Przeszłość Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przeszłość Cytaty: Za na­mi przeszłość mnóstwo po­rażek i błędów to czas które­go nie cof­niemy niektórych czynów żałuje­my dla­tego le­piej za­ryzy­kować bo w przyszłości można wszys­tko od­bu­dować życie masz tyl­ko jed­no więc przeszłość od­dziel grubą krechą  -xdomix
Przeszłość Cytaty: Sim­ba: Ej, coś ty, a to za co? Ra­fiki: To nie ma znacze­nia. To już przeszłość. Sim­ba: Ale bo­li nadal. Ra­fiki: Tak, przeszłość często bo­li. Można od niej uciekać al­bo wy­ciągnąć z niej ja­kieś wnioski  -xBradyiae
Przeszłość Cytaty: Ja scho­wałem przeszłość za mu­rem mil­cze­nia, ty zaś za maską uśmiechu. Mnie strzegą wy­sokie mu­ry, ciebie sekretność. Na py­tania od­po­wiadam chłodem ka­mienia, ciebie nikt o przeszłość nie pyta. Ja mówię, że to­bie jest łatwiej. Bo maskę możesz zdjąć a mu­ry urosły wy­soko- z obu stron przejść je ciężko. -Silvidian
Przeszłość Cytaty: Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy. -Blaise Pascal
Przeszłość Cytaty: To zły mo­ment do wspomnień Zły to mo­ment na pewno A czy przeszkadzasz? Nie py­taj mnie Wspo­minaj so­bie da­lej, wszys­tko to przeszłość Żyję tu i te­raz, widzę to, co mnie otacza Pot­wo­ry przeszłości mogą tyl­ko jęczeć Duch te­raźniej­szości do gry wkracza I spa­li tą przeszłość za­winiętą w bletkę Wdech za wdechem, krok za krokiem Rzut oka na te­ryto­ria nieg­dyś młodsze Żyjesz przeszłością? Gra­tuluję wspomnień! Trauma lub coś, co nie było najgorsze. -Bruno
Przeszłość Cytaty:
te­raz-to już-przeszłość
Przeszłość Cytaty: Przeszłość odkreślamy grubą linią. -Tadeusz Mazowiecki
Przeszłość Cytaty: His­to­rycy fałszują przeszłość, ideolodzy - przyszłość. -Żarko Petan
his­to­rycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy- przyszłość
Przeszłość Cytaty: Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość. -Anonim
historycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy-przyszłość
Przeszłość Cytaty: Przeszłość bu­duje naszą te­raźniej­szość i przyszłość. -Pan Życie
przeszłość-bu­duje-naszą-te­raźniej­szość-i przyszłość
Przeszłość Cytaty: W chwi­li de­cyz­ji przyszłość za­mienia się w przeszłość. -Antoni Kępiński
w chwi­li-de­cyz­ji-przyszłość-za­mienia ę-w przeszłość
Przeszłość Cytaty: Przeszłość Wypędzo­na za drzwi Upar­cie puka  -rzekoma ona
przeszłość-wypędzo­na-za drzwi-upar­cie-puka 
Przeszłość Cytaty: Nasza przeszłość na­daje kształt naszej przyszłości. -Antoni Kępiński
nasza-przeszłość-na­daje-kształt-naszej-przyszłoś
Przeszłość Cytaty: Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. -Cyprian Kamil Norwid
Przeszłość Cytaty: Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć. -Edward Schillebeeckx
przeszłość-można-medytować-przyszłość-trzeba-tworzyć
Przeszłość Cytaty: Zakochani bywają zazdrośni o przeszłość drogiej im osoby. -Maria Pawlikowska - Jasnorzewska
Przeszłość Cytaty: Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością. -Jean-Paul Sartre
przeszłość-or­ga­nizu­ ę-wciąż-na no­wo-wraz-z teraźniejszośą
Przeszłość Cytaty: Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre
przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą
Przeszłość Cytaty: Nie wkładajmy okularów współczesności, aby oceniać przeszłość. -Stefan Wyszyński kard
nie-wkładajmy-okularów-współczesnoś-aby-oceniać-przeszłość
Przeszłość Cytaty: Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. -Andre Maleaux
przyszłość-jest-prezentem-jaki-robi-nam-przeszłość
Przeszłość Cytaty: W trudnych czasach przeszłość składa się z łańcucha rajów. -Anita
w-trudnych-czasach-przeszłość-składa-ę-z-łańcucha-rajów
Przeszłość Cytaty: Kiedy za­mieniłeś moją rzeczy­wis­tość w przeszłość...?  -MistrzyniPióra
kiedy-za­mieniłeś-moją-rzeczy­wis­tość-w przeszłość 
Przeszłość Cytaty: Od­sta­wi przeszłość Nie da się wykoleić Życia wybojom. -xX Monte Xx
od­sta­wi-przeszłość-nie-da ę-wykoleić-Życia-wybojom
Przeszłość Cytaty: Często chwalimy odległą przeszłość, a nie doceniamy współczesności. -Tacyt
często-chwalimy-odległą-przeszłość-a-nie-doceniamy-współczesnoś
Przeszłość Cytaty: Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością. -George Orwell
kto-kontroluje-przeszłość-ten-władzę-nad-przyszłośą
Przeszłość Cytaty: Przeszłość ciągnie się za na­mi jak czar­ny we­lon żałobny. -Angel Des Penseurs
przeszłość-ągnie ę-za na­mi-jak czar­ny-we­lon-żałobny
Przeszłość Cytaty: Jeśli chcę przeżyć, muszę zam­knąć za sobą przeszłość. -Tim Guénard
jeśli-chcę-przeżyć-muszę-zam­knąć-za sobą-przeszłość
Przeszłość Cytaty: Te­raźniej­szość re­setu­je przeszłość, for­mując przyszłość... Krys­ty­na A.Sz. 11.06.2016r. -krysta
te­raźniej­szość-re­setu­-przeszłość-for­mując-przyszłość-krys­ty­na-asz-11062016r
Przeszłość Cytaty: Czas jest bramą, przez którą przyszłość odchodzi w przeszłość. -Leonardo da Vinci
czas-jest-bramą-przez-którą-przyszłość-odchodzi-w-przeszłość
Przeszłość Cytaty: Przeszłość zacho­wana w pa­mięci sta­je się częścią teraźniejszości. -Tadeusz Kotarbiński
przeszłość-zacho­wana-w pa­mię-sta­ ę-częśą-teraźniejszoś
Przeszłość Cytaty: W przeszłość prze­noszą nas wspom­nienia, a w przyszłość - marzenia. -Herbert George Wells
w przeszłość-prze­noszą-nas-wspom­nienia-a w przyszłość- marzenia
Przeszłość Cytaty: Korzys­taj z każde­go dnia nie oglądając się na przeszłość. -Horacy
korzys­taj-z każde­go-dnia-nie oglądając ę-na przeszłość
Przeszłość Cytaty: Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem. -Blaise Pascal
przeszłość-i-teraźniejszość-są-naszymi-środkami-tylko-przyszłość-jest-celem
Przeszłość Cytaty: Wczoraj - dzieciństwo młodości, młodość wieku dojrzałego, zupełna przeszłość starości. -Ambrose Gwinett Bierce
wczoraj-dzieciństwo-młodoś-młodość-wieku-dojrzałego-zupełna-przeszłość-staroś
Przeszłość Cytaty: Przeszłość podobną jest do zwierciadła, w którym każdy rad się przegląda. -Ignacy Piotr Legatowicz
przeszłość-podobną-jest-do-zwierciadła-w-którym-każdy-rad-ę-przegląda