Przeszłość Cytaty

Przeszłość Cytaty: Za na­mi przeszłość mnóstwo po­rażek i błędów to czas które­go nie cof­niemy niektórych czynów żałuje­my dla­tego le­piej za­ryzy­kować bo w przyszłości można wszys­tko od­bu­dować życie masz tyl­ko jed­no więc przeszłość od­dziel grubą krechą  -xdomix


Przeszłość Cytaty: Sim­ba: Ej, coś ty, a to za co? Ra­fiki: To nie ma znacze­nia. To już przeszłość. Sim­ba: Ale bo­li nadal. Ra­fiki: Tak, przeszłość często bo­li. Można od niej uciekać al­bo wy­ciągnąć z niej ja­kieś wnioski  -xBradyiae


Przeszłość Cytaty: Ja scho­wałem przeszłość za mu­rem mil­cze­nia, ty zaś za maską uśmiechu. Mnie strzegą wy­sokie mu­ry, ciebie sekretność. Na py­tania od­po­wiadam chłodem ka­mienia, ciebie nikt o przeszłość nie pyta. Ja mówię, że to­bie jest łatwiej. Bo maskę możesz zdjąć a mu­ry urosły wy­soko- z obu stron przejść je ciężko. -Silvidian


Przeszłość Cytaty: Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy. -Blaise Pascal


Przeszłość Cytaty: To zły mo­ment do wspomnień Zły to mo­ment na pewno A czy przeszkadzasz? Nie py­taj mnie Wspo­minaj so­bie da­lej, wszys­tko to przeszłość Żyję tu i te­raz, widzę to, co mnie otacza Pot­wo­ry przeszłości mogą tyl­ko jęczeć Duch te­raźniej­szości do gry wkracza I spa­li tą przeszłość za­winiętą w bletkę Wdech za wdechem, krok za krokiem Rzut oka na te­ryto­ria nieg­dyś młodsze Żyjesz przeszłością? Gra­tuluję wspomnień! Trauma lub coś, co nie było najgorsze. -Bruno


Przeszłość Cytaty:


te­raz-to już-przeszłość
Przeszłość Cytaty: Przeszłość odkreślamy grubą linią. -Tadeusz Mazowiecki


Przeszłość Cytaty: His­to­rycy fałszują przeszłość, ideolodzy - przyszłość. -Żarko Petan


his­to­rycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy- przyszłość
Przeszłość Cytaty: Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość. -Anonim


historycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy-przyszłość
Przeszłość Cytaty: Przeszłość bu­duje naszą te­raźniej­szość i przyszłość. -Pan Życie


przeszłość-bu­duje-naszą-te­raźniej­szość-i przyszłość
Przeszłość Cytaty: W chwi­li de­cyz­ji przyszłość za­mienia się w przeszłość. -Antoni Kępiński


w chwi­li-de­cyz­ji-przyszłość-za­mienia ę-w przeszłość
Przeszłość Cytaty: Przeszłość Wypędzo­na za drzwi Upar­cie puka  -rzekoma ona


przeszłość-wypędzo­na-za drzwi-upar­cie-puka 
Przeszłość Cytaty: Nasza przeszłość na­daje kształt naszej przyszłości. -Antoni Kępiński


nasza-przeszłość-na­daje-kształt-naszej-przyszłoś
Przeszłość Cytaty: Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. -Cyprian Kamil Norwid


Przeszłość Cytaty: Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć. -Edward Schillebeeckx


przeszłość-można-medytować-przyszłość-trzeba-tworzyć
Przeszłość Cytaty: Zakochani bywają zazdrośni o przeszłość drogiej im osoby. -Maria Pawlikowska - Jasnorzewska


Przeszłość Cytaty: Przeszłość or­ga­nizu­je się wciąż na no­wo wraz z teraźniejszością. -Jean-Paul Sartre


przeszłość-or­ga­nizu­ ę-wciąż-na no­wo-wraz-z teraźniejszośą
Przeszłość Cytaty: Przeszłość organizuje się wciąż na nowo wraz z teraźniejszością. -Jean Paul Sartre


przeszłość-organizuje-ę-wciąż-na-nowo-wraz-z-teraźniejszośą