Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Zat­ra­camy się we włas­nych myślach, przez co nie wiemy co jest prawdą a co złudzeniem. ~ MarcelWiebers  -Astern
zat­ra­camy ę-we włas­nych-myślach-przez-co nie wiemy-co jest prawdą-a co złudzeniem-~-marcelwiebers 
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Jeżeli miłość jest prawdą, jest i szczęściem. Jeśli jest dogmatem, jest złudzeniem i rozczarowaniem. -Wincenty Styś
jeżeli-miłość-jest-prawdą-jest-i-szczęściem-jeśli-jest-dogmatem-jest-złudzeniem-i-rozczarowaniem
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Ma­my zna­ne wiado­me. Rzeczy, o których wiemy, że je wiemy. Wiemy również, że is­tnieją zna­ne niewiado­me. In­ny­mi słowy, wiemy, że są pew­ne rzeczy, których nie wiemy. Ale są również niez­na­ne niewiado­me – ta­kie, o których nie wiemy, że ich nie wiemy. -Donald Rumsfeld
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Wszyscy wiemy, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka to kłamstwo, które pozwala uświadomić sobie prawdę, tę przynajmniej, jaką dane nam jest zrozumieć. -Pablo Picasso
wszyscy-wiemy-że-sztuka-nie-jest-prawdą-sztuka-to-kłamstwo-które-pozwala-uświadomić-sobie-prawdę-tę-przynajmniej-jaką-dane-nam-jest
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Co my wiemy, to tyl­ko kro­pel­ka. Cze­go nie wiemy, to cały ocean. -Isaac Newton
co my wiemy-to tyl­ko-kro­pel­ka-cze­go nie wiemy-to cały-ocean
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. -Isaac Newton
co-my-wiemy-to-tylko-kropelka-czego-nie-wiemy-to-cały-ocean
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Gdy nie wiemy czegoś w ogóle, bądź wiemy mało - jesteśmy skłonni do podstawiania uczuć w miejsce rozumu. -Thomas Stearns Eliot
gdy-nie-wiemy-czegoś-w-ogó-bądź-wiemy-ło-jesteśmy-skłonni-do-podstawiania-uczuć-w-miejsce-rozumu
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Czas jest złudzeniem teraźniejszości, nie ma go, za nią wyszedłszy. -Józef Ignacy Kraszewski
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Jes­teśmy jak na krze, która jest unoszo­na prąda­mi techno­logii. Nie pa­nuje­my nad nią, nie wiemy dokąd nas niesie, nie wiemy jak nią sterować. -Stanisław Lem
jes­teśmy-jak na krze-która-jest unoszo­na-prąda­mi-techno­logii-nie pa­nuje­my-nad-ą-nie wiemy-dokąd-nas-niesie-nie wiemy-jak ą
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Gu­bi nas nie to, że nie wiemy kim jes­teśmy, lecz to, iż wy­daje nam się, że wiemy. -Papillondenuit
gu­bi-nas-nie to-że nie wiemy-kim-jes­teśmy-lecz-to-iż wy­daje-nam-ę-że wiemy
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Karą kłamcy jest to, iż nawet prawda przez niego powiedziana nie znajduje wiary. -Anonim
karą-kłamcy-jest-to-iż-nawet-prawda-przez-niego-powiedziana-nie-znajduje-wiary
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Samotność jest złudzeniem. -Zofia Nałkowska
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Nie wiemy, co robi się w niebie, ale wiemy, czego się nie robi: nikt się tam nie żeni, ani nie jest do ożenku zmuszany. -Jonathan Swift
nie-wiemy-co-robi-ę-w-niebie-ale-wiemy-czego-ę-nie-robi-nikt-ę-tam-nie-żeni-ani-nie-jest-do-ożenku-zmuszany
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą. -Fiodor Dostojewski
gdyby-ktoś-mi-udowodnił-że-chrystus-jest-poza-prawdą-i-rzeczywiście-byłoby-tak-iż-prawda-jest-poza-chrystusem-to-wolałbym-pozostać-z
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Prawda: Prawda ubrana w komentarze nie jest już goła. -Sławomir Wróblewski
prawda-prawda-ubrana-w-komentarze-nie-jest-już-goła
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Prawda jest naga. Nic dziwnego, iż tak wielu ludzi ją omija - przez wrodzoną pruderię. -Bolesław Szczęsny Herbaczewski
prawda-jest-naga-nic-dziwnego-iż-tak-wielu-ludzi-ją-omija-przez-wrodzoną-pruderię
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Prawda jest dziwniejsza od fikcji, a to dlatego, że fikcja musi być prawdopodobna. Prawda - nie. -Mark Twain
prawda-jest-dziwniejsza-od-fikcji-a-to-dlatego-że-fikcja-musi-być-prawdopodobna-prawda-nie
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Kiedy mogę przyczy­nić się, żeby w człowieku dob­ro się ob­ja­wiło, no to przyczy­niam się. Mam chy­ba, do dias­ka, po te­mu pra­wo! Nie sprze­ciwiam się dob­ru. Dob­ru – słyszysz? Bo to niep­rawda, żebyśmy ab­so­lut­nie nie wie­dzieli, co jest dob­ro. My wiemy, że jest dob­ro. Wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno. -Stefan Żeromski
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Głupim jest człowiek, który uważa, że szczęście jest jakimś rzeczywistym stanem rzeczy. Ono jest jego własnym co do tego złudzeniem. -Erazm z Rotterdamu
głupim-jest-człowiek-który-uważa-że-szczęście-jest-jakimś-rzeczywistym-stanem-rzeczy-ono-jest-jego-własnym-co-do-tego-złudzeniem
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Pe­wien mudżahe­din po­wie­dział mi kiedyś, że przez­nacze­nie da­je nam w życiu trzech nau­czy­cieli, trzech przy­jaciół, trzech wrogów i trzy wiel­kie miłości. Ta dwu­nas­tka jest jed­nak zaw­sze zak­ry­ta, tak że nie wiemy, kto jest kim, dopóki ich nie po­kocha­my, nie zos­ta­wimy lub nie pokonamy. -Gregory David Roberts
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Kłamstwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę. -Rabindranath Tagore
kłamstwo-nie-może-stać-ę-prawdą-przez-to-że-wzrośnie-w-potęgę
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Błąd nie inaczej się poznaje, tylko przez porównanie z prawdą. -Anioł Dowgird
błąd-nie-inaczej-ę-poznaje-tylko-przez-porównanie-z-prawdą
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty:
piękno-jest-prawdą-prawda-pięknem-oto-co-wiesz-na-ziemi-i-co-wiedzieć-trzeba
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Prawda, że wielu mężczyzn nie znajduje w małżeństwie tego, czego pragnęli. Ale prawdą jest też, że nierzadko spotyka ich los, na jaki zasłużyli. -Charles Chaplin
prawda-że-wielu-mężczyzn-nie-znajduje-w-łżeństwie-tego-czego-pragnęli-ale-prawdą-jest-też-że-nierzadko-spotyka-ich-los-na-jaki-zasłużyli
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Kłam­stwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę. -Rabindranath Tagore
kłam­stwo-nie może-stać ę-prawdą-przez-to-że wzrośnie-w potęgę
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: - W tym mieście - po­wie­działa Ro­sie z oburze­niem, które do­dawało jej dziesięciu lat - mogła zos­tać wielok­rotnie zgwałco­na, zaszty­leto­wana przez dwu­nas­to­let­niego szcze­niaka naćpa­nego ko­kainą, a na­wet zas­trze­lona na włas­nym pod­jeździe przez złodzieja samochodów. - Nie jest pa­ni op­ty­mis­tką, prawda? - Po pros­tu oglądam wiadomości. -Dean Ray Koontz
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Następnym złudzeniem jest myślenie, że zewnętrzne wydarzenia albo inni ludzie mogą Cię zranić. Nie mogą. To Ty dajesz im tę możliwość. -Anthony De Mello
następnym-złudzeniem-jest-myślenie-że-zewnętrzne-wydarzenia-albo-inni-ludzie-mogą-cię-zranić-nie-mogą-to-ty-dajesz-im-tę-możliwość
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Miłość jest poetycznym złudzeniem, które żeby długo zatrzymać, nie trzeba dotykać palcami jak bańki z mydła, bo zmienia się w kroplę brudnej wody. -Józef Ignacy Kraszewski
miłość-jest-poetycznym-złudzeniem-które-żeby-długo-zatrzymać-nie-trzeba-dotykać-palcami-jak-bańki-z-mydła-bo-zmienia-ę-w-kroplę-brudnej
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Cza­sami wiemy, że coś się wy­darzy, na­wet jeśli nie uświada­miamy so­bie swo­jej wie­dzy. Żyje­my w te­raźniej­szości, ale przez cały czas tkwi w nas przyszłość. -Paul Auster
cza­sami-wiemy-że coś ę-wy­darzy-na­wet-śli-nie uświada­miamy-so­bie-swo­jej-wie­dzy-Żyje­my w te­raźniej­szoś-ale-przez-cały
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: - Źle się czuję. - A czuj się jak chcesz, wszys­tko jest złudzeniem. -Xi_
 Ź ę-czuję-a czuj ę-jak chcesz-wszys­tko-jest złudzeniem
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Nie wiemy, co jut­ro zgo­tuje nam los. Ale to nie los de­cydu­je, czym to przyp­ra­wimy. Naj­lep­sze jest dob­re nas­ta­wienie i blis­kość ważnych dla nas osób. Syp­nij tym do ga­ra zwa­nym przez­nacze­niem, a przełkniesz wszystko. Z cyk­lu po­wieści
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi -Jan Paweł II
człowiek-jest-wielki-nie-przez-to-co-posiada-lecz-przez-to-kim-jest-nie-przez-to-co-lecz-przez-to-czym-dzieli-ę-z-innymi
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Żyjemy złudzeniem, że jesteśmy w centrum uwagi i pełno ludzi wokół nas. W gruncie rzeczy jednak każdy z nas jest samotny. -Anonim
Żyjemy-złudzeniem-że-jesteśmy-w-centrum-uwagi-i-pełno-ludzi-wokół-nas-w-gruncie-rzeczy-jednak-każdy-z-nas-jest-samotny
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Nie wiemy, czym jest życie. -Antoni Kępiński
Przez Co nie wiemy Co jest prawdą A co złudzeniem Cytaty: Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda. -Jan Cybis
wyznanie-zawsze-jest-życiem-więc-prawdą-wyznając-myślenie-nawet-błędne-zawsze-tylko-zyska-na-tym-prawda