Przesadnego Szacunku Cytaty

Przesadnego Szacunku Cytaty: Bezpośrednim i naturalnym rezultatem przesadnego szacunku dla prawa jest sytuacja żołnierzy, których szeregi – pułkownik, kapitan, kapral, szeregowcy i cała reszta – widuje się maszerujące na wojnę, ale na przekór własnej woli, ba, na przekór własnemu zdrowemu rozsądkowi i sumieniu. -Henry David Thoreau


Przesadnego Szacunku Cytaty: Przekonanie, że dziewictwo jest cnotą, powstało w wyniku myślenia przesądnego, właściwego ludzkiemu umysłowi. -Wolter


przekonanie-że-dziewictwo-jest-cnotą-powstało-w-wyniku-myślenia-przesądnego-właściwego-ludzkiemu-umysłowi
Przesadnego Szacunku Cytaty: Bywają śmieszności godne szacunku. -Aleksander Fredro


Przesadnego Szacunku Cytaty: Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. -William Wharton


miłość-jest-kombinacją-podziwu-szacunku-i-namiętnoś
Przesadnego Szacunku Cytaty: Surowość jest wyrazem szacunku, wyrozumiałość - lekceważenia. -Henryk Elzenberg


surowość-jest-wyrazem-szacunku-wyrozumiałość-lekceważenia
Przesadnego Szacunku Cytaty: Młość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. -Anonim


młość-jest-kombinacją-podziwu-szacunku-i-namiętnoś
Przesadnego Szacunku Cytaty: Im więcej się człowiek wstydzi, tym bardziej jest godny szacunku. -George Bernard Shaw


im-więcej-ę-człowiek-wstydzi-tym-bardziej-jest-godny-szacunku
Przesadnego Szacunku Cytaty: Nasze pochwalne sądy o ludziach pozostają w proporcji do szacunku, jakim nas darzą. -Montesquieu


nasze-pochwalne-sądy-o-ludziach-pozostają-w-proporcji-do-szacunku-jakim-nas-darzą
Przesadnego Szacunku Cytaty: Szczęśliwe małżeństwo to mieszanka herbaty, składająca się z miłości, przyjaźni, namiętności i szacunku. -Jaroslav Durych


szczęśliwe-łżeństwo-to-mieszanka-herbaty-składająca-ę-z-miłoś-przyjaź-namiętnoś-i-szacunku
Przesadnego Szacunku Cytaty: Nasza młodzież jest potworna, nie ma żadnego szacunku dla farbowanych włosów. -Oscar Wilde


nasza-młodzież-jest-potworna-nie-żadnego-szacunku-dla-farbowanych-włosów
Przesadnego Szacunku Cytaty: Dziwne uczucie ta miłość - nie może się zrodzić bez szacunku, a jednak go przeżywa. -Stephanie - Felicite De Genlis


Przesadnego Szacunku Cytaty: Miłość bez wielkiej czci to tylko pożądanie; przyjaźń bez szacunku to towarzyski popęd. -Feliks Chwalibóg


miłość-bez-wielkiej-czci-to-tylko-pożądanie-przyjaźń-bez-szacunku-to-towarzyski-popęd
Przesadnego Szacunku Cytaty: Inni nie mogą nam zabrać naszego szacunku dla siebie, jeśli im go nie oddamy -Mahatma Gandhi


inni-nie-mogą-nam-zabrać-naszego-szacunku-dla-siebie-śli-im-go-nie-oddamy
Przesadnego Szacunku Cytaty: Wciąż nie uświada­miamy so­bie dość wy­raźnie, że jes­teśmy częścią świata przy­rody i że po­win­niśmy oka­zywać jej więcej szacunku. -Maria Szyszkowska


wciąż-nie uświada­miamy-so­bie-dość-wy­raźnie-że jes­teśmy-częśą-świata-przy­rody-i że po­win­śmy-oka­zywać-jej-więcej
Przesadnego Szacunku Cytaty: Jak najwięcej wymagań od człowieka i jak najwięcej szacunku dla niego. -Antoni Makarenko


jak-najwięcej-wymagań-od-człowieka-i-jak-najwięcej-szacunku-dla-niego
Przesadnego Szacunku Cytaty: My, istoty ludzkie, nawet jeśli pozostaniemy dalej, jedni bardziej, inni mniej, takimi zwierzętami jak przedtem, mamy jednak w sobie jakieś dobre uczucia, czasem nawet resztkę albo zaczyn szacunku do samych siebie. -José Saramago


Przesadnego Szacunku Cytaty: Najbardziej ranimy Zawsze ludzi, naruszając ich obrzędy i obyczaje. Usiłując ich pognębić, wystawiacie nieraz świadectwo szacunku, jaki dla nich żywicie; urażając ich zwyczaje, zawsze dajecie wyraz pogardzie. -Montesquieu


Przesadnego Szacunku Cytaty: Życie jest szpitalem, w którym każdy pacjent jest opanowany chęcią zmiany swego łóżka. Są tylko trzy istoty godne szacunku: kapłan, wojownik, poeta. Wiedzieć, zabijać i tworzyć. Wszyscy inni są do obciosania i pańszczyzny, stworzeni do obory, czyli do wykonywania tak zwanych zawodów. -Charles Baudelaire