Przestał Myśleć Cytaty

Przestał Myśleć Cytaty: Ekspert to człwiek, który przestał myśleć - on wie. -Anonim


ekspert-to-człwiek-który-przestał-myść-on-wie
Przestał Myśleć Cytaty: Trud­niej jest cza­sami nie myśleć, niż myśleć. -Joanna Chmielewska


Przestał Myśleć Cytaty: Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało. -Andrzej Klawitter


cza­sem-war­to-coś-prze­myść-a nie tyl­ko-po­myść-o czymś-bo to za ło
Przestał Myśleć Cytaty: Kochał Przestał Zapomniał No to trudno   -Starlight


kochał-przestał-zapomniał-no-to trudno- 
Przestał Myśleć Cytaty: To pan, zdaniem moim, kto przestał na swoim. -Jan Kochanowski


to-pan-zdaniem-moim-kto-przestał-na-swoim
Przestał Myśleć Cytaty: Wpierw przestał istnieć las - przeżyli go zbieracze. -Włodzimierz Ścisłowski


Przestał Myśleć Cytaty: Zakrywał swoje słabe strony i przestał być widoczny. -Sławomir Trocki


zakrywał-swoje-słabe-strony-i-przestał-być-widoczny
Przestał Myśleć Cytaty: Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. -Alec Guiness


gdy-uczyć-będziemy-ludzi-jak-powinni-myść-a-nie-co-powinni-myść-to-unikniemy-wielu-nieporozumień
Przestał Myśleć Cytaty: Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć. -Anonim


człowiek-jest-istotą-kruchą-wystarczy-odrąbać-mu-głowę-żeby-przestał-żyć
Przestał Myśleć Cytaty: . . . gdybym przestał być


gdybym-przestał-być-oszołomem-wówczas-ojciec-wstałby-z-grobu-i-dałby-mi-po-pysku
Przestał Myśleć Cytaty: Władza to nie parasol, który stawia się w kącie, gdy deszcz przestał padać. -Antonio Salazar


władza-to-nie-parasol-który-stawia-ę-w-kącie-gdy-deszcz-przestał-padać
Przestał Myśleć Cytaty: Jeżeli ktoś chce odnieść sukces, musi myśleć. Musi myśleć aż do bólu. Musi


jeżeli-ktoś-chce-odnieść-sukces-musi-myść-musi-myść-aż-do-bólu-musi-wałkować-problemy-w-swojej-głowie-aż-do-chwili-gdy-wszelkie-ich
Przestał Myśleć Cytaty: Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał. -Stefan Żeromski


gdy­byś-kiedy-we śnie-poczuła-że oczy-mo­-już-nie pat­rzą-na ciebie-z miłośą-wiedz-żem-żyć-przestał
Przestał Myśleć Cytaty: Chcąc nie chcąc, trzeba myśleć. Dlaczego więc nie myśleć z rozmachem? -Donald Trump


chcąc-nie-chcąc-trzeba-myść-dlaczego-więc-nie-myść-z-rozmachem
Przestał Myśleć Cytaty: Niena­widzę kiedy ludzie mówią mi: - Spróbuj o tym nie myśleć. Niesa­mowi­cie mnie to de­ner­wu­je, mam ochotę wte­dy wbić im nóż w udo i spy­tać: -Bo­li ?! Spróbuj o tym nie myśleć!  -WhiteAngel ♥


Przestał Myśleć Cytaty: Pod­sta­wowym obo­wiązkiem in­te­lek­tualis­ty jest myśleć i mówić prawdę. (…) Myśleć to znaczy zas­ta­nawiać się nad tym, kim jes­teśmy i ja­ka jest otaczająca rzeczy­wis­tość. Oz­nacza to siłą rzeczy od­po­wie­dzial­ność za słowo. -Zbigniew Herbert


Przestał Myśleć Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Przestał Myśleć Cytaty: Myśleć znaczy czuć. Ale czy czuć znaczy myśleć?  -NightHuntress


myść-znaczy-czuć-ale czy-czuć-znaczy-myść