Przodków Cytaty

Przodków Cytaty: Nie odwracaj się tyłem do przodków. -Anonim


nie-odwracaj-ę-tyłem-do-przodków
Przodków Cytaty: Nie z mądrości, lecz z błazeństw naszych przodków winniśmy się uczyć. -Jeremy Bentham


nie-z-mądroś-lecz-z-błazeństw-naszych-przodków-winniśmy-ę-uczyć
Przodków Cytaty: Nie z mądrości, lecz z błazeństw naszych przodków powinniśmy się uczyć. -Jeremy Bentham


nie-z-mądroś-lecz-z-błazeństw-naszych-przodków-powinniśmy-ę-uczyć
Przodków Cytaty: Ludzie mniej mają nieufności do zwyczaju i tradycji przodków niż do swego rozsądku. -Luc De Vauvenargues


ludzie-mniej-mają-nieufnoś-do-zwyczaju-i-tradycji-przodków-ż-do-swego-rozsądku
Przodków Cytaty: Równie dobrze moglibyśmy wymagać od kogoś, aby wciąż nosił ubranie, które mu pasowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby pozostawało w formach życia wytworzonych przez barbarzyńskich przodków. Jest to dążenie bezsensowne, które za naszych czasów pogrążyło świat w potopie krwi. -Thomas Jefferson


Przodków Cytaty: Równie dob­rze mog­li­byśmy wy­magać od ko­goś, aby wciąż no­sił ub­ra­nie, które mu pa­sowało za chłopięcych lat, jak żądać od społeczeństwa, aby po­zos­ta­wało w for­mach życia wyt­worzo­nych przez bar­barzyńskich przodków. Jest to dążenie bez­sensow­ne, które za naszych czasów pogrążyło świat w po­topie krwi. -Thomas Jefferson