Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty

Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Wierność - większość mężczyzn rozumie przez to przerwę między dwoma skokami w bok. -Sydney Rome


wierność-większość-mężczyzn-rozumie-przez-to-przerwę-między-dwoma-skokami-w-bok
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami. -Madeleine Delbrer


prawda-jest-szczytem-między-dwoma-przepaściami
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Cnota to złoty środek między dwoma występkami. -Arystoteles


cnota-to-złoty-środek-między-dwoma-występkami
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Pokój jest wytchnieniem między dwoma kataklizmami. -Anonim


pokój-jest-wytchnieniem-między-dwoma-kataklizmami
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Miłość jest zbyt kruchą kładką między dwoma brzegami. -Tadeusz Nowakowski


miłość-jest-zbyt-kruchą-kładką-między-dwoma-brzegami
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Charakter każdej kobiety mieści się między dwoma biegunami, którymi są miłość i zemsta. -Felix Lope De Vega Carpio


charakter-każdej-kobiety-mieś-ę-między-dwoma-biegunami-którymi-są-miłość-i-zemsta
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa. -Alojzy Żółkowski


człek-na-jedno-oko-ślepy-więcej-widzi-ż-którzy-patrzą-dwoma-bo-oni-widzą-dwoma-jedno-oko-u-niego-a-on-u-nich-jednym-dwa
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Róźni­ca między wielbłądem i człowiekiem - wielbłąd może pra­cować przez tydzień nie pijąc; człowiek może przez tydzień pić nie pracując. -Julian Tuwim


róź­ca-między-wielbłądem-i człowiekiem- wielbłąd-może-pra­cować-przez-tydzień-nie pijąc-człowiek-może-przez-tydzień-pić
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: A wo­bec wy­boru między zniszcze­niem świata przez nas i zniszcze­niem świata przez niep­rzy­jaciela, de­cyz­ja wy­dawała się oczywista. -Terry Pratchett


a wo­bec-wy­boru-między-zniszcze­niem-świata-przez-nas-i zniszcze­niem-świata-przez-niep­rzy­jaciela-de­cyz­ja-wy­dawała ę-oczywista
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Przepaści nie można pokonać dwoma skokami. -Anonim


przepaś-nie-można-pokonać-dwoma-skokami
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Miłość i nienawiść są dwoma obliczami tego samego. -Witold Gombrowicz


miłość-i-nienawiść-są-dwoma-obliczami-tego-samego
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: M.i.ł.o.ś.ć. - Między in­ny­mi łba oma­mienie przez śla­dową ilość szcze­rych uczuć. -szajbuss


miłość- między-in­ny­mi-łba-oma­mienie-przez-ś­dową-ilość-szcze­rych-uczuć
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Władam dwoma językami - języiem ciała i językiem angielskim -Mae West


władam-dwoma-językami-języiem-ciała-i-językiem-angielskim
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Świat ofiaro­wuje nam cza­sami coś ta­kiego: krótką przerwę, kiedy nad rin­giem roz­brzmiewa gong i idziemy do na­rożni­ka, gdzie ktoś opat­ru­je nasze poobi­jane życie. -Sue Monk Kidd


Świat-ofiaro­wuje-nam-cza­sami-coś-­kiego-krótką-przerwę-kiedy-nad-rin­giem-roz­brzmiewa-gong-i idziemy-do na­roż­ka-gdzie-ktoś
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Człowiek wzbija się ponad rzeczy ziemskie dwoma skrzydłami: prostotą i czystością. -Tomasz Kempis


człowiek-wzbija-ę-ponad-rzeczy-ziemskie-dwoma-skrzydłami-prostotą-i-czystośą
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Tożsa­mość każdej ro­zum­nej is­to­ty jest ok­reśla­na przez język, ko­muni­kację po­między tą is­totą, a in­ny­mi, które ją otaczają. -Robert Anthony Salvatore


toż­mość-każdej-ro­zum­nej-is­to­ty-jest ok­reś­na-przez-język-ko­muni­kację-po­między-tą is­totą-a in­ny­mi-które
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Jak miłość nie ma być lekka, kiedy jej królowa dwoma tylko jeździ gołąbkami. -Alojzy Żółkowski


jak-miłość-nie-być-lekka-kiedy-jej-królowa-dwoma-tylko-ździ-gołąbkami
Przez To Przerwę Między Dwoma Cytaty: Pokój: w po­lity­ce między­naro­dowej, ok­res oszus­tw między wojnami. -Ambrose Bierce


pokój-w po­lity­-między­naro­dowej-ok­res-oszus­tw-między-wojnami