Przeszkadza W Pracy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Są ideologie, które zniechęcają do pracy. -Anonim
są-ideologie-które-zniechęcają-do-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Bogactwo jest produktem pracy. -John Locke
bogactwo-jest-produktem-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Prawdziwa szkoła to warsztat pracy. -Pierre Joseph Proudhon
Przeszkadza W Pracy Cytaty: W pracy wewnętrznej wakacji nie ma. -Urszula Ledóchowska
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Pi­wo jest na­pojem chłodzącym za­pał do pracy. -Jerzy Leszczyński
pi­wo-jest na­pojem-chłodzącym-za­pał-do pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Początek jest najważniejszą częścią pracy. -Platon
początek-jest-najważniejszą-częśą-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Geniusz usprawiedliwia każdą metodę pracy. -Anonim
geniusz-usprawiedliwia-każdą-metodę-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Przyjaciół poznaje się w pracy i wspólnej walce. -Anonim
przyjaciół-poznaje-ę-w-pracy-i-wspólnej-walce
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Praw­dzi­wa szkoła to war­sztat pracy. -Pierre Joseph Proudhon
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Trud i zwłoka wy­nikła z wygładza­nia pracy. -Horacy
trud-i zwłoka-wy­nikła-z wygładza­nia-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Piwo jest napojem chłodzącym zapał do pracy. -Anonim
piwo-jest-napojem-chłodzącym-zapał-do-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Radość Syzyfa: przejście na normowany czas pracy. -Zbigniew Waydyk
radość-syzyfa-przejście-na-normowany-czas-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Jestem niewolnikiem pracy i tym się szczycę. -Nikos Kazantzakis
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Bez pracy nie ma pełni radości życia. -Antoni Czechow
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Na rynku pracy: Lepsze stoisko niż stanowisko. -D. Szymiec
na-rynku-pracy-lepsze-stoisko-ż-stanowisko
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Nie można uciec od pracy, która jest powołaniem. -Julien Green
nie-można-uciec-od-pracy-która-jest-powołaniem
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Piękno na to jest, by zachwycało - do pracy Praca, by się zmartwychwstało. -Cyprian Kamil Norwid
piękno-na-to-jest-by-zachwycało-do-pracy-praca-by-ę-zmartwychwstało
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu. -Ludwik Hirszfeld
należy-być-optymistą-na-początku-pracy-a-krytycznym-na-końcu
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Cokolwiek czynim, czyńmy tak, by przyszłość rosła z pracy. -Maria Konopnicka
cokolwiek-czynim-czyńmy-tak-by-przyszłość-rosła-z-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: W pracy twórczej pełno niepewności i tachykardii jak w miłości. -Nikos Kazantzakis
w-pracy-twórczej-pełno-niepewnoś-i-tachykardii-jak-w-miłoś
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy. -Honore de Balzac
prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Praw­dzi­we szczęście jest rzeczą wy­siłku, od­wa­gi i pracy. -Honoré de Balzac
praw­dzi­we-szczęście-jest rzeczą-wy­łku-od­wa­gi-i pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Szczęście mniej zależy od pracy niż nieszczęście od lenistwa. -Anonim
szczęście-mniej-zależy-od-pracy-ż-nieszczęście-od-lenistwa
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy -Honore de Balzac
prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Niektórzy do pen­sji do­rabiają mit o włas­nej pracy. -Zbigniew Hołodiuk
niektórzy-do pen­sji-do­rabiają-mit-o włas­nej-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Życie nie dało niczego śmiertelnym bez wielkiej pracy. -Horacy
Życie-nie-dało-niczego-śmiertelnym-bez-wielkiej-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Szczęście i nieszczęście: dwa pojęcia na określenie pracy Boga w człowieku. -Ina Seidel
szczęście-i-nieszczęście-dwa-pojęcia-na-określenie-pracy-boga-w-człowieku
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Obowiązkowość jest pożyteczna w pracy, ale przykra w stosunkach międzyludzkich. -Anonim
obowiązkowość-jest-pożyteczna-w-pracy-ale-przykra-w-stosunkach-międzyludzkich
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Jest tyleż sposobów pracy z ludźmi, ilu samych ludzi. -Irena Dziedzic
jest-tyleż-sposobów-pracy-z-ludźmi-ilu-samych-ludzi
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Najwyższa nagroda pracy - to, czym pozwala nam się stać. -John Ruskin
najwyższa-nagroda-pracy-to-czym-pozwala-nam-ę-stać
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Paznokcie i włosy dane są człowiekowi, by mu dostarczyć stałej a lekkiej pracy. -Koźma Prutkow
paznokcie-i-włosy-dane-są-człowiekowi-by-mu-dostarczyć-stałej-a-lekkiej-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: In­spi­rac­ja is­tnieje, ale mu­si zas­tać cię przy pracy. -Pablo Ruiz Picasso
in­spi­rac­ja-is­tnieje-ale-mu­-zas­ć-ę-przy-pracy
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Podjąłem się tej pracy [. . . ] by za darmo nie pożywać chleba polskiego. -Anonim Gall
podjąłem-ę-tej-pracy-by-za-darmo-nie-pożywać-chleba-polskiego
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach. -Maksymilian Kolbe
kolana-a-nie-rozum-albo-pióro-dają-owoc-w-pracy-kazaniach-książkach
Przeszkadza W Pracy Cytaty: Jest na świecie szczęście, ale w poczciwej pracy - nie w obietnicach losu i loterii. -Joseph Conrad
jest-na-świecie-szczęście-ale-w-poczciwej-pracy-nie-w-obietnicach-losu-i-loterii