cytaty: W mroku wszystkie drogi prowadzą w przepaść. -Iason Evangelu


w-mroku-wszystkie-drogi-prowadzą-w-przepaść
Przepaść Cytaty: Straszliwa przepaść dzieli zamiar od spełnienia. -Mikołaj Gogol


straszliwa-przepaść-dzieli-zamiar-od-spełnienia
Przepaść Cytaty: Kto pomyślał tę przepaść i odrzucił w górę! -Julian Przyboś


kto-pomyśł-tę-przepaść-i-odrzucił-w-górę
Przepaść Cytaty: Do skoku w przepaść nie trzeba trampoliny. -Stanisław Jerzy Lec


Przepaść Cytaty: Wielu boi się zejść ze sta­nowis­ka - ta­ka wokół nich przepaść. -Autor nieznany


wielu-boi ę-zejść-ze sta­nowis­ka- ­ka-wokół-nich-przepaść
Przepaść Cytaty: Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść. -Krio


z nieza­sypa­nego-w porę-dys­tansu-tworzy ę-przepaść
Przepaść Cytaty: Serce matki to przepaść, na której dnie zawsze się znajdzie przebaczenie. -Honore de Balzac


serce-matki-to-przepaść-na-której-dnie-zawsze-ę-znajdzie-przebaczenie
Przepaść Cytaty: W każdym człowieku jest przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem. -Blaise Pascal


w-każdym-człowieku-jest-przepaść-którą-można-wypełć-jedynie-bogiem
Przepaść Cytaty: Kiedy patrzysz na kobietę, myśl, że to Szatan. Kobieta jest jak przepaść piekielna. -Pius II


kiedy-patrzysz-na-kobietę-myśl-że-to-szatan-kobieta-jest-jak-przepaść-piekielna
Przepaść Cytaty: Kiedy człowiek zstępuje w przepaść, jego życie zawsze zyskuje jasno określony kierunek. -Terry Pratchett


kiedy-człowiek-zstępuje-w-przepaść-jego-życie-zawsze-zyskuje-jasno-określony-kierunek
Przepaść Cytaty: Pomiędzy biedą a szczęściem istnieje głęboka przepaść. Nadzieja przerzuca przez nią most, ale wisi on w powietrzu. -Heinrich Leuthold


pomiędzy-biedą-a-szczęściem-istnieje-głęboka-przepaść-nadzieja-przerzuca-przez-ą-most-ale-wisi-on-w-powietrzu
Przepaść Cytaty: Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść. -Martin Heidegger


stosunek-pomiędzy-nauką-a-myśleniem-staje-ę-autentyczny-dopiero-wówczas-gdy-dostrzegamy-przedzielającą-przepaść
Przepaść Cytaty: Czuję że zaczy­nam spa­dać w przepaść, pochłonie mnie ot­chłań a może ulecę i spoj­rzę na nią z góry. Czas pokaże. -KICIA1


czuję-że zaczy­nam-spa­dać-w przepaść-pochłonie-mnie-ot­chłań-a może-ulecę-i spoj­rzę-na ą-z góry-czas-pokaże
Przepaść Cytaty: Cierpienia moralne przerastają cierpienia fizyczne o całą przepaść, jaka istnieje między duszą i ciałem. -Honore de Balzac


cierpienia-moralne-przerastają-cierpienia-fizyczne-o-całą-przepaść-jaka-istnieje-między-duszą-i-ciałem
Przepaść Cytaty: Chrystus – to przepaść pełna światła... ten, kto w nią spojrzy, musi się w nią rzucić. -Franz Kafka


chrystus-to-przepaść-pełna-światła-ten-kto-w-ą-spojrzy-musi-ę-w-ą-rzucić
Przepaść Cytaty: Bywają klęski, z których wychodzi się silniejszym, jeśli pod ich ciężarem nie spada się w przepaść. -Jan Fedorowicz


bywają-klęski-z-których-wychodzi-ę-silniejszym-śli-pod-ich-ężarem-nie-spada-ę-w-przepaść
Przepaść Cytaty: Czes­to spo­tykam ludzi, bieg­na­cych w przepasc. Prze­kona­nych o swoich rac­jach i wyborach. i..milcze.. i slucham muzyki.. cza­sami placze pocichu, zam­knieta w tej ku­li milczenia. poniewaz.. gle­boko sza­nuje ICH


Przepaść Cytaty: Obawiam się, że przepaść pomiędzy rzeczywistymi odczuciami społeczeństwa i niemożliwością ich wyrażenia za pomocą polityki może stać się czymś bardzo groźnym. Zwłaszcza jeśli z góry uznamy, że nie ma na to żadnej rady. Na tym polega mój problem z dzisiejszą demokracją, a nie na totalitarnym marzeniu, o które podejrzewają mnie strażnicy prawomyślności. -Slavoj Žižek