Przez Wąskie ścieżki Cytaty

Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Wiktor Hugo


do-wielkich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Victor Marie Hugo


do wiel­kich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Nieg­dyś usy­pywała ścieżki, wciągała prochy, one wciągnęły ją tak, że dziś jej prochy, usy­pują ścieżki. -CzarnaMysz


nieg­dyś-usy­pywała-ścieżki-wciągała-prochy-one-wciągnęły-ją tak-że dziś-jej-prochy-usy­pują-ścieżki
Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Jedz mniej! Bra­my ra­ju są wąskie. -Archibald Joseph Cronin


Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Jedz mniej, bramy raju są wąskie. -Anonim


jedz-mniej-bramy-raju-są-wąskie
Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Jedz mniej! Bramy raju są wąskie. -Archibald Joseph Cronin


Przez Wąskie ścieżki Cytaty:


Przez Wąskie ścieżki Cytaty:


Przez Wąskie ścieżki Cytaty: FYR­FLE­RYK ZE ŚCIEŻKI KARIERY Więc słyszała bel­lissi­ma i łania gdy drwi­li klempa Z dumą myślała gdy ją chędożyli - muszę być ja Ma­rylin piękna Uda na FAŁ, biust XXL oto me­go lo­su atrybuty Oręż ka­riery przez z kierow­nic­twem w su­mie smaczne ksiuty A oni? Wciąż ją dy­mają, bo pus­ta, chętna i tempa  -fyrfle


Przez Wąskie ścieżki Cytaty: No­we ścieżki mają to do siebie, że są in­te­syw­niej­sze ... -Cykam


no­we-ścieżki-mają-to do siebie-że są in­te­syw­niej­sze
Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Spoglądam na swoją niedoskonałość Z per­spek­ty­wy gwiazd Wy­tyczam ścieżki błędów i kar Jes­teś mi pot­rzeb­na Ja i Ty w jed­nym fo­telu i sny Bla­de mgły nad ołtarzem praw­dy Nieos­trożne spoj­rze­nia już były Obok wiary w przez­nacze­nie Chcę spoglądać w Ciebie Bar­dzo cię nie znam Wy­raźnie słyszę syk Pot­rze­buję twoich zeznań  -JaiTy


Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Ścieżki życia, błądzą po zra­nionych dłoniach. Bliżej Morfeusza. -cytlopka


Ścieżki-życia-błądzą-po zra­nionych-dłoniach-bliżej-morfeusza
Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Miłość pot­ra­fi zna­leźć drogę tam, gdzie nie ma na­wet ścieżki. -Eurypides


miłość-pot­ra­fi-zna­źć-drogę-tam-gdzie-nie  na­wet-ścieżki
Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Przez wszystko do mnie przemawiałeś Panie! Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie; przez przyjacielską dłoń w zapasach ze światem, pochwałą wreszcie - ach! - nie Twoim kwiatem. -Cyprian Kamil Norwid


Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Dźwignąłem pomnik swój, nie trudem rąk ciosany, Wydepcą ścieżki doń miliony ludzkich stóp. -Aleksander Puszkin


dźwignąłem-pomnik-swój-nie-trudem-rąk-ciosany-wydepcą-ścieżki-doń-miliony-ludzkich-stóp
Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Życie uchodzi czasem za olbrzyma, z którym trzeba się borykać, by wywalczyć krawędź ścieżki dla siebie. -Eliza Orzeszkowa


Życie-uchodzi-czasem-za-olbrzyma-z-którym-trzeba-ę-borykać-by-wywalczyć-krawędź-ścieżki-dla-siebie
Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać. -Tadeusz Kotarbiński


dobrze-mieć-autostrady-ale-smak-nadają-życiu-dopiero-ścieżki-którymi-można-sobie-od-nich-odbiegać
Przez Wąskie ścieżki Cytaty: Cza­sem war­to zawrócić z raz ob­ra­nej ścieżki... Nie każdy


cza­sem-war­to-zawróć-z raz-ob­ra­nej-ścieżki-nie-każdy-tort-to gra-war­-świeczki