Przeznaczeniem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Przeznaczeniem Cytaty: Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność. -Tadeusz Konwicki
przeznaczeniem-inteligentnego-człowieka-jest-samotność
Przeznaczeniem Cytaty: Dla kobiety miłość jest przeznaczeniem. -Nicolo Tommaseo
dla-kobiety-miłość-jest-przeznaczeniem
Przeznaczeniem Cytaty: Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu
charakter-człowieka-jest-jego-przeznaczeniem
Przeznaczeniem Cytaty: Wszystko dzieje się zgodnie z przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu
wszystko-dzieje-ę-zgodnie-z-przeznaczeniem
Przeznaczeniem Cytaty: Cha­rak­ter człowieka jest je­go przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu
cha­rak­ter-człowieka-jest ­go-przeznaczeniem
Przeznaczeniem Cytaty: My jes­teśmy twórca­mi włas­ne­go szczęścia i na­zywa­my je przeznaczeniem. -Benjamin Disraeli
my jes­teśmy-twórca­mi-włas­ne­go-szczęścia-i na­zywa­my- przeznaczeniem
Przeznaczeniem Cytaty: Przeznaczeniem Francji jest być ciężarem i kłopotem dla świata. -Jean Giraudoux
przeznaczeniem-francji-jest-być-ężarem-i-kłopotem-dla-świata
Przeznaczeniem Cytaty: Przeznaczeniem kłamstwa jest rodzić dalsze, coraz to nowe, bez końca. -Emil Zola
przeznaczeniem-kłamstwa-jest-rodzić-dalsze-coraz-to-nowe-bez-końca
Przeznaczeniem Cytaty: Przeznaczeniem każdej głębokiej natury jest koniec końców pozostać samej z sobą. -Malwina Meysenburg
przeznaczeniem-każdej-głębokiej-natury-jest-koniec-końców-pozostać-samej-z-sobą
Przeznaczeniem Cytaty: Gdyby ludzie mogli kierować własnym przeznaczeniem, mielibyśmy tylko świętych i bohaterów. -Robert Louis Stevenson
gdyby-ludzie-mogli-kierować-własnym-przeznaczeniem-mielibyśmy-tylko-świętych-i-bohaterów
Przeznaczeniem Cytaty: Nieszczęścia, tak zwane życiowe, to starcie naszej upartej woli z naszym przeznaczeniem. -Wacław Berent
nieszczęścia-tak-zwane-życiowe-to-starcie-naszej-upartej-woli-z-naszym-przeznaczeniem
Przeznaczeniem Cytaty: Nie­szczęścia, tak zwa­ne życiowe, to star­cie naszej upar­tej wo­li z naszym przeznaczeniem. -Wacław Berent
nie­szczęścia-tak-zwa­ne-życiowe-to star­cie-naszej-upar­tej-wo­li-z naszym-przeznaczeniem
Przeznaczeniem Cytaty: Nieśmiertelność nie jest nagrodą ani karą, lecz przeznaczeniem, które musi się dopełnić. -J.R.R. Tolkien
nieśmiertelność-nie-jest-nagrodą-ani-karą-lecz-przeznaczeniem-które-musi-ę-dopełć
Przeznaczeniem Cytaty: Ten, kto wyciągnie los życia, musi także wyciągnąć los śmierci. Bo przeznaczeniem życia jest śmierć. -Jostein Gaarder
ten-kto-wyciągnie-los-życia-musi-także-wyciągnąć-los-śmierci-bo-przeznaczeniem-życia-jest-śmierć
Przeznaczeniem Cytaty: Cierpienie nie jest naszym celem ostatecznym. Szczęście jest naszym przeznaczeniem. -Leon Bloy
cierpienie-nie-jest-naszym-celem-ostatecznym-szczęście-jest-naszym-przeznaczeniem
Przeznaczeniem Cytaty: Wszystko bowiem, co przesadzone, przeciwne jest zamiarowi teatru, którego przeznaczeniem, jak dawniej tak i teraz, było i jest służyć niejako za zwierciadło naturze, pokazywać cnocie własne jej rysy, złości żywy jej obraz, a światu i duchowi wieku postać ich i piętno. -William Shakespeare
Przeznaczeniem Cytaty: nie ma pośpiechu zdążymy spot­kać się z naszym przeznaczeniem zaspokojenie naszych nieugaszo­nych pragnień jest zapisane w DNA kosmosu nie spiesz się poczekaj na właściwy przystanek chwili kiedy czas roz­chy­li płatki a zapachy stwardnieją w krop­li czasu *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
Przeznaczeniem Cytaty: Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością  -kappa1990
Przeznaczeniem Cytaty: Cze­mu tak się dzieję? Cze­mu mo­je ser­ce pus­tką wieję? Nic nie czuję, jak w odrętwieniu. Było tak dob­rze, a znów trwam w oziębieniu. Cze­mu nie mogło tak zostać? Cze­mu mo­ja psychi­ka nie może te­mu sprostać? Chy­ba jed­nak śmierć, moim przeznaczeniem. Smu­tek i pus­tka, moim na ser­cu kamieniem. Cze­mu nie zwy­ciężę z chorobą? Cze­mu nie pot­ra­fię być sobą? To mnie ata­kuje, jest dob­rze, a nag­le jest źle.. Cze­mu tak się dzieję? Kto to wie.. -I'm nothing